Fizik

Görelilik Kuramı Nedir – Özellikleri

Görelilik Kuramı Nedir – Özellikleri Hakkında Bilgiler Dünyamızın da içinde bulunduğu sonu olmayan evrenin içine serpilmiş milyonlarca yıldızın boşluktaki hareketlerinin açıklanması birçoklarınca olanaksız bulunmuştur. Oysa, bilim adamlarının büyük bir bölümü evrenin ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramının Gelişimi

Einstein’in ünlü kuramının iki ana bölümü vardır: Birincisi; 1905’te “özel Görelilik Kuramı” adı ile yayınladığı ilk bölüm, İkincisi de; “Genel Görelilik Kuramı” adını verdiği ve 1916’da yayınladığı ikinci bölümdür. Ortaya atıldığı ... Okumaya devam edin →

Görelilik Kuramının Temelleri

Görelilik Kuramının Temelleri Görelilik Kuramını anlamanın en iyi yolu, Einstein’ı da gerçeğe götüren aynı düşünce dizisini izlemektir. Öteki bilim adamları gibi Einstein’da yeni görüşlerini kendinden daha önceki araştırmacıların düşünceleri ve çalışmaları ... Okumaya devam edin →

Özel Görelilik Kuramı

Özel Görelilik Kuramı Nedir , Özel Görelilik Kuramı Hakkında Bilgiler Einstein’in Görelilik kuramı kuvvet, hareket ve çekim yasalarına ilişkin eski görüşlere yeni bir çerçeve sağlamıştır. Bu kuramın her iki bölümüne de kısa bir göz atarak tüm fizik dünyasının ana ... Okumaya devam edin →

Genel Görelilik Kuramı

Genel Görelilik Kuramı GENEL GÖRELİLİK KURAMI özel Görelilik Kuramından on iki yıl sonra yayınlanan Genel Görelilik Kuramı bir bütün içinde uzayın fiziksel yasalarını açıklamayı amaç edinmiştir. Aslında özel Kuram, Genel Görelilik Kuramının bir bölümü olarak da düşünülebilir. Genel ... Okumaya devam edin →

Güç Nedir – Güç Ne demek

Güç Nedir – Güç Ne demek GÜÇ i. (esk. türk. küç’ten). Fizikî kuvvet; hayat enerjisi: Hacının yerinden kımıldayacak gücü yok (M.Ş. Esendal). Neden sonra bütün gücünü toplayıp… (Y.Z. Ortaç). || Kudret: Bu altmış kilometreyi, aslında üç tümen gücünde olan üç ... Okumaya devam edin →

Görüntü Nedir Nasıl Oluşur

Görüntü Nedir Nasıl Oluşur GÖRÜNTÜ i. (görünmek’ten görüntü). Yeni. Bir kimse veya nesnenin, birtakım optik olayların etkisiyle meydana gelen görünüşü. Esk. Hayal. || Gerçekte bulunmadığı halde varmış gibi görünen şey. Esk. Tayf. Hayalet. — Elektr. Elektriksel görüntü, ... Okumaya devam edin →

Gravimetre Nedir

Gravimetre Nedir GRAVİMETRE i. (fr. gravimètre’den). Yerçekimi alanının dikey büeşenini büyük bir kesinlikle ölçmeğe yarayan âlet. — ansİkl. Gravimetre ilkesi genellikle, yerçekimini dengeleyen, ölçülebilir, değişken ve esnek bir kuvvetin etkisi üzerine kurulmuştur. Kuvvetin ... Okumaya devam edin →

Gölge Nedir Nasıl Oluşur

Gölge Nedir Nasıl Oluşur GÖLGE (esk. türk. kölige’den). Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde meydana gelen karanlık: Akşamdı, dönerken gezdiğim dağın / Gölgesi vurmuştu karsı dağlara (F.N. Çamlıbel). Dünyanın gölgesi ay tutulmasına ... Okumaya devam edin →

Değişik İş Türleri

Değişik İş Türleri Bilim adamlarının “iş” dedikleri şeyin ne olduğunu daha açık olarak anlatmak için, belli bir yol boyunca bir kuvvet etkisiyle oluşan hareketleri düşünün. Bir sandal yalnızca bir kuvvet onu ittiği ya da çektiği zaman suda hareket edebilir. Eğer bir ... Okumaya devam edin →