Mimari

Mimarlığın Anlamı

Mimarlığın Anlamı Geniş anlamda mimarlık, içinde yaşardığımız ve çalıştığımız her türlü yapıyı içerir. İster bizi çevreleyen duvarlar olsun, ister aya gönderilen insanlı bir uzay aracı olsun, tümü de insanlar tarafından, insanlar için tasarımlanan yapıların kapsamına girerler. İlk barınaktan bu yana kurulan tüm yapılar bu amaç için yapılmışlardır. İnsanın kendi güvenlik, rahatlık ve korunmasını sağlamak, dinsel törenlerini yapabileceği özel ... Okumaya devam edin →

Mimarlığın Kalıcı Etkisi

Mimarlığın Kalıcı Etkisi İşte mimarlığın bu evrensel ve kalıcı etkisi, arkadaşımın oda duvarlarına gelişigüzel tutturduğu dergi kapaklarına, resimlere ve afişlere bir anlam vermektedir. Duvara iliştirilenlerin kimi tanıtıcı ve propaganda niteliğinde, kimi de onun en beğendiği ya da beğenmediği, hatta tiksindiği biçimlerden oluşmaktadır. Düşünüyordum; acaba beğendiği biçimler arasında onun mimarlığa ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtanlar hangileridir? ... Okumaya devam edin →

Mimarlıkta Kurduğumuz Çevre

Mimarlıkta Kurduğumuz Çevre “İnsanlığın gidiş yönünü saptamak için zihnini zorluyor, derin düşüncelere dalıyordu; genişleyerek ileri doğru bir gidiş mi,yoksa geriye yönelik bir büzülme süreci miydi bu? Sonra bir gün kendini yeni yapılmış bir dizi evin önünde buldu ve tedirginlik içinde sordu kendine: “Bu yapılar bana ne söylüyor? Büyük ruh sahibi bir kimse bu çirkinliklerin yaratıcısı olabilir mi? Bu şekiller ancak yaramaz ve geri zekâlı bir çocuğun ... Okumaya devam edin →

Hacı Kılıç Medresesi

Hacı Kılıç Medresesi Hakkında Bilgiler Hacı kılıç medresesi, Kayseri’de aynı adlı caminin yanında bir medrese. Hacı kılıç medresesi mimarî düzeni bakımından dikkate değer bir Selçuklu eseridir. Külliyetlin cami ve medrese bölümlerine her ikisi de yapının doğusunda bulunan iki ayrı portaldan ‘girilir. Medresenin portalı kuzeydedir ve girişinde giriş eyvanı bulunur. Bu eyvan avlunun orta yerine rastlamaz. Aynı şekilde, ana eyvan da birincisinin karşısında, ... Okumaya devam edin →

Grotesk Nedir

Grotesk Nedir GROTESK i. ve sıf. (ital. grotesca’dan fr. grotesque). G. santl. Eskiçağ roma yapılarında bulunan ve Rönesans devrinde dikkati çeken desenlere benzeyen zarif süsleme desenlerinin adı. (Groteskler çok zaman arabesk’lerle karıştırılır. Oysa arabeskte insan şekillerine hiç rastlanmadığı halde grotesklerde bu çeşitten şekillere de yer verilmiştir.) — ansİkl. G. santl. XV. yy.’ın sonunda Roma’da yapılan kazılarda yer altında bazı o- dalar bulundu. ... Okumaya devam edin →

Göksu Kasrı – Küçuksu Kasrı

Göksu kasrı, Küçüksu iskelesine yakınlığı sebebiyle Küçüksu kasrı denir; Kasrı Hümayun. Mahmud I’ın sadrazamı Divittar Mehmed Paşanın Göksu deresi kıyısında padişah için yaptırdığı ahşap kasır (1751 – 1752). Kasra, güneydeki tepeden su getirilerek havuz ve sebil de eklendi. Ahşap yapı, Selim III ye Mahmud II zamanlarında onarıldı. Abdülmecid zamanında yıktırıldı ve bugünkü biçimiyle kârgir olarak yeniden yapıldı (1856). Kasır, bir bodrum ... Okumaya devam edin →

Gökmedrese

Gökmedrese Gökmedrese, Anadolu’da iki selçuklu medresesi bu adla anılır: 1. Sivas’taki Gökmedrese. Taş kapı girintisi üzerindeki yazıttan medresenin selçuk sultanı Kılıç Arslan ibn Keyhüsrev III devrinde, başvezir Sultan Sahib Ata tarafından mimar Konyalı Kâluyân’a yaptırıldığı anlaşılıyor (1271-1272). Yapıya iki minare arasındaki zengin bezemeli bir kapıdan girilir ve üzeri dört kollu yıldız biçiminde bir tonozla örtülü dehlizden geçtikten sonra orta ... Okumaya devam edin →

Gotlar Sütunu

Gotlar Sütunu Gotlar sütunu, İstanbul’da Gülhane parkında bir sütun. Sütunun kimin için dikildiği belli değildir. Kaidesindeki yazılardan Gotlara karşı kazanılan bir zaferi temsil ettiği anlaşılıyor. Geç devir yazarlarından Nikepheros Gregoras, sütun üzerinde, şehrin efsanevî kurucusu Byzas’ın heykeli olduğunu bildirir. Fakat sütunun kaidesinde Byzas ile ilgili bir kayıt yoktur. Gotlar sütununu eskiden, Roma imparatoru Claudius H’nin, Got’lara karşı kazandığı ... Okumaya devam edin →

Gothic Revival Nedir

Gothic Revival Nedir Gothic Revival, İngiliz mimarîsinde, XVIII. yy. da ortaya çıkan ve XIX.yy.da Greek Revival’a (Yunan mimarîsinin klasik biçimlerine dönüş) karşı gelişen gotik mimariye dönüş akımı. 1830 Yıllarında Londra’da çok tutulan akım kısa zamanda kayboldu. Kısa süren bu akımın Ortaçağa ait tanınmış örnekleri şunlardır: James Wyatt’in (1796- 1807), Fonthill, Wiltshire şatoları; C.A. Busby’nin (1815) Abergele yakınındaki Gwrych şatosu; Rolbert ... Okumaya devam edin →

Arasta Nedir

Arasta Nedir ARASTA, mim., üstü örtülü ya da dükkânlarının önü saçaklı çarşılara eskiden verilen ad. Tarihsel kaynaklarda, seferler sırasında ordunun geçeceği yollar üzerindeki büyük kentlerde askerlerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan büyük çarşılara arasta dendiği yazılıdır. Arastanın bezeme anlamına gelen Farsça “arasten” sözcüğünden alındığı ileri sürülürse de; Türkçede çarşı, pazar anlamında kullanılan “aras” sözcüğünden ... Okumaya devam edin →