Jeoloji

Lav Türleri

Lav Türleri Lav akışını izlemek için, lavın yeterince yakınına güven içinde yaklaşarak inceleme yapabilenler, erimiş kayanın bir çukura girerek yer altında kaybolduğunu, birkaç kilometre sonra da yerden yeniden yüzeye çıktığını görmüşlerdir. Lav o noktada bir yer altı boşluğundan geçmiştir. Geçtiği boşluk, çok ağır akan bir lav akımının daha önce oluşturduğu bir tüneldir. Lav ağdalılığını korur ve alttan bir süre daha akar. Kraterden gelen lav ... Okumaya devam edin →

Yanardağlar

YANARDAĞ NEDİR? Yeryüzündeki dağlar arasında volkanik olanlar çoktur,ama bunların içinde yanardağlardan oluşanlar pek azdır. Başka bir deyişle dağlar ve sıradağların volkanik püskürmelerle değil, daha çok yer kabuğundan kopan büyük kitlelerin yükselmesi ya da yerkabuğunun yer yer sıkışıp çökmesi sonucu oluştuğu ileri sürülmektedir. Yanardağlar ise değişik yapılıştadır. Yanardağın (Parikutin’de olduğu gibi) yerde açılan bir çukurdan fışkıran ... Okumaya devam edin →

Fosil Yakıtlar Nedir Nasıl Oluşur

Fosil Yakıtlar Nedir Nasıl Oluşur Hiç fosil gördünüz mü? Fosil çok eski çağlarda yaşayan canlıların kayalaşmış izleri ya da kalıntılarıdır. Bu yüzden onlara taşıl denmektedir. Belki bir doğa bilimleri müzesinde tarih öncesi bir böceğin izini ya da bir hayvan kalıntısını taşlaşmış şekliyle görmüşsünüzdür. On binlerce, yüz binlerce yıl öncesinde bir çam ağacının yapışkan gövdesiyle birlikte yeraltında kalan bir böceğin taşlaşmış izi, ölen ... Okumaya devam edin →

Jura Devri Jeolojisi

Jura Devri Jeolojisi Hakkında Bilgiler Jura devri günümüzden 180 milyon yıl önceden 130 milyon yıl önceye kadar sürdü. Bu, jeolojik zamanın tümü gozönünde tutulduğunda, Jura devrindeki jeolojik değişikliklerin oldukça yeni olması anlamına gelir. Ama bir gerçek açıkça ortadadır: Bu olguların dünyamızın bugünkü biçimi üstünde dolaysız bir etkisi olmasına karşılık, dünyamızın Jura devrindeki görünümü, .bugünkünden oldukça farklıydı. Kıtalar bugünkü ... Okumaya devam edin →

Petrolün Tarihçesi – Petrolün Keşfi

Petrolün Tarihçesi – Petrolün Keşfi Hakkında Bilgiler 1859 yılıydı. A.B.D’nin Pennsylvania eyaletinin Titusville ilçesinde bazı kişiler yeni bir yakıt bulma umuduyla aylardır çamur ve kaya tabakalarını deliyorlardı. 21 metre derinliğe inmişler ama hâlâ bir şey bulamamışlardı. Umutsuzluk içinde tasarıdan vazgeçeceklerdi. Girişimden sorumlu olan emekli demiryolu makinisti Edwin Drake sonucun olumlu olacağına kesinlikle inanıyordu; ama tasarının parasal ... Okumaya devam edin →

Granit Nedir – Granit Çeşitleri

Granit Nedir Yerkabuğunun en önemli ve en bol bulunan kay açlarından biri olan granit, silis oranı yüzde 65’in üstüne çıkabilen püskürük bir kayaçtır. Bu kayacın kaynağı olan magma, yavaş yavaş soğumuş ve maden filizlerinin giderek billurlaşmasına yolaçmıştır. Söz konusu filizler, çoğunlukla çıplak gözle görülebilir. Granitin yapısı tanelidir ve taneler aşağı yukarı aynı boyuttadır; bununla birlikte, bazı filizlerde daha büyük boyda olanlara da raslanır. Granitin ... Okumaya devam edin →

Taşlaşma Nedir

Taşlaşma Nedir taşlaşma, yeni çökelmiş gevşek tortulların kayaç haline gelmesi. Karmaşık bir süreç olan taşlaşma, tortulun çökelmesi sırasında ya da daha sonra oluşabilir. Çimentolanma)*) özellikle kumtaşları ve konglomeraların oluşumunda etkili olan bir taşlaşma sürecidir. Bunun yanı sıra tortulun içindeki çeşitli mineraller arasında ve mineraller ile gözeneklerde tutulmuş akışkanlar arasında kimyasal tepkimeler de oluşur. Bir bütün olarak otijenez olarak ... Okumaya devam edin →

Taş Kömürü nedir

Taş Kömürü nedir taş kömürü, kömürleşme derecesinde yağsız kömür ile antrasit arasında yer alan ve dünyada en yaygın bulunan kömür türü. Taş kömürü kovu kahverengi ile siyah arasında değişen renktedir ve çoğunlukla şeritlidir. Yüzde 95’in üzerinde vitrinit (odunsu bitki dokularından oluşan bir maseral[*] grubu) içerir. Uçucu madde oranı yüzde 15-35 arasında, nem miktarı ise yüzde 3’ün altındadır; bu nedenle kalori değeri oldukça yüksektir. ... Okumaya devam edin →

Değerli Taşlar Nelerdir

Değerli Taşlar Nelerdir Değerli taşların (ya da mücevherler) süsleme amacıyla kullanımına demir çağından sonra başlandı. Delinmesi çok zor olan bu taşların kakılabilmesi için, metal döküm sanatının bilinmesi gerekiyordu. Demir çağından sonra, değerli taşlar modası hızla yayıldı ve o dönemin büyükleri, Hindistan ve İran’daki ünlü yataklardan geniş ölçüde yararlandı. Mücevherler, gerçekte, her yerde aynı görünümü taşıyan çok ender ve güzel mineral ... Okumaya devam edin →

Doğalgaz Nedir Nasıl Elde edilir

Doğalgaz Nedir Nasıl Elde edilir Kömürün damıtılmasından elde edilen havagazını, petrol yataklarından, organik madde çökeleklerinden (hayvansal ve bitkisel mikroorganizmalar), bitümlü kömürden çıkan, hattâ çok eski volkanik olayların sonucunda oluşabilen doğal gazla karıştırmamak gerekir. Doğal gaz yataklarını işletme düşüncesi, çok eskiye dayanır. İsa’dan yüzyıllarca önce Çinliler, tuz çıkarmak için kuyu açtıklarında, gaz ceplerine (kapanlarına) ... Okumaya devam edin →