Fizik

İş Nedir

İş Nedir Fizikte, bir kuvvetin uygulandığı yer üzerindeki etkisine “iş” denir. Bir etken, bir cisim üzerine kuvvet uygulayarak o cismi kuvvet doğrultusunda hareket ettirirse, etken bir iş yapmış olur, iş kavramı, fizik biliminin mekanik bölümünde önemli bir yer tutar. Mekanikte işten söz edilebilmesi için ortada bir kuvvet, bir de cisim bulunmalıdır. Kuvvet cisim üzerine etkiyerek onu bulunduğu yerden başka bir yere götürünce iş yapmış olur. Bir cismi yerden ... Okumaya devam edin →

Atom Araştırmaları Yapan Bilim Adamları

Atom Araştırmaları Yapan Bilim Adamları Leukippos ile Demokritos gibi Eski Yunan filozofları, daha bundan binlerce yıl önce, maddelerin “atom” adını verdikleri bölünmez, parçalanmaz zerreciklerden meydana geldiğini ileri sürmüşlerdi. Yalnız, bu kuramlar fizikten çok, felsefe doktrinleri niteliğindeydi. Atom üzerindeki bu düşünceler ikibin yılı aşkın bir süreyle unutulup gitti. Atom Kuramı’nı ilk kez bugünküne yakın bir anlayışla ortaya koyan ise ... Okumaya devam edin →

Atom Bombası Nedir Nasıl Yapılır

Atom Bombası Nedir Nasıl Yapılır Atom Bombası Nasıl Patlar? Bir atom bombası için en elverişli eleman, uranyumun U-235 isotopudur. Atom bombasını yapmak İçin, “kritik kütle” adı verilen miktarı bir araya getirmek gerektir. “Kritik kütle” zincirleme bir parçalanmanın oluşabilmesi için gerekli olan en az eleman miktarıdır. Bu miktar kritik kütleden az olursa, o zaman parçalanma zincirleme olamaz; parçalanan bir atomun çevresine saçtığı neutronlar, ... Okumaya devam edin →

Doppler Olayı Nedir

Doppler Olayı Nedir – Doppler Olayı Hakkında Bilgiler Bir gözlemciye göre hareket halinde olan bir ses kaynağının frekansı değişir. Fizikte buna Doppler olayı adı verilir. Bir polis otomobili veya cankurtaranın caddeden geçerken çaldığı siren sesi taşıtın yaklaşıp uzaklaştığını bize belli eder. Bunu belli eden iki öğe vardır. Bunlardan biri, sesin yüksekliğidir, ses yakından geliyorsa yüksek olur. Ayrıca, sesin perdesi de onu belirleyen bir özelliktir. ... Okumaya devam edin →

Alfa Işınları Nedir

Alfa Işınları Nedir Radyoaktif cisimlerin saldığı üç ışından biridir. Bilindiği gibi, radyoaktif cisimler durdukları yerde üç çeşit ışın yayarlar. Alfa ışınları, artı elektrikle yüklü küçük zerreciklerdir. Helyum atomunun çekirdeğinden ibarettirler. Radyoaktif maddeden çıkarak, sanayide 2 x 109 (2.000.000.000) metre bir hızla ilerlerler. Hava atomlarına çarptıkça da, bu atomlardan elektron koparırlar, öte yandan, kendi hızları da azalır. Bugün alfa ışınlarından ... Okumaya devam edin →

Basınç Nedir

Basınç Nedir Bir kitap okurken bile, basınç olayı sözkonusudur. Eliniz kitabın sayfalarını kapatınca, kitap üzerinde durduğu masaya basınç yapar. Çevrenizdeki hava vücudunuza ve kitaba basınç yapar. İki cisim birbirine değerse, aralarında bir basınç kuvveti doğar. Ağırlığı olan ya da bastırılan her şey basınç yapar. Bir sıvı, içinde bulunduğu kabın her yanına basınç yapar. Cisimleri iten kuvvetlerden sık sık söz açarız. Ancak kuvvet, basınçtan ayrı ... Okumaya devam edin →

Barometre Nedir

Barometre Nedir Barometre, çevremizdeki havanın basıncını atmosfer basıncını- ölçen alettir. Barometre, havanın nasıl olacağını tahmin etmemize yardımcı olur. ilk barometre 1643’te İtalyan fizikçi Evangelista Torricelli tarafından yapıldı. Torricelli 60 cm. uzunluğunda bir cam boru alıp, bir ucunu kapatarak içini cıva ile doldurdu. Daha sonra borunun açık ucunu bir cıva kabının içine daldırdı. Borudaki cıvanın bir kısmının kaba aktığını ve borunun ... Okumaya devam edin →

Titreşim nedir

Titreşim nedir , Titreşim nasıl oluşur. titreşim, esnek bir maddenin ya da esnek bir ortamdaki parçacıkların periyodik hareketi. Hemen hemen her fiziksel sistemde gözlenebilen titreşim hareketi, denge durumundan uzaklaştırılan bir sisteme, sistemi denge durumuna geri getirmeye çalışan kuvvetlerin etkimesiyle ortaya çıkar. Titreşimler serbest titreşim ve zorlamalı titreşim olmak üzere iki türe ayrılır. Sistem bir an için dengeden uzaklaştırıldıktan sonra serbestçe ... Okumaya devam edin →

Akışkan nedir

Akışkan nedir , Akışkan hakkında bilgiler Katı cisimlerin tersine, molekülleri bağıl bir serbestlik taşıyan ve bu nedenle kendine özgü bir biçimi olmayan bütün cisimlere verilen ad. Herhangi iki akışkan, birbiri üstünde kayabilir. Sıvılar ve gazlar birer akışkandır. TARİHÇE XVIII. yy. fizikçileri, bazı olguları açıklamak için “uçucu” akışkanlar terimine başvuruyor, bunların tartılamaz cisimler olduğunu düşünüyor, ama kesiksiz bir yapıları olduğunu ... Okumaya devam edin →

Ağırlık nedir

Ağırlık nedir , Ağırlık hakkında bilgiler. Ağırlık Nedir Bir insanın ağırlığı terazi ile ölçülür. Terazi ile tartılma sırasında insan vücudunun ağırlığı terazi kefesinin üstüne biner. Bu ağırlık nedeniyle terazinin göstergesi bir sayı üzerinde durur. İşte kilogram olarak okunan bu sayı insan vücudunun ağırlığını gösterir, insanın ağırlığı ne kadar çoksa, bu sayı da o kadar büyük olur. İnsan vücudunun ağırlığı, terazi kefesini nasıl ... Okumaya devam edin →