Mimari

Arap Camii

Arap Camii – Arap Camisi Arap Camisi, İstanbul’un Galata semtindeki en büyük camilerden biri. Adını taşıyan mahallenin sınırları içindeki Kalyon Sokağındadır. ilk yapımı ve tarihçesi konusunda bilgiler çelişkilidir. Osmanlı tarihi kaynaklarında camiyi Arapların 717’deki İstanbul kuşatması sırasında Mesleme bin Abdülmelik’in yaptırdığı belirtilmektedir. Ancak kimi İslam ve batı gezginlerinin eserlerinde de, Mesleme’nin yaptırdığı caminin ... Okumaya devam edin →

Tayyare Apartmanları

Tayyare Apartmanları Tayyare Apartmanları, asıl adı harîkze degân evlerİ. bugün ramada otelİ. İstanbul’da Laleli semtinde, Ordu Caddesi üzerinde apartman blokları. 1918’deki Fatih yangınında evlerini yitiren aileleri yerleştirmek amacıyla Evkaf Nezareti tarafından mimar Kemaleddin Bey’e yaptırılmıştır, 1922’de tamamlanan dairelerin bütün yan-gınzedelere yetişmeyeceği düşünülerek kiraya verilip gelirinin onlara dağıtılması yoluna gidilmişir. 1923’te ... Okumaya devam edin →

Çeşme Nedir – Türkiyede Çeşmeler ve Sebiller

Çeşme Nedir – Türkiyede Çeşmeler ve Sebiller Çeşme Nedir Eskiden dindışı mimarlığın olduğu kadar dinsel yapıların da ayrılmaz bir öğesi olan çeşme, günümüzde ancak kentlerde alanları süsleyen bir bölüm olarak düşünülmektedir. İlk çeşmelere Hititler döneminde, tapınakların içinde raslanır. Hitit tapınaklarındaki çeşmelerin yalaklan, kutsal arınma yerleri sayılırdı ve bu yalaklardan yalnız krallar ve din adamları yararlanırdı. Günümüze kalan ... Okumaya devam edin →

19. Yüzyıl Avrupa Mimarisi

19. Yüzyıl Avrupa Mimarisi Sanayideki gelişme XIX. yüzyılın denektaşıydı. Sanayileşmeyle birlikte nüfus ve yaşam düzeyinde artış, bunun yanısıra konut sorununda bir şişkinliği doğuran etkenler boy gösterdi. XIX. yüzyılda daha önceki yüzyıllara oranla daha çok yapı yapıldı, modern yapı tipleri ortaya çıktı, eski yapı tipleri değişirken, yeni yapı malzemeleri kullanıldı. Çeşitli yapı tarzları ve mimari kuramları birbirleriyle yarışmaya başladılar. Bütün ... Okumaya devam edin →

Modern mimari: 1930’dan sonra

Modern mimari: 1930’dan sonra 1920’lerden sonra Fransa, Almanya ve Hollanda’daki belli başlı mimarlar, «Uluslararası Üslup» diye bilinen özel bir tarz geliştirdiler. Bu tarzın ana özellikleri basit geometrik biçimlerin asimetrik olarak düzenlenmesi, köşeleri de oluşturacak biçimde camın büyük ölçüde kullanılması ve açık plandı. Bu özellikler, çeliğin, betonarmenin ve camın kullanılmasındaki gelişmeler sayesinde gerçekleştirilmişti. Birkaç yıl içinde ... Okumaya devam edin →

Şah Cihan dönemi mimarlığı

Şah Cihan dönemi mimarlığı Şah Cihan dönemi mimarlığı, Hint-Türk imparatoru Şah Cihan’ın egemenliği döneminde (1628-58) gelişen mimarlık üslubu. Delhi’de 1564’te yapımına başlanan Hümayun Türbesi’nde görülen İran üslup özelliklerinin bu dönemde yeniden canlandırıldığı dikkati çeker. Hümayun Türbesi’nde izlenen çift kubbe, dikdörtgen biçimli bir taçkapı içindeki kemerli giriş nişi, çevrenin bir park gibi ele alınıp düzenlenmesi vb uygulamalar. ... Okumaya devam edin →

Şadırvan Nedir – Şadırvan Ne demek

Şadırvan Nedir – Şadırvan Ne demek şadırvan, camilerde abdest almak için yapılmış, çevresinde muslukları bulunan su haznesi. Dinle olan ilişkisi nedeniyle bütün İslam mimarlıklarında bulunursa da, asıl gelişmesi Osmanlı mimarlığında gerçekleşmiştir. Şadırvanlar genellikle camilerin, şadırvan avlusu adı da verilen iç avlularında yer alır. Planları kare, çokgen ya da daire biçiminde olur. Ortadaki su haznesinin açık bırakıldığı örnekler de bulunmakla ... Okumaya devam edin →

Modern mimarinin kökenleri

Modern mimarinin kökenleri Modern mimari, sanayi devrimini izledi. Bu mimarinin üslupları, mühendislerin buluşlarına ve demir ile çelik gibi malzemelerin büyük ölçüde üretilmesine uygun duruma getirildi Yeni akım Fransa ve Belçika’da başladı. Bu akımın en coşkun taraftan, Eugene F.mmanuel Viollet-le-Duc’tü (1814-1879) ve demir iskeletin yeni bir taşıma ve tonoz türü ve bundan ötürü de yeni bir mimarı ortaya koyması gerektiğini ileri sürdü. 1889 Paris sergisi ... Okumaya devam edin →

Mimar Sinan ve Osmanlı Mimarisi

Mimar Sinan ve Osmanlı Mimarisi Çağının simgesi olan Mimar Sinan, ürettikleri ile Osmanlı İmparatorluğunun XVI. yüzyılda durumunu, yaslandığı toplumu, o toplumun düzenini yapıtlarında somut planda yansıtan kişidir. Sinan’ın yaşamının öğrenilmesinde yararlı olan belgeler arasın da, çağdaşı Mustafa Sâi Çelebi’-nin onu ve yapılarını konu alan Tezkiret-ül-Bünyan (Yapı Tezkiresi) adlı kitabı, bunlara paralel anonim yazmalar, kendi vakfiyesi ve mimarbaşı olduğu ... Okumaya devam edin →

Türbe ve Kümbet Nedir

Türbe ve Kümbet Nedir – Türbe ve Kümbet Arasındaki Farklar Nelerdir Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve içinde o kimsenin mezarı bulunan, üstü çatı ya da kubbeyle örtülü yapıya türbe denir, Selçuklulara ait, kule biçiminde, üstü koni ya da piramit külahla örtülü mezar anıtlarsa kümbet diye adlandırılır. Kümbetler ölülerin gömüldüğü mahzen bölümü ve kule biçimindeki gövdeden oluşur. Türbeler ve kümbetler bağımsız yapıldıkları gibi, ... Okumaya devam edin →