Genel Kültür

Gusül Abdesti Nedir Nasıl Alınır

Gusül Abdesti Nedir Nasıl Alınır GUSÜL veya GUSL i. (ar. ğusl). Esk. Yıkanma, yıkama. || Gusül etmek, yıkanmak. || Gusül abdesti, din kurallarına uygun bir şekilde yıkanma, boy abdesti: Geberir camie girmez, ne oruç var, ne namaz / Gusül abdestini, Allah bilir amma tanımaz (M.Â. Ersoy). — Din. İslâm dinine göre, cinsel yakınlaşma ve cünüp olmayı gerektiren hallerden sonra usulünce yıkanma. (Sıcak su ile yapılan gusüle istihmam, soğuk su ile yapılan gusüle de ibtirad ... Okumaya devam edin →

Grondin teknesi

Grondin teknesi, küçük gezinti teknesi. Bir amatörün yapabileceği kadar basittir ve kısa gezilerde kullanılır. Modeli 1945’te F. Sergent tarafından çizilmiş olan bu küçük yat, bordası omurgaya dik bir açı ile inen Beluga tipi tekheye benzer. Grondin salma veya düz omurgalı olabilir. Yelkenleri genellikle markoni tipindedir ve bir randa, bir flok, bir spinnaker’den meydana gelir. Sabit ya da kıçtan takma bir motora da olabilir. Güvertesinde iki yataklı bir kamarası vardır. ... Okumaya devam edin →

Tavla Nedir Nasıl Oynanır

Tavla Nedir Nasıl Oynanır tavla (İtalyanca tavola: “tahta”), atılan iki zara göre, bir tahta ya da masa üstünde pulların hareket ettirilmesiyle oynanan bir oyun. Tavlada kazanmak, şans ve ustalık öğelerinin dengeli biçimde bir araya gelmesine bağlıdır. Oyun 1970’lerde bütün dünyada yaygınlaşmıştır. Tavlanın geliştirildiği oyunların geçmişi İÖ 3000’lere değin iner. Eski Romalılar modem tavlanın hemen hemen aynısı olan Ludus Duodecim Scriptorum (On İki ... Okumaya devam edin →

Fotoğrafçılık Nedir Nasıl Yapılır

Fotoğrafçılık Nedir Nasıl Yapılır Fotoğrafçılık yöntemi, ışığın ya da başka türden ışımaların (kızılaltı, morötesi ışınları, vb.) gümüş tuzlarını karartma özelliğinden yararlanılarak, bir yüzey üstünde görüntüler elde etmeyi sağlar. Fotoğraf makinesinin atası, karanlık odadır. Kartondan herhangi bir kutuyla, yalın bir karanlık oda yapılabilir. Kutunun yüzeylerinden birinin tam ortasına birkaç milimetre çapında bir delik açılırsa, kutunun ... Okumaya devam edin →

Tamzara nedir

Tamzara nedir tamzara, Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’ da, daha çok Şebinkarahisar ve Erzurum yörelerinde toplu olarak oynanan halk oyunu. Kapalı barlardan olan tamzara bazı yörelerde türküyle, bazı yörelerde de yalnızca çalgı eşliğinde oynanır. Oyuncuların giysileri, dizilişleri ve dizilişteki yere göre aldığı adlar öbür barlarda olduğu gibidir (bak. bar). Kullanılan çalgılar da yörelere göre değişiklik gösterir. Tamzaranın geleneksel bar sıralanışındaki yeri ... Okumaya devam edin →

Trabzon Folklor Halkbilimi

Trabzon Folklor Halkbilimi Folklor (Halkbilim), Çok eski bi etkilediği gibi yakın komşularıyla olan ilişkilerinde de alıntılar yaparak folklorunu oluşturmuştur. Trabzon, Karadeniz kıyı kesiminin Ordu’dan başlayan ikinci bölümü için en yaygın ve hareketi: horon merkezlerinden biridir. Halk müziğinde Kuzeydoğu Anadolu, Karadeniz ve bazı Orta Anadolu yörelerinin değişik oranlarda etkileri görülür. Dağınık yerleşme tipinin geçerli olması, yöre halk müziği ve oyunlarının ... Okumaya devam edin →

Yunanistanda Din

Yunanistanda Din Din. Eski Yunanlıların dini, özellikle İÖ 8.yy’da, tarih çağının başlangıcından İÖ ö.yy’a kadar, Yunanistan’a göç ederlerin ve göçlerden önce burada yaşayanların dinlerinin karışmasıyla oluştu. Doğa güçlerine tapmakla, birlik tanrılar dünyası gelişti (Polytheismus). Bununla birlikte kişisel düşüncelere dayanan irili, ufaklı tanrılar oluştu. Daha sonra bunlara bir grup doğa cinleri karıştı. Yunan inancına göre ölüler toplu mezarlara ... Okumaya devam edin →

Yuhanna İncili

Yuhanna İncili YUHANNA, Hz. İsa’nın on iki havârisinden-eldeki, İncillerin dördünden-birinin yazarının adı. Teberiye Gölü kıyılarında doğduğu (?).İS.70 yıllarında (?) öldüğü kabul edilir, inanışa göre peygamber, çarmıha gerileceği zaman anası Hz. Meryem’i ona emanet etmiştir. Onu Efes’e getirip yerleştiren bu yoksul balıkçı olduğuna da inanılır. Yazılış yılı tartışmalı olan 21 bölümlük dördüncü Incil’in değişik yanı, başlangıcındaki ... Okumaya devam edin →

Yörük Nedir – Yörükler Hakkında Bilgi

Yörük Nedir – Yörükler Hakkında Bilgi YÖRÜKLER, Anadolu ve Rumeli’de göçebe yaşam süren Türk kabilelerine verilen genel ad. Sözcük Türkçe “yürümek” fiilenden türemiştir. Anlamı, yürüyen, sefere koşan, ve çadır halkı anlamına gelir. Birçok Avrupalı araştırmacı, Herodotos’-ta adı geçen Ural-Altay Bölgesi’nde avcılıkla geçinen lyrkes adlı kabilelerin ilk Yürükler olduğunu ileri sürmüştür. Troya göçebelerinin de Yörük olduğunu ... Okumaya devam edin →

Yönetmelik Nedir

Yönetmelik Nedir YÖNETMELİK, huk., yetkili makamların kendi görev alanlarını ilgilendiren yasa v etüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla yaptıkları düzenleyici işlemlerin tümü. Anayasaya göre, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak için ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. Kamu kuruluşları kendi ... Okumaya devam edin →