Jeoloji

Grizu Patlaması Nedir Nasıl Oluşur

Grizu Patlaması Nedir Nasıl Oluşur GRİZU i. (fr. grégeois, rum ateşi’nin wallonca karşılığı grisou’dan). Âdi sıcaklık ve basınçta kömür ocaklarında açığa çıkan ve hemen hemen saf metandan meydana gelen, kolayca tutuşabilir gaz. (Bitümlü şist, asfaltlı kireçtaşı, potasyum ve tuz ocaklarında da grizu bulunabilir.) || Grizu tayini, grizu —ansİkl. Grizu, özellikle kömürün parçalanması sırasında açığa çıkar; çünkü parçalanan kömürün hava ile ... Okumaya devam edin →

Gravimetri Nedir

Gravimetri Nedir GRAVİMETRİ i. (fr. gravimétrie). Yerçekim alanının şiddetini inceleyen fizik dalı. — Geod. Yerçekimi ölçümüyle uğraşan ve bu çekim etkisinden yararlanma alanlarını araştıran geodezi dalı. Bk. ansİkl. — Jeofiz. incelenecek bölge üzerinde düzenli olarak dağılmış istasyon noktalarında, yerçekim alanının dikey bileşenini ölçmeğe dayanan araştırma metodu. Bk. ansİkl. — Kim. Bk. TARTMA. – Mad. oc. Bk. tartma. ansİkl. Geod. Clairaut, ... Okumaya devam edin →

Kömürün oluşumu

Kömürün oluşumu Elinize bir parça kömür alıp baktığınızda gördüğünüz yalnızca siyah bir renktir. Oysa bu parçadan ince bir tabaka alır ve güçlü bir mikroskopta incelerseniz, sarı-turuncu, kırmızı ve siyah renklerden oluşan bir şerit görürsünüz. Bunlar bir kömür tabakasını oluşturan değişik maddelerin renkleridir. Bilim adamları kömürün yaklaşık 300 milyon yıl önce “Karbon-Kömür Devri” ya da “Kömür Çağı” adı verilen dönemde ... Okumaya devam edin →

Tektonizma Nedir Neden Oluşur

Tektonizma Nedir Neden Oluşur tektonizma, DAĞ KARA OLUŞUMU ya da DİYASTROFİZMA olarak da bilinir, yerkabuğunun doğal süreçlerle büyük ölçekli biçim değişikliklerine uğraması ve bunun sonucunda kıtaların kayması, izostazi (yerkabuğu içindeki yer değiştirmelerle dengenin sağlanması), kabuğun tortullarla yüklenmesi (büyük bir ırmak deltasında olduğu gibi), kırılma, kıvrımlanma ya da kayaç katmanlarının kopması gibi olayların etkisiyle kıtaların, okyanus havzalarının, ... Okumaya devam edin →

Tektonik Nedir

Tektonik Nedir tektonik , Yer yüzeyindeki hareketleri ve biçim değiştirmeleri, bu arada kayaç katmanlarındaki kıvrımlanma, kırılma ve yarılma olaylarını ve başkalaşım (metamorfizma) süreçlerini konu edinen bilim dalı. Tektonik alanında geliştirilmiş olan en son ve en önemli kuram 1%0’larda ABD’li jeofizikçilerin ortaya attığı levha tektoniğidir)*); bu kuram, kıtaların kayması) kuramı ile deniz dibi yayılması kuramınıÇ) birleştirmiş ve geliştirmiştir. Levha ... Okumaya devam edin →

Tektit Nedir

Tektit Nedir tektit, kökeni henüz tartışmalı olan ve dünyanın yalnızca belirli bölgelerinde rastlanan. küçük, doğal camsı cisimlerin ortak adı. Terim Yunanca tektos (hareket) sözcüğünden türetilmiştir. Tektitlerin büyüklüğü, milimikron ile 10 cm arasında değişir. Çapı birkaç milimetreden büyük olanlar silis (silisyum oksit, SiO:) bakımından zengindir; bunlar bir bakıma Yer kökenli obsidiyenlere benzer, ama tektitleri obsidiyenlerden ve öbür Yer kökenli volkanik ... Okumaya devam edin →

Petrolün Bitmesi

Petrolün Bitmesi Hiç kimse toprağın altında ne kadar petrol ve doğal gaz kaldığını bilmemektedir. Ama çoğu uzmanlar kaynaklarımızın tükenmekte olduğu düşüncesinde birleşmektedirler. 1976 yılında A.B.D.’de yayınlanan bir raporda yeraltında bugünkü yöntemlerle çıkartılabilecek ancak 30,9 milyar varil petrol rezervi kaldığı belirtilmektedir. Bu varsayımın doğru olması halinde ve A.B.D. petrol kullanımını bu hızla sürdürürse, 5 yıldan daha kısa bir ... Okumaya devam edin →

Petrol ve Doğalgaz Kullanım Alanları

Petrol ve Doğalgaz Kullanım Alanları 1900 yılında yaşadığımızı düşünün.Evimiz kömürle, belki de odunla ısınıyor olacaktı. Aydınlanmak için balina yağı yakan lambalar kullanacaktık. Başka bir kentte oturan arkadaşımıza at arabasıyla gitmemiz gerekecekti. Bir de bugünkü yaşamımızı düşünelim. Evlerimiz gaz ya da petrolle ısıtılıyor. Evimizi aydınlatan, televizyonumuzun, çamaşır makinemizin ve öbür araçlarımızın çalışmasını sağlayan elektrik, ... Okumaya devam edin →

Petrol Nasıl Çıkarılır

Petrol Nasıl Çıkarılır Pek çok kimse petrol çıkarmak için kuyu açmanın ilk kez Edwin Drake tarafından düşünüldüğünü sanmaktadır. Onun modern çağlarda bu yöntemi deneyen ilk insan olduğu doğrudur. Ama yaklaşık 2000 yıl önce Çinliler doğal gaz ve petrol aramak için toprağı kazmışlardır. Çinliler, bugün sondaj işleminde kullanılan çelik kılıf yerine, açtıkları kuyuya içleri boş bambu kamışları koyarak, kenarların içeri doğru çökmesini önlemenin ... Okumaya devam edin →

Yeni Petrol ve Doğalgaz Kaynaklarının Bulunması

Yeni Petrol ve Doğalgaz Kaynaklarının Bulunması Petrol ve doğal gaz bulabilmek kolay bir iş değildir. Kaynaklar yerin altında gözden saklı bulunmaktadır. ilk petrol kuyusunu açan Drake’in zamanında, toprağın altında Pennsylvania’dan Texas’a kadar uzanan bir petrol ırmağı olduğu sanılıyordu. öteki bazı kişiler de petrolün, doğa tarafından – dünyanın üzerinde döndüğü ekseni yağlaması için – toprağın altına konulduğunu sanıyorlardı. ... Okumaya devam edin →