Mühendislik

Akaryakıt Gemileri

Akaryakıt Gemileri   AKARYAKIT GEMİLERİ, petrol, petrol ürünleri, alkol vb. yanıcı sıvı yakıtları taşımak için yapılmış ya da bu amaçla kullanılan gemiler. İlk akaryakıt gemileri 19. yy’ın ikinci yarısında görüldü. Bunlar, gövdelerine madensel sarnıç yerleştirilmiş yelkenlilerdi. Taşınacak sıvı, sarnıçların içine dolduruluyor ve limanlarda mekanik pompalarla boşaltılıyordu. 1886’da Almanya’da denize indirilen ilk petrol gemisi “Glückauf”, ... Okumaya devam edin →

Transdüktör Nedir

transdüktör, giriş enerjisini, farklı türden ama belirli bir ilişkiyle giriş enerjisine bağlı bir çıkış enerjisine dönüştüren aygıt. Önceleri bu terim, mekanik uyarıyı elektriksel güce dönüştüren aygıtlar için kullanıldı, ama daha sonraları her türden uyarıyı (örn. ısı, ışınım, ses, titreşim, basınç, ivme vb) algılayan ve bunları elektrik sinyallerinin dışında da çıktı sinyallerine (örn. pnömatik ve hidrolik sinyaller) dönüştüren aygıtlar ... Okumaya devam edin →

Tupolev Tu-144 Uçağı

Tupolev Tu-144 Uçağı Tupolev Tu-144 Sovyet uçak tasanmcısı Andrey N. Tupolev’in geliştirdiği, dünyanın ilk sesten hızlı (süpersonik) yolcu uçağı. Deneme uçuşunu Aralık 1968’de yapan uçak ilk olarak Mayıs 1970’te Moskova’da sergilendi. “Tu-144”ün üretim modelinin uzunluğu 65,7 m, kanat açıklığı da 28,8 m’ydi. Normal seyir hızı 2,2 Mach (2.300 km/sa) olan “Tu-144”ün başlıca özellikleri arasında uçları arkaya yatık çift delta kanatları, kalkış ... Okumaya devam edin →

Anemometre Nedir

Anemometre Nedir Rüzgâr hızını ölçen aygıt. Birçok çeşitleri vardır. En yaygın türün, uçlarında kepçeler bulunan üç veya dört kolu vardır. Kollar, serbestçe dönebilecek şekilde bir yere tesbit edilmiştir. Rüzgâr estiğinde kepçeler dönmeye başlar. Kepçelerin dönme hızı rüzgârın esme hızına bağlıdır. Rüzgârın hızını ölçmek amacıyla bu aygıta bir sayaç ilave edilmiştir. Sayaç, aygıtın kepçelerinin bir dakika içinde ne kadar döndüğünü ... Okumaya devam edin →

Triboloji Nedir

triboloji, sürtünmebilim olarak da bilinir, birbirine sürtünen cisimlerin karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalı. Başlıca üç konu içerir: Sürtünme, aşınma ve yağlama. Sürtünme genellikle fiziğin ya da makine mühendisliğinin; aşınma metalürjide malzeme bilgisinin; yağlama ise kimyanın bir dalı olarak kabul edildiğinden triboloji karmaşık bir disiplinlerarası konudur. Tribolojinin kapsamına giren konular insanların katılardan oluşan çevreleriyle ilişkilerinde ... Okumaya devam edin →

Transmisyon Nedir

transmisyon, makine mühendisliğinde, bir güç kaynağı ile (örn. motor) bu gücün uygulandığı organın (örn. tekerlekler) birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlamak amacıyla bu iki birimin arasına yerleştirilen mekanik aygıt. Mekanik transmisyonların pek çoğu dönel hız değiştiricileri olarak çalışır. Giriş hızı ile çıkış hızı arasındaki oran vites kutusunda olduğu gibi sabit ya da değişken olabilir. Değişken hızlı transmisyonlarda hızlar, otomobillerde ... Okumaya devam edin →

Toz Metalürjisi Nedir

Toz Metalürjisi Nedir toz metalürjisi, metal malzemelerin, eriyik metalin kalıplara dökülmesi ya da yumuşama sıcaklığında dövme yoluyla değil, toz halindeki metalin belirli biçimlerde bağlanması yöntemiyle üretilmesi. Bazı durumlarda toz metalürjisi çok daha ekonomiktir; örneğin, küçük makinelerde kullanılan bazı dişlilerin döküm yoluyla hazırlanması önemli ölçüde bitirme işlemi gerektirdiğinden ve talaş kayıplarına yol açtığından, bu tür malzemeler daha ... Okumaya devam edin →

Torna Nedir

torna, bir kesici takım (torna kalemi) aracılığıyla talaş kaldırarak, kendi ekseni çevresinde yavaş yavaş dönmekte olan iş parçasına (metal ya da ahşap) biçim vermede kullanılan takım tezgâhı. Torna en eski ve en önemli takım tezgâhlarından biridir. 1569’da Fransa’da ağaç tornalarının kullanıldığı bilinmektedir. Sanayi Devrimi sırasında Ingiltere’de bu tezgâhlar metal malzeme işleyecek duruma getirildi. Günümüzde torna tezgâhlarının üniversal ... Okumaya devam edin →

Yüzer köprü

yüzer köprü olarak da bilinir, ayakları zemine değil, dubalar ya da tombaz denen özel sallar üstüne oturtulan köprü. Tarihte bilinen ilk örneği Pers kralı Kserkses’in İÖ 480’de Hellespontos’un (Çanakkale Boğazı) üzerinde kurdurduğudur. Herodotos’a göre bu köprü 676 geminin iki sıra halinde yan yana sıralanmasıyla oluşturulmuştu. Büyük İskender’in ise Oxus (bugün Ceyhun) Irmağını, askerlerinin hayvan postundan yapılmış çadırlarına saman doldurtarak ... Okumaya devam edin →

Manyetik şekil verme

Manyetik şekil verme Bu usulde, şekil verilecek olan magnetik bir saçın karşısına yerleştirilmiş yassı ve şekil değiştirebilen bir sarıma ,uygun bir elektrik akımı verilir. Magnetik bileşke kuvvetlerinin alanı, saç kalıbın üzerine dayanıncaya kadar saçın şeklini değiştirir. — Metalürji. Şekil değişikliği. Bütün cisimler, en zayıf kuvvetlerin etkisiyle bile şekil değiştiril. Uygulanan kuvvetin şiddetine göre cisimler, kuvvet ortadan kalktığında ilk şekillerini ... Okumaya devam edin →