Matematik

Öklid Geometrisi Nedir

Öklid Geometrisi Nedir İ.ö 300 yıllarında yaşamış bir Yunanlı geometrici olan öklid, geometriyi bir bilimsel dizge (sistem) konumuna getirebilmeyi amaçladı. O zamana değin, gerçi geometri bir aşama yapmıştı, ama yine de derli toplu bir bilim olmaktan uzak bulunuyordu. En azından, Eski Yunanlılar bazı bulguları kanıtlamadan doğru varsayıyorlar, bu da geometrinin kuralları belirli bir bilim olmasını engelliyordu, öklid, geometrik her yargının kanıtlanmaya gerelcsmimi ... Okumaya devam edin →

Geometrinin İlk Zamanları

Geometrinin İlk Zamanları Çok küçük yaşlarımızdan beri bir şekiller evreni içerisinde yaşadığımızı biliriz. Çeşitli geometrik şekillere sahip cisimleri görerek ya da onlara dokunarak yapısal özellikleri üzerine bilgiler ediniriz. Kenarların keskinliği ya da yuvarlaklığı, cismin simetri özellikleri hemen dikkatimizi çeker. İşte geometri , şekiller ve bunların çeşitli özellikleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. İstanbul’un ulaşım yollarını gösteren ... Okumaya devam edin →

Tekil Nokta Nedir

Tekil Nokta Nedir tekil nokta, matematiksel çözümlemede, bir z karmaşık değişkeninin f(z) fonksiyonunun analitik olmadığı (bir başka deyişle, z değişkeninin kuvvetleri cinsinden bir sonsuz seriyle ifade edilmediği) nokta. Tekil noktanın istenildiği kadar yakınındaki noktalarda ise fonksiyon analitiktir. Örneğin f(z)=e:lz fonksiyonu karmaşık düzlemin bir noktası dışındaki bütün noktalarda analitiktir; yalnız z=0 için analitik değildir. Demek ki z=0 noktası fonksiyonun ... Okumaya devam edin →

Tekil Çözüm Nedir Ne Demek

Tekil Çözüm Nedir Ne Demek tekil çözüm, matematikte, bir diferansiyel denklemin, olağan çözüm yöntemleriyle elde edilen genel çözümünün içermediği bir çözümü. Bir diferansiyel denklem çözülünce, bir eğriler ailesinden oluşan genel çözüm elde edilir. Örneğin (y’f=4y denkleminin genel çözümü y-(x+cf biçimindedir, bu da bir parabol ailesini betimler (bak. çizim); y—0 doğrusu da verili diferansiyel denklemin bir çözümüdür, ama bu doğru, genel çözümü ... Okumaya devam edin →

Geometri Nedir – Geometrinin Kullanım Alanları

Geometri Nedir – Geometrinin Kullanım Alanları Çevremizdeki uzayı ve bu uzayda oluşturulabilecek biçimleri inceleyen geometri, matematiğin Eskiçağ’a kadar uzanan en eski dallarından biridir ve alanları, hacimleri, ölçüleri hesaplama, plan çizme, vb. gereksiniminden doğmuştur. Mısırlıların, Babillilerin ve Mezopotamyalılarm bu alandaki bilgileri üstüne elimizde çok az belge vardır. Kendilerinden önce yapılmış çalışmalardan yararlanan eski Yunanlılar, Thaies, ... Okumaya devam edin →

Eğik Düzlem Nedir

Eğik Düzlem Nedir Nerelerde Kullanılır Sözgelimi, bir kitap yığınıyla eğik tutularak bir kenarında masaya dayanmış bir levha, masanın yatay yüzeyine göre eğik bir düzlem oluşturur. Bu düzlem üstüne P değerinde bir ağırlık taşıyan küçük bir araba koyalım. Arabaya bağlı bir iplik, düzlemin üst kesimine yerleştirilmiş bir makaradan geçsin ve öteki ucunda p değerinde bir ağırlık bulunsun; p ağırlığı P’den küçük olmak koşuluyla, sistemin dengede kalacağı ... Okumaya devam edin →

Tasarı geometri nedir

Tasarı geometri nedir tasarı geometri, nokta, çizgi, düzlem ve yüzeylerin uzayda birimleriyle ilişkilerini inceleyen geometri dalı. Üç boyutlu cisimlerin (örn. yapıların ya da makine parçalarının) kâğıt üzerinde, bir başka deyişle, iki boyutlu olarak görüntülenmesini sağlayan tasarı geometri yöntemleri, teknik resmin ve mimari çizimin temelini oluşturur. Bu yöntemleri sistemli bir biçimde ilk kez Fransız matematikçi Gaspard Monge, La Géométrie descriptive (1801; ... Okumaya devam edin →

Tensör Analizi Nedir

Tensör Analizi Nedir tansör çözümlemesi, matematiğin, koordinat sisteminin değişmesinden etkilenmeksizin geçerli kalan bağıntı ya da kuralları konu edinen dalı. Böyle bağıntılar eşdeğişkin (kovaryant) bağıntı olarak adlandırılır. Tansör kavramı, matematiksel katmanlı uzayların incelenmesinde karşılaşılan geometrik cisimlere uygulanabilecek işlemleri belirli kurallara bağlamak amacıyla, vektör kavramı genişletilerek ortaya konmuştur. Vektörler, hem büyüklüğü ... Okumaya devam edin →

Trigonometri Nedir – Trigonometri Konu Anlatımı

Trigonometri Nedir – Trigonometri Konu Anlatımı Trigonometri, üçgenlerle ilgili çalışmalar yapılan bir bilim dalıdır. Matematik biliminin yan dallarından biridir. Trigonometri sözcüğü Yunancada “üçgenlerin ölçülmesi” anlamına gelir. Bu bilim dalı, üçgenlerin açıları ve kenarlarıyla, bunlar arasındaki bağıntıları inceler. Bir ırmağın enini üzerinden geçmeden nasıl ölçebilirsiniz? Yahut, tepesine kadar çıkmadan yüksek bir binanın yüksekliğini ... Okumaya devam edin →

Sürgülü hesap cetveli

Sürgülü hesap cetveli nedir – Sürgülü hesap cetveli nasıl kullanılır Sayılar ve hasaplarla çok uğraşan kimseler sık sık sürgülü hesap cetveli kullanırlar. Bu portatif kompüterler, normal cetvellere benzerler. Fakat uzunluk ölçmekte kullanılmazlar; hesap yapmak için kullanılırlar. Bir hesap makinesi kadar kesin hesap yapamamakla birlikte, çok çabuk hesap yapılmasını sağlarlar. Hesap cetvelleri 30 cm. veya daha fazla uzunlukta olurlar. Cepte taşınabilecek şekilde ... Okumaya devam edin →