Genel Kültür

LEONHARD EULER (1707 – 1783)

LEONHARD EULER (1707 – 1783) Euler,15 Nisan 1707’de İsviçre’nin Basel kentinde doğdu. Yaşam süresi boyunca diferansiel ve integral hesap, geometri, mekanik ve sayılar kuramına büyük katkılar yapmıştır. Astronomi problemlerinin çözümünde ve günlük hayata uygulanmasında önemli çalışmalarda bulunmuştur. Küçük yaştan itibaren matematiğe olan ilgisiyle çevresinin ilgisini çeken Euler 1727’de Petersburg Bilim ve Sanat Akademisi’ne katıldı ve ... Okumaya devam edin →

DANİEL BERNOULLİ (1700 – 1782)

Daniel Bernoulli kimdir , Daniel Bernoulli hayatı ve Daniel Bernoulli ilkesi hakkında bilgiler. Johann Bernoulli’nin (1667 -1748) çalışmaları da ağabeyi Jacob ‘un çalışmalarına yakındır ve ikisinin ulaştığı sonuçları birbirlerinden ayırt etmek her zaman kolay değildir. Johann, en az süre eğrisi problemine yapmış olduğu katkılardan ötürü, değişkenler hesabının kurucusu olarak kabul edilir. Leibniz ve Bernoulli Kardeşler’in 1697’den beri ... Okumaya devam edin →

JOHN WİLLİAM STRUTT – LORD RAYLEİGH (1842 – 1919)

JOHN WİLLİAM STRUTT – LORD RAYLEİGH (1842 – 1919) Rayleigh 18 Kasım 1842 ‘de Langford Grove Maldon, Essex’de John James Strutt ‘un oğlu olarak dünyaya geldi. Diğer bilim adamları arasında soylu sınıfın seçkin üyelerinden biriydi. Çocukluğu ve gençliğinde zayıf bir beden yapısı vardı. Eğitimi sürekli hastalıklarla kesildi. Erişkinliğe erişebilmesi zor gibi görünüyordu. Eton’da 10 yaşındayken kısa bir süre geçirip sonra, üç yıl Wimbledon’da ... Okumaya devam edin →

OSBORNE REYNOLDS (1842 – 1912)

OSBORNE REYNOLDS (1842 – 1912) 1842 – 1912 yılları arasında yaşamış ingiliz bilim adamı ve mühendis. Hidrodinamik alanında çalışmalar yapmış, akışkanların değişik akış rejimlerini incelemiştir. Bu alanda Reynolds sayısı adıyla tanınan bir oranı tanımlamıştır. Reynolds sayısı bir akışkanın karakterini gösterir. Boru içerisindeki akımlar için re > 2000 ise akim türbülanslıdır. Burada, 2000 kritik reynolds sayısı adini alır. Açık kanal akımlarında ... Okumaya devam edin →

LUDWİG PRANDTL (1875 – 1953)

LUDWİG PRANDTL (1875 – 1953) 1875 -1953 yılları arası yasamış, aerodinamiğin babası sayılan alman fizikçi, mühendis. Sınır tabaka ve havanın kaldırma teorilerini ilk ortaya koyan bilim adamıdır. Prandtl tarafından 1903 yılında bilim dünyasına kazandırılmış membrane analogy, burulan bir kesitteki burulmaların, incelenen kesit seklindeki bir boşluk, deliğin üzerine elastik bir membran gerilip alttan düzgün dağılmış gerilim uygulandığı zaman membranın aldığı ... Okumaya devam edin →

HENRİ DE PİTOT (1695 – 1771)

HENRİ DE PİTOT (1695 – 1771) Rüzgâr tünellerinde ve uçaklarda havanın basıncını ölçmeye yarayan Pitot Tüpü olarak bilinen içi delik çubuğu bulmuştur. Pitot Tüpü, bir noktada akımın enerjisini ölçmeye yarar. Akım hızını sıfırlar dolayısıyla statik basınç + potansiyel enerji toplam enerjiye eşit olur. Okumaya devam edin →

EVANGELİSTA TORRİCELLİ (1608 – 1647)

EVANGELİSTA TORRİCELLİ (1608 – 1647) İtalyan matematikçi ve fizikçi basınçölçerin keşfine neden olan ünlü deneyi ile akıllarda kalır. Torricelli ‘nin bu keşfinden önce nedeni hava basıncı olan birçok doğal ve fiziksel olayın nedeni “Horror vacui” denilen saçma bir ilkeye dayandırılarak açıklanmaya çalışılmıştı. Açık hava basıncı üzerine yaptığı deneyleriyle tanınan italyan fizik ve matematik bilgini. 15 Ekim 1608’de İtalya’nın Feanza ... Okumaya devam edin →

STEP MOTORLAR

STEP MOTORLAR Stator sargılarının uyarıldığı darbeler yardımıyla oluşan manyetik alanın,Rotor manyetik alanı ile etkileşimi sonucu,sabit bir açı ile adım adım dönen motorlara STEP MOTORLAR denir.Bu motorlar doğrudan dijital sinyallerle kontrol edilirler.Step motorlar şayet kusursuz olarak kontrol edilirlerse,adım sayısı her zaman,adım sayısı her zaman girişe uygulanan pals sayısın eşit olur. Bu tip motorlar,çok çabuk ivmelenme,durma ve geri dönme yeteneğine sahiptirler.Birçok ... Okumaya devam edin →

UÇAKLARDA DİZEL MOTORLARIN KULLANIMI

GENEL MAKSATLI UÇAKLARDA DİZEL MOTORLARIN KULLANIMI Günümüzde pistonlu motorlar ile donatılmış genel havacılık uçaklarının çoğunda dört zamanlı benzinli motorlar kullanılmaktadır. Fakat havacılık operasyonlarındaki yüksek maliyetler motor üreticilerini aynı performansı verecek daha ucuz, daha hafif ve güvenilir motor tipleri geliştirmeye yönlendirmiştir. Ayrıca, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’da olmak üzere çevre bilincinin gelişmesi ve çevrecilerin ... Okumaya devam edin →

Petrolden elde edilen ürünler ve kullanım alanları

ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN KULLANIM ALANLARI Petrolün bütün türevleri günümüzde büyük önem taşımaktadırlar ve her ürünün ya da yan ürünün bir kullanım alanı vardır. Benzin, patlamalı motorlarda yakıt olarak kullanılır. Isıl gücü fazla olan kerozen ( metre küpte 10,5 termiden çok ) tepkimeli uçak yakıtıdır. Gazyağı yanmalı motorlarda kullanılır. ( ağır yağlı diesel motorları ) ilk damıtma kalıntısı bir sıvı olan mazot, önemli bir yakıttır; çoğu ... Okumaya devam edin →