Fizik

Uranyum Zenginleştirme Nedir Nasıl Yapılır

Uranyum Zenginleştirme Nedir Nasıl Yapılır ÖĞÜTME Uranyum madeni çıkarıldıktan sonra,sarı macun (yellow cake) diye bilinen uranyumoksit elde etmek için kırma ve öğütme işlemi gereklidir. ABD’de madenlerin yakınında pek çok uranyum cevheri kırma kuruluşu bulunur, işlemin ilk aşamasında, çıkarılan maden kırılır ve öğütülür. Bundan sonra uranyum cevheri değişik kimyasal maddelerle “liç edilir” ya da çözündürülür. Çözündürme işlemini ... Okumaya devam edin →

Uranyumun Kullanım Alanları

Uranyumun Kullanım Alanları Bugün dünyamızda daha fazla,uranyum 235 elde edilebilen uranyum yatakları işletilmektedir. Fakir uranyum olarak nitelendirilen yataklar ise, işletilmemekte ve gelecekteki gereksinimleri karşılamak üzere saklanmaktadır. Dünyamızda, milyonlarca tonun üstünde uranyum rezervini içeren yataklar vardır. Kimi zaman uranyum üretimi, gereksinme miktarının üstüne çıkmaktadır. Zengin uranyum olarak nitelendirilen 235 izotopundan atom bombaları yapımında ... Okumaya devam edin →

Nükleer Yakıt Nedir

Nükleer Yakıt Nedir Antoine Henri Becquerel, uranyumun bulunuşundan yüz yıl sonra elementin radyoaktif özellikleri olduğunu anladı. Nükleer çağın başlamasına kadar, uranyum, porselen endüstrisinde boya olarak kullanıldı. Uranyumdan sarı ile koyu yeşil arasında değişen çeşitli renkli boyalar elde edildi. Bu boyalar basit radyoaktiflik deneylerinde kullanılacak kadar radyoaktiftiler, ama hepsi o kadardı. Nükleer çağ başladığı zaman ABD’de çok az miktarda uranyum ... Okumaya devam edin →

Uranyum İzotopları

Uranyum İzotopları Doğada pek çok element değişik biçimlerde görülebilir. ilk olarak elementin en çok rastlanan biçimi ve birkaç izotopu bulunur, izotopların tanımı ise atomlarındaki nötron sayısı ile yapılır. Daha önce element atomlarının hep aynı sayıda elektron ve protonları olduğunu, ama nötron sayısının değişken olabileceğini söylediğimizi de anımsayın. İşte bu değişkenlik izotopları ortaya çıkarır. Daha ilerde, bazı nükleer reaktörlerde kullanılan ... Okumaya devam edin →

Radyoaktivitenin Keşfi – Nükleer Enerjiyi Kim Buldu

Radyoaktivitenin Keşfi – Nükleer Enerjiyi Kim Buldu NÜKLEER ÇAĞ Nükleer enerji, en yeni güç kaynağıdır. Henüz elektrik üretiminde kömür, doğal gaz ve petrol kadar çok kullanılmasa da, örneğin ABD’deki 68 nükleer güç üreticisinde ülkenin toplam elektrik üretiminin 1/8’i elde ediliyor. Nükleer güç 35 yıl önce başlamış olan nükleer çağın ürünüdür. 2. Dünya Savaşının sonuna doğru ilk kez patlatılan atom bombaları ne denli güçlü olduklarını ... Okumaya devam edin →

Nükleer Enerji İş Olanakları

Nükleer Enerji İş Olanakları ABD’de yaklaşık 250.000 kişi çeşitli nükleer enerji endüstrisinde çalışıyor. Bunların çoğu mühendis ve bilim adamıdır. Bu dalda çalışanların çoğu özel sektörde, bir kısmı ise Enerji Bakanlığı yolu ile federal hükümet için çalışırlar. Uranyum araması ve yüzeye çıkarılması işinde yaklaşık 6.500 kişi çalışır. Bunların çoğu maden mühendisleri ya da jeologlardır. Maden yataklarında ise 1.500 işçi;tamirci, ... Okumaya devam edin →

Nükleer Güç Kaynaklarından Elde Edilen Elektrik

Nükleer Güç Kaynaklarından Elde Edilen Elektrik ABD’de Idaho’da 1951 yılında deneysel bir nükleer elektrik santralı çalışmaya başladı. Üç yıl sonra Arco kentinin tüm elektrik gereksinmesi karşılanıyordu. 1957 yılında ise Pennsylvanya eyaletinin Shippingport kentinde ilk ticari nükleer santral yapıldı. Bu santral Pittsburgh kenti için 90 megawatt (1 megawatt 1 milyon wat- tır) elektrik üretmeye başladı. 90 megawatt aslında çok büyük bir miktar değildir; ... Okumaya devam edin →

Nükleer Enerjinin Barışçıl Yollarla Kullanılması

Nükleer Enerjinin Barışçıl Yollarla Kullanılması Savaş sırasında bile bilginler ve mühendisler, atom gücünün barışçıl amaçlar için kullanılma yollarını araştırıyorlardı. Savaş sonrası kurulan Atom Enerjisi Komisyonu atom enerjisinin kullanımını denetlemeye başladı. Bilim adamları ve teknisyenler nükleer maddelerin tarımda, endüstride ve en önemlisi tıpta kullanılması yöntemlerini geliştirmeye çalıştılar. Günümüzde pek çok insan sağlıklarını ... Okumaya devam edin →

Atom Bombası Nedir ve Etkileri Nelerdir

Atom Bombası Nedir ve Etkileri Nelerdir 1939 yılında bazı AvrupalI bilginler, uf’1» bir uranyum parçacığını nötron yağmuruna »uttular. Nötronlar çekirdeğin içine sızıp uranyum atomunun parçalanıp iki yeni atom oluşturmasına neden oldular. Yeni oluşan bu iki atom uranyum değildi. Bunların baryum ve kripto elementlerinin atomları olduğu görüldü. Bilginler böylece kendilerinden önce gelenlerin düşleyip de yapamadıkları bir işi başarmışlardı. Bir elementi (uranyum) ... Okumaya devam edin →

Atom Kuramı Nedir

Atom Kuramı Nedir Evren ve yaşam neden oluşmuştur sorusuna yanıt arayan eski Yunan filozofları, varlığın en ufak ve bölünmez birimleri olan atomlardan oluştuğunu ileri sürmüşlerdi. O dönemden sonra bu düşünce yakın günlere değin değişmeden bilim adamlarının inandığı bir gerçek olarak süregeldi. Oysa, nükleer çağın açınımı ile atomun da daha küçük parçacıklardan oluştuğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bilinen 106 element arasında en çok duyulanları altın, ... Okumaya devam edin →