Fizik

Görelilik Kuramı Nedir – Özellikleri

Görelilik Kuramı Nedir – Özellikleri Hakkında Bilgiler Dünyamızın da içinde bulunduğu sonu olmayan evrenin içine serpilmiş milyonlarca yıldızın boşluktaki hareketlerinin açıklanması birçoklarınca olanaksız bulunmuştur. Oysa, bilim adamlarının büyük bir bölümü evrenin çok düzenli ve şaşmaz ilkeler uyarınca kurulmuş olduğunu her fırsatta ileri sürerler. Böyle düşünenler evrendeki bütün güçlerin ve bunların hareketlerinin yalnızca birkaç basit doğa ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramının Gelişimi

Einstein’in ünlü kuramının iki ana bölümü vardır: Birincisi; 1905’te “özel Görelilik Kuramı” adı ile yayınladığı ilk bölüm, İkincisi de; “Genel Görelilik Kuramı” adını verdiği ve 1916’da yayınladığı ikinci bölümdür. Ortaya atıldığı günlerde genellikle bilimsel düşünceye, özellikle de fizik bilimine getirdiği yeni görüşlerle tüm bilim adamlarının dikkatini çeken bu kuramlar, o günden bu yana defalarca gözden ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramının Temelleri

Görelilik Kuramının Temelleri Görelilik Kuramını anlamanın en iyi yolu, Einstein’ı da gerçeğe götüren aynı düşünce dizisini izlemektir. Öteki bilim adamları gibi Einstein’da yeni görüşlerini kendinden daha önceki araştırmacıların düşünceleri ve çalışmaları üzerine kurmuştur. Onların yaptığı hatalar bile bazen çalışmalarında kendisine yararlı bilgiler sağlamıştır. Einstein’ın konulara yaklaşımı her zaman bilimsel yönteme uygun ... Okumaya devam edin →

Özel Görelilik Kuramı

Özel Görelilik Kuramı Nedir , Özel Görelilik Kuramı Hakkında Bilgiler Einstein’in Görelilik kuramı kuvvet, hareket ve çekim yasalarına ilişkin eski görüşlere yeni bir çerçeve sağlamıştır. Bu kuramın her iki bölümüne de kısa bir göz atarak tüm fizik dünyasının ana fikirlerini nasıl değiştirdiğini görelim: özel Görelilik Kuramını oluştururken Einstein, uzaya ilişkin iki temel varsayımı ileri sürdü. Bunların ilkini anlamak için yine akarsudaki gemi ... Okumaya devam edin →

Genel Görelilik Kuramı

Genel Görelilik Kuramı GENEL GÖRELİLİK KURAMI özel Görelilik Kuramından on iki yıl sonra yayınlanan Genel Görelilik Kuramı bir bütün içinde uzayın fiziksel yasalarını açıklamayı amaç edinmiştir. Aslında özel Kuram, Genel Görelilik Kuramının bir bölümü olarak da düşünülebilir. Genel Görelilik Kuramının ana fikirlerinden bir, hacmin biçim değişmelerinin çekim kuvvetine bağlanmasıdır. Burada çekim kavramı lastik bandlardan oluşan bir ağ düzeyindeki çökme ... Okumaya devam edin →

Güç Nedir – Güç Ne demek

Güç Nedir – Güç Ne demek GÜÇ i. (esk. türk. küç’ten). Fizikî kuvvet; hayat enerjisi: Hacının yerinden kımıldayacak gücü yok (M.Ş. Esendal). Neden sonra bütün gücünü toplayıp… (Y.Z. Ortaç). || Kudret: Bu altmış kilometreyi, aslında üç tümen gücünde olan üç ordu tutuyordu (Kemal Tahir). jj Şiddet, etkileme kuvveti: Rüzgârın gücü. Bir ilâcın gücü. || Mec. önem, kuvvet: Gerçeğin gücü. Delillerin gücü. || Manevî kuvvet: Hatıralarımız ... Okumaya devam edin →

Görüntü Nedir Nasıl Oluşur

Görüntü Nedir Nasıl Oluşur GÖRÜNTÜ i. (görünmek’ten görüntü). Yeni. Bir kimse veya nesnenin, birtakım optik olayların etkisiyle meydana gelen görünüşü. Esk. Hayal. || Gerçekte bulunmadığı halde varmış gibi görünen şey. Esk. Tayf. Hayalet. — Elektr. Elektriksel görüntü, elektrik yüklü iletken bir yüzeyin bir yanına dağılmış olan ve öteki yanda da, bu yüzeyin taşıdığı gerçek elektrik yüklerinin yarattığı elektrik alanına eşit bir alan meydana ... Okumaya devam edin →

Gravimetre Nedir

Gravimetre Nedir GRAVİMETRE i. (fr. gravimètre’den). Yerçekimi alanının dikey büeşenini büyük bir kesinlikle ölçmeğe yarayan âlet. — ansİkl. Gravimetre ilkesi genellikle, yerçekimini dengeleyen, ölçülebilir, değişken ve esnek bir kuvvetin etkisi üzerine kurulmuştur. Kuvvetin ölçülmesi yerçekiminin değerini verir (statik gravimetre). Statik gravimetrelerin çoğunda zıt kuvvet, bir yayın veya çok zayıf bir burulma çiftinin sağladığı kuvvettir; bu kuvvetler, ... Okumaya devam edin →

Gölge Nedir Nasıl Oluşur

Gölge Nedir Nasıl Oluşur GÖLGE (esk. türk. kölige’den). Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde meydana gelen karanlık: Akşamdı, dönerken gezdiğim dağın / Gölgesi vurmuştu karsı dağlara (F.N. Çamlıbel). Dünyanın gölgesi ay tutulmasına yolaçar. || Ne olduğu iyice anlaşılmayan belirsiz karaltı, siluet: Viraneye doğru iki tarafına sallana sallana koyu bir gölgenin gittiğini, birseyler söylediğini … (Ahmed Rasim). Bir ... Okumaya devam edin →

Değişik İş Türleri

Değişik İş Türleri Bilim adamlarının “iş” dedikleri şeyin ne olduğunu daha açık olarak anlatmak için, belli bir yol boyunca bir kuvvet etkisiyle oluşan hareketleri düşünün. Bir sandal yalnızca bir kuvvet onu ittiği ya da çektiği zaman suda hareket edebilir. Eğer bir kayık başka bir sandala iple bağlanıp çekilirse, kayığı hareket ettiren kuvvet önce ipin, sonra da diğer sandalın çekmesinden gelir. Öteki sandaldan gelen enerji ile kayık üzerinde bir ... Okumaya devam edin →