Mühendislik

Filtre Nedir

Filtre Nedir Mutfak eleği bir filtre (süzgeç) gibidir. Üstüne bezelye ve su karışımı dökülürse, su, eleğin aralıklarından geçtiği halde, bezelyeler geçemez. Bezelyeler eleğin üstünde kalır. Filtreler de sıvı ve gazlardaki katı tanecikleri ayırmaya yarayan gereçlerdir. Sıvının filtreden geçebilmesi için onu itecek bir kuvvet gereklidir. Elekten suyun akışı ağırlığıyla olur. Bir otomobil motorundaki yağlama yağının yağ filtresinden geçmesi için ise, pompalanması ... Okumaya devam edin →

Savaş Gemileri

Savaş Gemileri Çeşitleri – Savaş Gemileri Hakkında Bilgiler Savaş Gemileri Tarihi Deniz ticaretine bağımlı uluslar, ticaret yollarını korumak için, her zaman savaş gemilerine gerek duymuşlardır. Barış içinde yapılabilen deniz ticareti, şu yada bu ülkenin denizlerdeki savaş gücünü kabul ettirebilmiş olmasının sonucudur. Yeterli bir deniz gücü oluşturan uluslar XV. yüzyılda Arapların Bizanslıların yerini alması veya XVI. ve XVII. yüzyıllarda İspanyolların ... Okumaya devam edin →

Zırhlı Savaş Araçları – Tanklar

Zırhlı Savaş Araçları – Tanklar Zırhlı savaş araçları içinde en önemli olanı, tanklardır. Bu aracın fikir olarak ortaya çıkışı, yüzlerce yıl öncesine dayanırsa da, zırhlı levhalarla korunan, silah donanımlı ve insan taşıyabilecek bir savaş makinasının yapımı, ancak patla malı motor ve tırtıl paletin bu yüzyılın başında geliştirilmesinden sonra mümkün olmuştur. Tankların gelişmesinde ilk adı mı İngiltere attı; ancak Amirallik Dairesi tarafından ... Okumaya devam edin →

Modern Ağır Silahlar

Modern Ağır Silahlar Nelerdir – Modern Ağır Silahlar Hakkında Bilgiler İlk olarak 1300 yılında ortaya çıkan ağır toplarda 500 yıl içinde zaman zaman çok ufak değişiklikler oldu. Namluları bronz yada demirden dökülüyor ve. ağızdan barut ile dolduruluyordu. Sonraları metalürji ve kimya konusunda XIX. yüzyılın ilerlemeleri topçuluğa uygulandı. 1855 yılında İngiliz William Armstrong (1810-1900) 3 librelik mermi atan bir borunun üzerine sarılmış, namlusu dövme ... Okumaya devam edin →

Turbo Reaktör Nedir

Turbo Reaktör Nedir – Türboreaktör Nedir Özellikle uçakların propülsiyonu için tasarlanmış olan ve temelde gazlı bir türbin ile yanan gazları dışarı atan bir sistemden oluşan tepkimeli motor. Yapısı, içindeki türbinin, itmeye yarayan bir pervaneyi çalıştırdığı türbo-propülsörünkine (türbinli itici) benzer. Türboreaktör, 1930’da İngiliz Sir Franck Whittle tarafından bulundu. Alman Hans von Ohain tarafından yapılan bir türboreaktörle donatılmış ilk ... Okumaya devam edin →

Türbin Nedir – Türbin Ne İşe Yarar

Türbin Nedir – Türbin Ne İşe Yarar Çevresinde, hareketli bir akışkanın (hava, su, buhar, gaz, vb.) enerjisiyle dönen kanatçıklar taşıyan bir çarktan oluşmuş motor. TARİHÇE İ.Ö. 2000 yıllarında Mezopotamya’ da ovaların sulanmasında kullanılan, rüzgârla işleyen makineler bilinen ilk türbinlerdir. Eski Yunanistan’da tahılları öğütmek için un değirmenlerinden yararlanıyorlardı: bunlar, üstlerinden suyu fışkırtan kanatçıklarla donatılmış düşey ... Okumaya devam edin →

Tünel Nasıl Yapılır

Tünel Nasıl Yapılır Ulaşım amacıyla yeraltında açılan geçit. Yeraltı geçitlerinin yapılmaya başlanması eski çağlara dayanır, ama bu geçitler gömütlere ya da savunma sistemlerine yöneliktiler. Yunanlılardan sonra (Sisam’daki tünel) Romalılar ve Yakındoğu halkları bu tür çalışmaları geliştirdiler; Napoli yakınlarındaki Agrippa tüneli 700 m’ydi. Tünellerin yapımını ele alan ilk çalışma, XVI. yy’da Alman Georg Bauer tarafmdan gerçekleştirildi. Tünel ... Okumaya devam edin →

Makineli Top

Makineli Top Nedir – Makineli Top Nasıl Çalışır •Top terimi bir nesneyi insanın eliyle atabileceğinden daha uzağa fırlatabilen her türlü silah için kullanılabiir. Ancak büyük füzelerde mekanizma taşınamayacak kadar ağır olduğundan, artık top sözcüğü genellikle yalnız taşınabilir olanlarla sınırlanmaktadır. Mermiye yüksek başlangıç hızı vererek, güçlü atış sağlayan 22 kalibrelik ateşli silahlara top adı verilir. Başlangıç namlusu 20 çaptan ... Okumaya devam edin →

Otomatik Silahlar

Otomatik Silahlar Nedir , Otomatik Silahlar Çalışır Tüfek, tabanca -yada top gibi, tetiği çekildiği sürece kesintisiz atış yapan silahlara otomatik silahlar adı verilir. Otomatik silahla ateş edebilmek için, el gücüyle çevrilen tetik koluna (hatta elektrik gücüne) ihtiyaç yoktur. İlk otomatik silahlarda atış, bu tür bir kol yardımıyle gerçekleştirilirdi. Gene de bu silahlar, geleceğin gerçekten otomatik silahlarının ilk örnekleri olmuşlardır. İlk Amerikan Modelleri Kol ... Okumaya devam edin →

Dişli Nedir – Dişli Çark

Dişli Nedir – Dişli Çark Bir dişli (ya da çark) çevresi boyunca dişler açılmış bir tekerlektir. Dişler bir başka dişlinin dişleri arasına girerek onları döndürür. Dişli, her türlü makinede kullanılan bir parçadır. Masa ve kol saatlerinde, yeldeğirmenlerinde, yumurta çarpıcılarında ve bisikletlerde birçok dişli vardır. Trenler, otomobiller ve uçaklarda, yakıtın yanmasıyle ortaya çıkan enerjinin tekerlekleri ya da pervaneleri çevirmesi dişlilerle sağlanır. Bir ... Okumaya devam edin →