Mühendislik

Gramme makinesi nedir

Gramme makinesi, doğru akım üreten makine. Bir halka üzerine sarılmış ve kendi üstüne kapanmış birçok bobinden meydana gelen bir devre bulunur; bu halka, dönme eksenine dik olan bir indükleme alanı- içinde döner. Her bobin, alternatif bir elektromotor kuvvetin merkezidir; bobinlerin iki ucu bir kollektör’ün birbirini izleyen iki lamıyle birleştirilmiştir. Nötr düzlem (indükleme çizgilerine dik düzlem) içine yerleştirilmiş iki fırça kollektöre sürtünür ve makinenin ... Okumaya devam edin →

Gönye Burun Birleştirme

Gönye Burun Birleştirme GÖNYEBURUN blş. i, Marang. Gönyeburun birleştirme, düz veya kordonlıı iki parçayı, genellikle 90°’lik açı yapacak şekilde uç uca alıştırma işlemi. (Bk. ansİkl.) || Gönyeburun testeresi, gönyeburun şeklinde birleştirilecek parçaları istenilen açılarda hassas olarak kesmeğe yarayan ve önceden herhangi bir markalama âleti kullanmadan tespit edilmiş açıya göre kayıtlar arasında gidip gelen, karbon çeliğinden yapılmış özel bir sırtlı ... Okumaya devam edin →

Doğal Bilgisayarlar

Doğal Bilgisayarlar İnsan vücuduyla ilgili belki de en karmaşık ve açıklanması en güç olay, düşünme sürecidir. İnsanın nasıl düşündüğü ve bilgileri nasıl elde ettiği çağlar boyunca pek çok düşünürü ilgilendirmiş, bu konudaki çalışmaları kapsayan “epistemoloji” diye bir felsefe alanı doğmuştur. Günümüzde, çağdaş bilim, bu sorunun yanıtına eski çağlardaki düşünürlerden daha yaklaşmış olmakla birlikte, henüz konuya kesin bir açıklık ... Okumaya devam edin →

Sistemlerde Denge Durumu

Sistemlerde Denge Durumu Bundan önceki bölümlerde tek bir sistemle gelen girdiler (input) ile, çıktı ucunda olup biteni, girdi ucuna ileten geri – iletim (feedback) bağlantıları üzerinde duruldu. Daha karmaşık yapıda ve birden fazla elemanlı sistemlerde bu geri – iletim ilişkileri de karmaşık bir ilişkiler zinciri yaratmaktadır. Kendi kendini düzenleyen bir sistemin çıktısının (output) yine kendi kendini düzenleyen bir başka sistemin girdisinde (input) bağlanmasına, ... Okumaya devam edin →

Tünel Nasıl Açılır – Tünel Yapım Aşamaları

Tünel Nasıl Açılır – Tünel Yapım Aşamaları Kazma ve delme işlemine geçilmeden önce birçok çalışmanın tamamlanması gerekir. Mühendislerin ilk çalışmaları, tünelin açılacağı en uygun yerin saptanmasıdır. Yeraltı suları, kaynaklar gibi doğal engellere rastlamak olasılığından kurtulabilmek için yamacı, virajı bol bir alan seçilir. Bu arada yerbilimciler çeşitli yükseltilerde, yerde dar delikler açarak, buralardan kaya örnekleri alırlar. Yeraltı sularının ... Okumaya devam edin →

Regülatör Nedir Nasıl Çalışır

Regülatör Nedir Nasıl Çalışır İnsanlar işlerini kas güçleriyle gördükleri çağlarda, yalnızca kendilerini denetlemek zorundaydılar. Daha sonraları atları ve diğer koşum hayvanlarını kullanmaya başladıklarında, koşum aracının yolda dengesini koruması için hayvanın da belli bir katkısı olmakla birlikte, sürücü, yani asıl yönlendirici yine insandı. Ama, rüzgâr ve buhar, enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlandığında, enerjinin kullanımını düzenleyecek ... Okumaya devam edin →

Günümüzde Tüneller

Günümüzde Tüneller Tüneller günümüzde de önemini sürdürmektedir. Kara ve demiryolu tünellerinin yanı sıra her büyük kentin altında yüzlerce küçük tünel uzanmaktadır. Havagazı boruları, elektrik kabloları, kanalizasyonlar, suyolları bu tünellerden geçirilmektedir. Kırsal kesimde sulama tünelleri yoluyla ekinlerin büyüdüğü tarlalara su taşınmaktadır. Birçok ülkede yüksek alanlardaki sular tünellerle hidroelektrik santrallerine akıtılarak elektrik enerjisi ... Okumaya devam edin →

Tünellerin Tarihçesi – Tünellerin Geçmişi

Tünellerin Tarihçesi – Tünellerin Geçmişi İnsanoğlu, yeryüzünde tünel kazmaya taş devrinde başlamıştır. Madenciler, yüzyıllar boyunca yerden kömür ve diğer değerli mineralleri çıkarmak için derin delikler oymuşlar, suyu bir yerden başka yere ulaştırabilmek için de yeraltı geçitleri açmışlardır. Daha İ.ö. 2000 yıllarında, akarsuları geçebilmek için suların altından tüneller kazılmıştır. Daha yakın zamanlarda trenler ve diğer kara taşıtları ... Okumaya devam edin →

Çelik Halat Nedir

Çelik Halat Nedir çelik halat, dayanımı artırmak amacıyla üç ya da daha fazla sayıda telin birbirine sarılması yoluyla elde edilen halat. Tarihi. Tarihte ilk bükümlü demir çelik halat Harz Dağlanndaki (Saksonya) Clausthal’da maden memuru olarak çalışan Wilhelm Albert tarafından 1831-34 arasında geliştirildi. Albert yaptığı ilk çelik halatlan çalıştığı madende kaldırma ve çekme işlerinde başarıyla kullanarak çelik halatın kendir halattan daha kullanışlı ... Okumaya devam edin →

Tel Nedir

Tel Nedir tel, demir, çelik, pirinç, tunç, alüminyum, çinko, altın, gümüş ve platin gibi metal ya da alaşımlardan yapılmış dairesel kesitli esnek, ince uzun çubuk. İlk dairesel kesitli tellerin metal levhalardan kesilmiş ince çubukların çekiçle dövülerek yuvarlatılması yoluyla yapıldığı sanılmaktadır. Daha sonra yüzyıllar boyu kısa teller metal haddelerden elle çekilerek üretildi. Çekilecek malzemenin baş kışımı belirli boyuttaki bir delikten geçebilecek ... Okumaya devam edin →