Mimari

Mimarlığın Büyük İsimleri – En Büyük Mimarlar

Mimarlığın Büyük İsimleri – En Büyük Mimarlar Andrea Palladio (15X8 -1580) Andrea Polladio’nun İtalyalı bir marangozun oğlu olduğu sanılmaktadır. Palladio, çocukluğunda ta; ustası olmak istiyordu. Ama sonradan en ünlü klasik mimarlardan biri oldu ve çağının mimarlığı üzerinde büyük ölçüde etki yaptı. Özellikle İngiliz ve Amerikan mimariığım etkiledi. Palladio’nın yapıtlarında;, önemli bir öğe olarak alınmakla birlikte, birçok yapılarda ... Okumaya devam edin →

Modern Mimari Akımlar

Modern Mimari Akımlar XIX. yüzyıl mimarinin kökleri de bir önceki yüzyılın son çeyreğine uzanmaktadır. Büyük yapıların planlanmasında 1880 ve 1890’ların Chicago mimarlarının etkisi kadar, İngiliz mimarlarının da etkisi olduğu kabul edilmelidir. Art Nouveau’dan etkilenen mimarlar arasında adı geçen, İspanya’da Gaudi, İskoçya’da Mackintosh, Belçika’da Horta ve Van de Velde, Almanya’da Endell, Fransa’da Guimard gibi mimarların ... Okumaya devam edin →

Makine Çağı Mimarisi – Mühendisliğin Mimariye Katkısı

Makine Çağı Mimarisi – Mühendisliğin Mimariye Katkısı Kişisel anlatım özgürlüğü demek, tüm mimar, sanatçı ve ustaların, öteden beri belirlenmiş bir düzenin sınırları içinde kalma zorunluğuyla davranmalarının sonu demekti. Kişisel anlatım özgürlüğü bazı tehlike ve sakıncaları birlikte getirdiyse de, eski değerlerin serbestçe tartışıldığı bir ortam yaratması bakımından mimarlığa renk katmıştır. Bir yandan eski ve değişik düzenler öykünmeciliği ... Okumaya devam edin →

Barok , Rokoko ve Kilise Mimarisi

Barok , Rokoko ve Kilise Mimarisi Mimar arkadaşımın, duvarında fotoğrafta önyüzü görünen, Roma’daki Sen Piyer Kilisesinin estetiği ne karşı çıktığını daha önce belirtmiştik. Aslında yapının önyüzünü oluşturan bölüm şimdi gördüğümüz biçimde yapılmayacaktı. Bu bölümü, Michelangelo’nun ölümünden sonra yapımı sürdü ren mimar Maderna eklemiştir. Maderna’nın yaptığı cephe o günlerde kendini gösteren Katolik reformunun otoritesini ... Okumaya devam edin →

Güney Amerika Mimarisi

Güney Amerika Mimarisi Meksika’da Teotihuacan güneş piramidinin gece ışık selinde görünümünü sergileyen fotoğraf, arkadaşımın duvarında asılı bulunan bir başka anıtı göstermektedir. Kristof Kolomb’un içinde yaşadığı dönem Avrupası, Çin ve Japonya ile ticareti geliştirme amacı gütmekteydi. Ancak Atlas Okyanusu ötesinde ne olduğunu görünce AvrupalIlar öncelikle altın, köle ve güç sağlamak için yön değiştirdiler. Kıtayı ele geçirmeye gelenler ... Okumaya devam edin →

Rönesans Mimarisi

Rönesans Mimarisi Özellikleri Hakkında Bilgiler Bugün klasik mimariye dönme eğilimi ne denli yersiz ise, bir zamanlar Avrupa ve Akdeniz’in tek imparatorluğu olan Roma’nın mimari ilkelerine dönüş de o denli gereksizdir. Rönesans’ın ilk evrelerindeki başarılar bizi bugün de etkilemektedir. Çünkü, insanın ortaçağın katı yaşam ve düşünce biçiminden sıyrılarak, sanatta ve bilimde büyük bir sıçrama yapabilecek enerjiyi kendinde bulması ve parlak sonuçlara ... Okumaya devam edin →

Gotik Mimari Özellikleri

Gotik Mimari Özellikleri Hakkında Bilgiler Genç mimar arkadaşımın duvarındaki bir resim gotik mimarinin ne olduğunu açıkça sergileyecek niteliktedir. Uçan payanda denen dış destekler, tonoz ağırlıklarının önemli bölümünü taşıyan öğeler olarak çokça kullanılıyordu. Gotik mimarinin, çağdaş mimar için anlamı romantik ortaçağ mimarisinden çok değişiktir. Arkadaşımın duvarında asılı olan fotoğraftaki yapı ve yine duvarda resmi görülen Nervi’nin ... Okumaya devam edin →

Rönesans Öncesi Avrupa Mimarisi

Rönesans Öncesi Avrupa Mimarisi Avrupa mimarlığını incelemeye Batı Roma İmparatorluğunun çöküşü ile ara vermiştik. Bu sırada Doğu Roma İmparatorluğunun başkenti olan İstanbul ve İtalya’daki Ravenna’nın, Orta ve Kuzey Avrupa’yı etkilediklerini görmüştük. Şimdi de İtalya ile Ren ve Tuna nehrinin yukarılarında kalan ülkelere bir göz atalım. Konumuzun en önemli yapı türü hâlâ kilisedir. Bir yandan Hiristiyanlığı yeni kabul eden ülkelerde ... Okumaya devam edin →

Avustralya Mimarisi – Okyanusya Mimarisi

Avustralya Mimarisi – Okyanusya Mimarisi Okyanusya mimarlık tarihçilerini en çok ilgilendiren yerlerden biridir. Büyük Okyanus’a serpilmiş olan bu adalar Asya ve Amerika’nın yüksek uygarlıklarının ortasındadır. Yine de kendilerine özgü denebilecek mimarileri vardır. Papualılar ve Polinezyalılar, XVI. ve XVII. yüzyıllarda AvrupalI kâşif ve sömürgecilerin geldikleri dönemde, kendi geleneklerine uygun, ahşaptan, çadır biçimli, çatılı ve üzeri sazla ... Okumaya devam edin →

Afrika Mimarisi Özellikleri

Afrika Mimarisi Özellikleri Afrika dünyanın en eski mimarisine sahiptir. Kilise mimarisi geleneğinin 1500 yıllık bir geçmişinin bulunduğu bu kıtada klasik çağlarda kurulmuş en güzel kentlerden birkaçı bulunmaktadır. Yine de “Afrika Mimarisi” denince aklımıza hemen çevresi çitle çevrili kerpiç kulübeler gelir. Neden Afrika’daki mimari ile Afrika mimarisi aynı şey değildir? Büyük Sahra’nın kuzeyinde kalan topraklar Akdeniz’in bir parçası ... Okumaya devam edin →