Mimari

MİMARİDE CAM

MİMARİDE CAM Sanat tarihinin eski mimari örneklerinde cama rastlayamayız. Mısır, Mezopotamya, erken Anadolu, İnka, Aztek, Pers ve Uzakdoğu gibi devleşen mimari örnekleri bunu doğrular. Bu¬nun nedeni camın bulunuşunun mimari kadar eski olmayışından¬dır. Ayrıca cam buluşundan da mimariye geçiş sanıldığı kadar hızlı olmamıştır. Aradaki zaman farkına, camın pahalı oluşu ve mi¬maride kullanılacak teknik yapıya erişememiş olmasını neden olarak gösterebiliriz. Cam ... Okumaya devam edin →

DOĞAL IŞIK, YAPAY IŞIK

DOĞAL IŞIK, YAPAY IŞIK Vitray sanatı gün ışığı ile doğan ve yine onunla yaşayan onun az veya çokluğuyla değişimler kazanan bir ışıklı resim sanatıdır. Varlığı gün ışığı ile belirdiği gibi gün ışığının kaybolmasıyla o da yok olur. Tıpkı bir güneş gibi doğar ve batar. Bu doğuş ve batışta nasıl bir tan, nasıl bir gurup renkleriyle insanı kendinden geçirecek kadar etkiliyorsa vitrayda da öyledir. Vitrayjn diğer resim sanatlarından ayrı olan yönü, ... Okumaya devam edin →

IŞINLARIN YAYILMASI

IŞINLARIN YAYILMASI Renkli cam pencereler yansıyan ışıktan ziyade içinden gelip geçen ışınla aydınlanırlar. Resim sanatının içinden ışık geçir¬meyen diğer formlarına oranla çok daha fazla aydınlanma ola¬nağı vardır. Aradaki farkı değerlendirebilmek basit bir po-zometre (ışık ölçme âleti) ile dahi mümkündür. Bu konuda daha önce yapılmış bir deneyi ayrıntılarıyla anlatmayı uygun görüyo¬rum. Daha önce söz konusu ettiğim yapıştırma renkli cam ka¬pıya ... Okumaya devam edin →

IŞIĞIN ÖZELLİKLERİ

IŞIĞIN ÖZELLİKLERİ Her ne kadar renkli cam, resim sanatının göze görünme¬yen diğer çeşitleri gibi son yüzyılın içinde yeniden keşfedildi ise de, hayranları veya hayran olmayanları için aynı zamanda esrarlı bir ortam teşkil eder. “12. ve 13. yüzyıllardaki renkli camlarla içlenmiş pencerelerin hangisi sanat hangisi hakiki el işidir?” Bunların renklerden ibaret bir plân olarak çözülmesi güçtür. Bir vitrayı seyredenin şunları bilmesi gerekir: Camın ... Okumaya devam edin →

Camın tarihçesi – Camın icadı

DÜZCAMIN BEŞYÜZ YILI Renkli cam eşyanın eski çağlara uzanan tarihine karşılık,pencere camının ömrü topu topu 500 yıl.İlk pencere camı kalın ve kunt duvarların aksine küçük,ince ve dayanıksız iken;giderek kalın,dirençli ve büyük yüzeylere ulaşmış.Pencere camının renklenip çiçeklenen beş asırlık tarihi, Topkapı, Dolmabahçe ve Yıldız Saraylarında görebiliyoruz. Prof.Önder KÜÇÜKERMAN MSÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı İstanbul’da ... Okumaya devam edin →