Mimari

Hacı Kılıç Medresesi

Hacı Kılıç Medresesi Hakkında Bilgiler Hacı kılıç medresesi, Kayseri’de aynı adlı caminin yanında bir medrese. Hacı kılıç medresesi mimarî düzeni bakımından dikkate değer bir Selçuklu eseridir. Külliyetlin cami ve medrese bölümlerine her ikisi de yapının doğusunda bulunan ... Okumaya devam edin →

Grotesk Nedir

Grotesk Nedir GROTESK i. ve sıf. (ital. grotesca’dan fr. grotesque). G. santl. Eskiçağ roma yapılarında bulunan ve Rönesans devrinde dikkati çeken desenlere benzeyen zarif süsleme desenlerinin adı. (Groteskler çok zaman arabesk’lerle karıştırılır. Oysa arabeskte insan şekillerine ... Okumaya devam edin →

Göksu Kasrı – Küçuksu Kasrı

Göksu kasrı, Küçüksu iskelesine yakınlığı sebebiyle Küçüksu kasrı denir; Kasrı Hümayun. Mahmud I’ın sadrazamı Divittar Mehmed Paşanın Göksu deresi kıyısında padişah için yaptırdığı ahşap kasır (1751 – 1752). Kasra, güneydeki tepeden su getirilerek havuz ve sebil ... Okumaya devam edin →

Gökmedrese

Gökmedrese Gökmedrese, Anadolu’da iki selçuklu medresesi bu adla anılır: 1. Sivas’taki Gökmedrese. Taş kapı girintisi üzerindeki yazıttan medresenin selçuk sultanı Kılıç Arslan ibn Keyhüsrev III devrinde, başvezir Sultan Sahib Ata tarafından mimar Konyalı Kâluyân’a yaptırıldığı ... Okumaya devam edin →

Gotlar Sütunu

Gotlar Sütunu Gotlar sütunu, İstanbul’da Gülhane parkında bir sütun. Sütunun kimin için dikildiği belli değildir. Kaidesindeki yazılardan Gotlara karşı kazanılan bir zaferi temsil ettiği anlaşılıyor. Geç devir yazarlarından Nikepheros Gregoras, sütun üzerinde, şehrin efsanevî ... Okumaya devam edin →

Gothic Revival Nedir

Gothic Revival Nedir Gothic Revival, İngiliz mimarîsinde, XVIII. yy. da ortaya çıkan ve XIX.yy.da Greek Revival’a (Yunan mimarîsinin klasik biçimlerine dönüş) karşı gelişen gotik mimariye dönüş akımı. 1830 Yıllarında Londra’da çok tutulan akım kısa zamanda kayboldu. Kısa süren ... Okumaya devam edin →

Arasta Nedir

Arasta Nedir ARASTA, mim., üstü örtülü ya da dükkânlarının önü saçaklı çarşılara eskiden verilen ad. Tarihsel kaynaklarda, seferler sırasında ordunun geçeceği yollar üzerindeki büyük kentlerde askerlerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan büyük çarşılara arasta ... Okumaya devam edin →

Arap Camii

Arap Camii – Arap Camisi Arap Camisi, İstanbul’un Galata semtindeki en büyük camilerden biri. Adını taşıyan mahallenin sınırları içindeki Kalyon Sokağındadır. ilk yapımı ve tarihçesi konusunda bilgiler çelişkilidir. Osmanlı tarihi kaynaklarında camiyi Arapların 717’deki ... Okumaya devam edin →

Tayyare Apartmanları

Tayyare Apartmanları Tayyare Apartmanları, asıl adı harîkze degân evlerİ. bugün ramada otelİ. İstanbul’da Laleli semtinde, Ordu Caddesi üzerinde apartman blokları. 1918’deki Fatih yangınında evlerini yitiren aileleri yerleştirmek amacıyla Evkaf Nezareti tarafından mimar Kemaleddin ... Okumaya devam edin →

Çeşme Nedir – Türkiyede Çeşmeler ve Sebiller

Çeşme Nedir – Türkiyede Çeşmeler ve Sebiller Çeşme Nedir Eskiden dindışı mimarlığın olduğu kadar dinsel yapıların da ayrılmaz bir öğesi olan çeşme, günümüzde ancak kentlerde alanları süsleyen bir bölüm olarak düşünülmektedir. İlk çeşmelere Hititler döneminde, ... Okumaya devam edin →