Genel Kültür

Gusül Abdesti Nedir Nasıl Alınır

Gusül Abdesti Nedir Nasıl Alınır GUSÜL veya GUSL i. (ar. ğusl). Esk. Yıkanma, yıkama. || Gusül etmek, yıkanmak. || Gusül abdesti, din kurallarına uygun bir şekilde yıkanma, boy abdesti: Geberir camie girmez, ne oruç var, ne namaz / Gusül abdestini, Allah bilir amma tanımaz (M.Â. Ersoy). — ... Okumaya devam edin →

Grondin teknesi

Grondin teknesi, küçük gezinti teknesi. Bir amatörün yapabileceği kadar basittir ve kısa gezilerde kullanılır. Modeli 1945’te F. Sergent tarafından çizilmiş olan bu küçük yat, bordası omurgaya dik bir açı ile inen Beluga tipi tekheye benzer. Grondin salma veya düz omurgalı olabilir. ... Okumaya devam edin →

Tavla Nedir Nasıl Oynanır

Tavla Nedir Nasıl Oynanır tavla (İtalyanca tavola: “tahta”), atılan iki zara göre, bir tahta ya da masa üstünde pulların hareket ettirilmesiyle oynanan bir oyun. Tavlada kazanmak, şans ve ustalık öğelerinin dengeli biçimde bir araya gelmesine bağlıdır. Oyun 1970’lerde bütün ... Okumaya devam edin →

Fotoğrafçılık Nedir Nasıl Yapılır

Fotoğrafçılık Nedir Nasıl Yapılır Fotoğrafçılık yöntemi, ışığın ya da başka türden ışımaların (kızılaltı, morötesi ışınları, vb.) gümüş tuzlarını karartma özelliğinden yararlanılarak, bir yüzey üstünde görüntüler elde etmeyi sağlar. Fotoğraf makinesinin ... Okumaya devam edin →

Tamzara nedir

Tamzara nedir tamzara, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’ da, daha çok Şebinkarahisar ve Erzurum yörelerinde toplu olarak oynanan halk oyunu. Kapalı barlardan olan tamzara bazı yörelerde türküyle, bazı yörelerde de yalnızca çalgı eşliğinde oynanır. Oyuncuların giysileri, dizilişleri ve ... Okumaya devam edin →

Trabzon Folklor Halkbilimi

Trabzon Folklor Halkbilimi Folklor (Halkbilim), Çok eski bi etkilediği gibi yakın komşularıyla olan ilişkilerinde de alıntılar yaparak folklorunu oluşturmuştur. Trabzon, Karadeniz kıyı kesiminin Ordu’dan başlayan ikinci bölümü için en yaygın ve hareketi: horon merkezlerinden biridir. ... Okumaya devam edin →

Yuhanna İncili

Yuhanna İncili YUHANNA, Hz. İsa’nın on iki havârisinden-eldeki, İncillerin dördünden-birinin yazarının adı. Teberiye Gölü kıyılarında doğduğu (?).İS.70 yıllarında (?) öldüğü kabul edilir, inanışa göre peygamber, çarmıha gerileceği zaman anası Hz. Meryem’i ona emanet ... Okumaya devam edin →

Yörük Nedir – Yörükler Hakkında Bilgi

Yörük Nedir – Yörükler Hakkında Bilgi YÖRÜKLER, Anadolu ve Rumeli’de göçebe yaşam süren Türk kabilelerine verilen genel ad. Sözcük Türkçe “yürümek” fiilenden türemiştir. Anlamı, yürüyen, sefere koşan, ve çadır halkı anlamına gelir. Birçok Avrupalı araştırmacı, ... Okumaya devam edin →

Yönetmelik Nedir

Yönetmelik Nedir YÖNETMELİK, huk., yetkili makamların kendi görev alanlarını ilgilendiren yasa v etüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla yaptıkları düzenleyici işlemlerin tümü. Anayasaya göre, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ... Okumaya devam edin →

Yorumlama Nedir

Yorumlama Nedir YORUMLAMA, psikol, bir anlatım görünümünün anlamını kavrama yöntemi. Bu yöntem, insan mimiklerinin ve duygusal anlatım hareketlerinin yorumu, deneyimlerle çoğaltılmış içgüdüsel temellere dayanır. Yorum zorluğu, özlü etkiler için gerekli konuşma ilişkisindeki ... Okumaya devam edin →