Mimari

Mehdiye camii

Mehdiye camii, Tunus’ta, Mehdiye şehrinde, Fatımîler devrinde yapılmış cami. Bugün yalnız mihrabın bazı kalmtılarıyle avluya geçit veren kapı revakı kalmıştır. Genişletilmiş orta sahnın sağında ve solunda dörder şahın, her iki ucunda da kayrevan tipine uygun birer kubbe vardır. Avlu, revaklarla çevrilidir. Minare, dış duvarın güneybatı yönündedir. Revaklı avluya, dışarıdan bir çıkıntı olarak görünen, bir kapı revakından girilir. Roma zafer taklarını ... Okumaya devam edin →

Medici villaları

Medici villaları – Medici villası Medici villaları, Floransa yakınlarında Lippi’lerin şatosu olan Careggi villasını, 1417’de Medici’ler satm aldılar; bu Yİlla Cosimo I devrinde (Cosimo’nun çok sevdiği bu villa bu dönemde Toscana’nın bilim ve sanat merkezi haline geldi) Michelozzo tarafından genişletildi ve yenilendi. Bazı yağma olaylarından sonra duka Alessandro ve Cosimo Fin onarttığı villa büyükdukalık tarafından 1779’da çevresindeki topraklarla ... Okumaya devam edin →

Medici çeşmesi

Medici çeşmesi, Marie de Medicis’nin isteği üzerine, Salomon de Brosse tarafından Luxembourg bahçesinde yapılan heykelli havuz; Birinci imparatorluk sırasında çeşme haline getirildi. 1861’de bugünkü yerine yerleştirildi. Sarkıtlarla süslü olan eser üç kemer ve dört sütundan meydana gelir. Kemerler heykeltıraş Ottin’in eserleriyle süslüdür: ortadaki heykel grubu, Polyphemos’un Akis ve Galatea’yı Suçüstü Yakalamasını (1852) canlandırır, (l) Okumaya devam edin →

Recai Mehmet Efendi sebil ve çeşmesi

Recai Mehmet Efendi sebil ve çeşmesi İstanbul’da Vefa’da sebil ve çeşme. Recai Mehmed Efendi tarafından yaptırıldı (1775). Yerden 0,75 m yükseklikte mermer kaplama duvar üzerinde sütunlar ve bunların aralarında tunç şebekeler vardır. Şebekelerin Üzerinde kitabeler yer alır. Rokoko üslûbundadır Okumaya devam edin →

Rejans Üslubu

Rejans Üslubu Fransa kralı Louis XlV’ün ölümünden (1715) sonra Philippe ‘d’Orléans ile başlayan Naiplik devrinde ortaya çıkan üslûp. Robert de Cotte ile Germain Boffrand tarafından yaratılan ve mimarîyle mobilyaya uygulanan bu üslûp, Louis XIV üslûbunun ağırbaşlılığıyle Louis XV üslûbunun fantezisi arasında bir geçiş sayılabilir. Rejans üslûbunun mimarî ve iç dekorasyonda en önemli temsilcileri G.M. Oppenordt ve F. A. Vassé’dir; mobilyacılıkta ise, ... Okumaya devam edin →

Ramazanefendi camii

Ramazanefendi camii (veya Bezirgânbaşı camii veya Hiisrevçelebi camii), İstanbul’da, Kocamustafapaşa semtinde, Ramazanefendi sokağında cami. Mimaı Sinan’ın eseridir. Bezirgânbaşı Hacı HUsrev Çelebi tarafından yaptırıldı (1585). Binanın planı dikdörtgendir. Duvarları kesme taş ve tuğladan, çatısı ahşap, minaresi taştandır. Şadırvanın mermer şebekeleri ilgi çekicidir. Caminin duvarları XVI. yy.m ikinci yarısına ait güzel çinilerle süslüdür. Caminin haziresinde ... Okumaya devam edin →

Ragıp Paşa Kütüphanesi

Ragıp Paşa Kütüphanesi İstanbul’da Lâleli semtinde kütüphane. Koca Ragıb Paşa tarafından sıbyan mektebi ve kütüphane olarak yaptırıldı (1763). Binanın girişinin üzerinde bulunan sıbyan mektebi, bugün çocuk kütüphanesidir. Girişten sonra bir ön avlu, bu avlunun sağında çeşme, solunda Ragıb Paşa ve yakınlarının mezarları vardır. Avlunun güneyinde merdivenle çıkılan bir önkapıdan sonra eskiden mescit olarak kullanılan (bugün kütüphane memurlarının ... Okumaya devam edin →

Quirinale sarayı

Quirinale sarayı Roma’da saray. Yapımı 1574’te Flaminio Ponzio’nun planlarına göre başladı, mimar Mascherino ve D. Fontana tarafından tamamlandı; saray, önce Mademo, sonra da Bernini ve Ferdinando Fuga tarafından genişletildi. Büyük avlusu üç taraftan kırk dört direkli bir revakla çevrilidir. Cepheyi meydana getiren dördüncü taraf, dor üslûbundadır ve bir saatle süslenmiştir. Dipteki merdiven, Melozzo da Forli’nin freskleriyle, Regia salonu Giovanni Lanfranco ve ... Okumaya devam edin →

Prefabrikasyon nedir

PREFABRİKASYON i. (fr. préfabrication). İnş. önceden imal edilmiş standart elemanları belli bir plana göre birleştirerek yapı kurmağa dayanan inşaat sistemi. — ANSiKL. İnş. Prefabrikasyon, İkinci Dünya savaşından sonra, bazı dallarda uzmanlaşmış işçi ihtiyacını süratle ortadan kaldırma zorunluluğundan doğan bir ekonomi fikriyle ortaya çıkmıştır. Bu sistem, planlar arasında ölçü birliğinin sağlanmasını ve yapı elemanlarının standartlaştırılmasını ... Okumaya devam edin →

Pitti Sarayı Floransa

Pitti sarayı, Floransa’da, Arno’nun sol kıyısında, Pitti alanı ile Boboli bahçesi arasında bulunan saray. Yapımına (1440) Brunelleschi tarafından başlandı. Çalışmaların yönetimi Fancelli’ye verildi. Yüz yıl sonra Cosimo I de’Medici zamanında mimar Ammannati güzel iç avluyu ekledi (1568-1570). Tribolo, sarayın arkasındaki ünlü Boboli bahçelerini düzenlemekle görevlendirildi (1550). XVII. yy.da G. di San Giovanni, F. Furini ve Pietro da Cortona, prenslik bölümlerine ... Okumaya devam edin →