Genel Kültür

Akdeniz ikliminin özellikleri

Akdeniz ikliminin özelliği görüldüğü yerler bitki örtüsü ve yıllık yağış miktarı nedir? Özelliği:Yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlıdır. Görüldüğü yerler:Akdeniz Ege ve Marmara denizinin kıyı kesimlerinde görülür.Güneydoğu Anadolu bölgesinin batı kesimlerin dede görülür. Bitki örtüsü:Maki Yıllık yağış miktarı:600mm’dir. Okumaya devam edin →

Karadeniz ikliminin özellikleri

Karadeniz ikliminin özelliği görüldüğü yerler bitki örtüsü ve yıllık yağış miktarı nedir? Özelliği:Yazlar fazla sıcak değil kışlar fazla soğuk değildir.Dört mevsim yağışlıdır en fazla sonbaharda düşer. Görüldüğü yerler:Karadeniz kıyılarında görülür. Bitki örtüsü:Orman. Yıllık yağış miktarı:Doğu Karadeniz:1500mm üzerinde Orta Karadeniz 800mm civarında Batı Karadeniz ... Okumaya devam edin →

İklim nedir.Türkiye’de görülen başlıca iklimler

İklim nedir.Türkiye’de görülen başlıca iklimler nelerdir? Atmosfer olaylarının geniş bir alanda gösterdiği ortalamaya denir.Türkiye’de görülen iklimler Akdeniz,Karadeniz ve Karasal iklim görülür. Okumaya devam edin →

Hava tahmini ne demektir Türkiye’de hava tahmini yapan devlet kuruluşu

Hava tahmini ne demektir Türkiye’de hava tahmini yapan devlet kuruluşunun adı nedir?Hava tahmini yapabilmek için kullanılan yöntemler nelerdir? Belirli bir süre içinde havanın nasıl olacağının belirtilmesine hava tahmini denir.Hava tahmini yapan devlet kuruluşu Meteoroloji genel müdürlüğüdür.kullan yöntemler: • Sinoptik gözlemler • Aerolojik gözlemler • Meteorolojik uydu gözlemleri Hava tahmini k 3’e ayrılır. • Kısa süreli hava tahmini (1-2 gün) • Orta ... Okumaya devam edin →

Kuraklık nedir – Kuraklığın sebebi – Kuraklığın zararları

Kuraklık neye denir Kuraklığın en önemli nedeni nedir.Kuraklığın en fazla görüldüğü yerler nerelerdir.Kuraklığın ne gibi zararları vardır? Herhangi bir bölgenin uzunca bir süre çok az yağış alması yada hiç almamasına denir.en önemli 2 nedeni • Yağışın az olması • Buharlaşmanın fazla olması En fazla görüldüğü yerler:İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Zararları: • Akarsu akımının azalması • Yer altı suyu ile topraktaki nemin yok olmasına • Su ... Okumaya devam edin →

Sis nedir – Sis neye denir

Sis neye denir bir günün sisli bir gün sayıla bilmesi için görüş uzaklının ne kadar az olması gerekir.Bu sistem yurdun en fazla nerelerinde görülür açıklayınız? Soğuk bir hava kütlesinin sıcak ve nemli bir yüzey üzerinde rastlaşması ile oluşur.Görüş mesafesi 600mm’nin altına düşmesi gerekir.Yurdumuzda en fazla İç ana dolunun büyük bölümü Trakya’nın iç kısımları iç batı ana dolu ve ota Karadeniz bölgesiyle doğu ana dolu izler. Okumaya devam edin →

Türkiyede en az ve en çok yağış alan yerler

Türkiye’nin yıllık yağış miktarını gösteren bir harita incelendiğinde yağışın en fazla ve en az görüldüğü yerler nerelerdir? • Ülkemizin büyük bir bölümü Akdeniz yağış rejiminin etkisi altındadır.Bu nedenle yağışların çoğu sonbahar ve kış ve ilk bahar dönemlerine rastlar. • Yaz mevsimi genel olarak bütün Türkiye’de kurak geçer.Ancak, bir miktar yağış alan kuzey kıyıları ile Kuzeydoğu Anadolu bu genelin dışında kalır. Okumaya devam edin →

Türkiye’de görülen yağış çeşitleri nelerdir

Türkiye’de görülen yağış çeşitleri nelerdir? Yağmur:Yağmurun oluşması bulutlardaki küçük damlacıkların birleşerek yere düşmesidir. Kar:Sıcaklığın düşük olduğu durumlarda atmosferdeki su kristalleşerek buz taneciklerine dönüşür.Bu kristallerin birleşip yere düşmesiyle kar yağışı gerçekleşir. Dolu:Yuvarlak buz parçaları biçiminde yere hızla düşen bir çeşit yağış.Genellikle çok sıcak yaz günlerinde yukarılardaki nemli havanın aniden soğumasıyla ... Okumaya devam edin →

Oluşumlarına göre kaç çeşit yağış vardır

Oluşumlarına göre kaç çeşit yağış vardır açıklayınız? Orografik yağışlar :Yamaç yağışıdır.Yamaç boyunca yükseldikçe soğuyan hava kütlelerinin oluşturduğu yağış türüdür.Kuzey Anadolu dağları ile torasların denize bakan yamaçları örnek verilebilir. Cephe yağışları:Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma anında meydana gelen yağışlara denir.Marmara ve Ege bölgesi olmak üzere Batı Anadolu bol yağış alır. Konveksiyonel yağışlar: ... Okumaya devam edin →

Bağıl nem ve mutlak nem nedir

Bağıl nem ve mutlak nem nedir.Açıklayınız?ve nerelerde görülür yazınız. Bağıl nem:Belirli sıcaklıktaki bir hava kütlesinin taşıyabileceği maksimum nem oranıdır.En fazla kuzey kıyılarımızda görülür. Mutlak nem:bir m3hava içindeki suyun gram cinsinden değeridir.En fazla karadenizde görülür. Okumaya devam edin →