Mimari

Eski Mısır’da Mimari

Eski Mısır’da Mimari Barış ve bolluk içinde yaşayabilmeleri için Mısırlı çiftçilerin Nil’in belirli dönemlerde yükselen ve alçalan sularına gereksinmeleri vardı. Oysa, doğa her zaman cömert olmamaktadır. Bu nedenle rahip – kral niteliğindeki firavunun yağmur için dua etmesi günlük yaşamda çok büyük bir önem taşıyordu. Ancak firavunların kendileriyle ilgili bir diğer saplantıları daha vardı: Ölümsüzlük düşüncesi. Dinsel törenlerin yaşam ... Okumaya devam edin →

Taş Devri Mimarisi ve Kemerin Bulunuşu

Taş Devri Mimarisi ve Kemerin Bulunuşu Hakkında Bilgiler İlk insanlar, Belki de bir buçuk milyon yıl süreyle yaşamlarını sürdürebilmek için doğanın onlara sağladığı kovuk ve mağara gibi barınakları kullanmışlardı. Zamanla insanın gözlem ve denemeleri gelişti. Bunun sonunda, taş aletler yapmaya başladı. Bu aletlerle çevresindeki doğal gereçleri biçimlendirmeyi öğrendi. Barınak yapımında kullanmak için ağaçları kesti, bunlardan yapı elemanları elde etti. ... Okumaya devam edin →

Mimari Yapılarda Yalınlık

Mimari Yapılarda Yalınlık YAPILARDA YALINLIK Kulübeler yapısal özellikleri bakımından iki ayrı türde yapılır. İlki dikme ve kirişlerden oluşur; İkincisi ise iç içe geçmiş çemberlerden oluşan yarımküre biçimli yapılardır. Birinci tür genellikle kalın ve sağlam direklerden yapılır, üzeri yöreye özgü, yağmur geçirmeyen yapraklarla örtülür. Öteki türün yapılışı ise şöyledir: Önce yapının iskeletini oluşturacak ağaçlar yere bir çember biçiminde ... Okumaya devam edin →

Bororo Kabilesinin Barınakları

Bororo Kabilesinin Barınakları İlkel yapıların çoğu bugünkü uygarlığımıza erişecek biçimde korunamamışlardır. Birçoğu kendi hallerine bırakıldıklarından izleri bile kalmamıştır. Bugün Üçüncü Dünya Ülkelerinden ancak birkaçında böyle yapılardan hâlâ yararlanılmaktadır. Amazon ormanında yaşayan bir kabilede bir kulübenin yapımını izleme olanağını bulmuştum. Burada erginleşen erkek’çocuklar için ayrı kulübeler yapılır ve gençler töre ... Okumaya devam edin →

En Küçük Mimari Kulübe

En Küçük Mimari Kulübe Mimarlıkta “üst düzey”, “alt düzey” gibi değerlendirmeler olmamalıdır. Çünkü bir mimari yapı üstüne yürütülen değer yargısı, yalnızca kullanılan malzemenin niteliği ve işlevine uygunluğuna dayanır. Bir yapı, neyle, nasıl ve ne amaçla yapılmıştır, gözetilen işlevsellik amaca uygun mudur? Gerçi işin başında tasarlanan işlev hızla yön değiştirebilir, hatta yapı bittiğinde onun yerini bir başka işlev bile ... Okumaya devam edin →

Mimaride Güneşsiz Kentler

Mimaride Güneşsiz Kentler İnsanoğlu güneş ve temiz havadan yoksun, özenle düzenlenmiş yapay çevrelerde yaşayabilseydi, bunun geleceğin konut tasarımı üzerinde devrim yapacak bir etkisi olurdu. Mimarlar günümüz biliminin, insanı kendi doğal ortamının dışında, sözgelimi, uzayda bir kapsül içinde yaşayabilmesini olanaklı kıldığının bilincindedirler. Bu mimarların bazıları, günümüz teknolojisini göz önünde bulundurarak, gezegenimiz üzerindeki yaşam alışkanlıklarımızı ... Okumaya devam edin →

Mimarlıkta İdeal Çözümler

Mimarlıkta İdeal Çözümler Ne yazık ki, aşırı kalabalık, sevimsiz ve sıkıntılı kentlerimizden kaçıp, kendimize, çok daha iyi yaşanabilir, doğal yapımıza daha uygun yeni yerleşme merkezlerini kolayca kuramamaktayız. Oysa, bu yolda yüzyıllar öncesinden bu yana atılmış adımlar vardır. Örneğin, İ.Ö.IV. yüzyılda yaşayan Eflatun, kendi düşüncesine göre ideal bir kentin nasıl olabileceğini anlatmıştır. Rönesans’ın son dönemlerinde Sir Thomas More’un ... Okumaya devam edin →

Mimari Planlı mı Gelişigüzel mi ?

Mimari Planlı mı Gelişigüzel mi ? Biyolojik açıdan ele alındığında insan yapısında doğal çevrede yaşama güdüsü temeldir. Ancak koşullar onu, daha ilk dönemlerde kentleşmeye zorlamıştır. Sanayileşmiş olan ülkelerde, kentlerde oturan insanların sayısı,gelişmemiş ülke kentlerinde oturan insanların sayısından çok daha fazladır. Eğer mimar arkadaşımın odasından aşağı inip, kentin sokaklarına çıkacak olursak, kendimizi kaldırımları dolduran telaşlı ... Okumaya devam edin →

Mimarlıkta Yapılara Bakış

Mimarlıkta Yapılara Bakış Mimari çok boyutlu bir kavramdır: Alanların tasarımlanmasıdır, gereçlerden yararlanmadır, genel olarak toplum için planlamadır. Mimari geçmişin başarılarına saygı duymayı ve geleceğin olanaklarını ve gereksinimlerini göz önünde bulundurmayı gerektirir. Üstelik mimari, mimarlıkla hiç bir ilişkimiz olmasa da, gördüğümüz, kullandığımız Ve üzerinde düşündüğümüz somut bir alandır. 3u nedenle bir mimarın şu ya da bu sonuca nasıl ... Okumaya devam edin →

Mimarlığın Dünü ve Bugünü

Mimarlığın Dünü ve Bugünü Her dönemin arkasında bıraktığı bazı halk yapıları vardır. Dünyamız kimi kez yıkıntı, kimi kez sağlam ya da sağlama yakın biçimde, günümüze değin kalan böyle yapılarla doludur. Yıkılarak yerine yenileri yapılanlardan çok, daha ilginç olan eski yapılar, değerlerini hâlâ koruyabilmektedir. İçinde yaşadığımız çağ, bize miras kalan tarihsel yapıların korunmaları yolunda gösterdiğimiz bilinçli duyarlılık yönünden çok ... Okumaya devam edin →