Felsefe

Budizm Felsefesi – Budizmin Özellikleri

Budizm Felsefesi – Budizmin Özellikleri Hakkında Bilgiler Buda, düşüncelerini Hinduizm’in üzerine oturtmuş ama kendi düşünce ve deneyimlerine uyması için değişiklikler yapmıştı. Herhangi bir şeyi, kendisine yaradığına inanıncaya kadar kabul etmedi. Bu yolda, herkesin izleyebileceğine inandığı uygulanabilir görüşler geliştirdi. Buda, Hindu dininin Yeniden Doğuş ve Yaşam Tekerleği düşüncesini kabul ediyordu. Karmaya ve bunun, insanlarının bu acılar ... Okumaya devam edin →

Kant – Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

Kant – Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi), Emmanuel Kant’ın 1785’te yayımlanan eseri. Üç bölüme ayrılır: 1. alelâde ahlâk bilgisinden felsefî bilgiye geçiş; 2. basit felsefeden törelerin metafiziğine geçiş; 3. töreler metafiziğinden salt pratik aklın tenkidine geçiş. Kant’a göre, ancak iyi (ahlâkî) irade mutlak olarak iyidir, irade, duyarlığın etkisi altında mutluluk aramak ... Okumaya devam edin →

18. Yüzyıl Felsefenin Özellikleri

18. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri , 18. Yüzyıl Felsefesi Tarihi hakkında bilgiler XVII. yüzyılın sonundan beri felsefenin geleneksel verilerine karşı bir tepki ortaya çıkmıştı. 1715 dolaylarında klasik görüşler ve yeni yöntemler bir arada yaşıyordu; ülkelere ve dönemlerine göre, farklı olarak gelişecekti. İngiltere’de Berkeley, Almanya’da Leibnitz hâlâ katışıksız bir idealist geleneği temsil ederler; Fransa, Descartesçi felsefeyi izler ve akılcılık ... Okumaya devam edin →

17. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri ve Osmanlı

17. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri ve Osmanlı Yeni kuşak, kendinden önce gelenlerin düzensiz, metotsuz ve ölçüsüzlük yüzünden gösterdiği çabaların karşılığını alamadığına inanıyor; her şeyden önce, doğru ile yanlışı ayırt etme olanağını verecek araçları bulmak istiyordu. Bu kuşak verimsiz zekâ oyunlarından bıkmıştı ve artık deneye yönelme eğilimi içindeydi. Böyle bir girişime önce İngiltere şansölyesi Bacon girdi. Bacon 1561’de doğmuş, ... Okumaya devam edin →

Davranış Nedir

Davranış Nedir , Davranışlar Hakkında Bilgiler Davranış, organizmanın, yaşamsal ortam değişikliklerine karşı verdiği yanıttır; bu kavram, dış ortamdaki fiziksel- kimyasal etkilerin tümünü içerdiği gibi, beden içinden gelen uyarılan da kapsar. Canlı bir varlığın davranışı, bir duyarlığın, daha doğrusıruyanları duyma ve bunlara karşı harekete geçme gücünün belirtisidir. Tıpatıp benzer bir durum karşısında tıpatıp aynı biçimde davranan iki hayvan ... Okumaya devam edin →

Felsefenin Tarihi Gelişimi

Felsefenin Tarihi Gelişimi Felsefe sözcüğü, yunanca «philosophia» («bilgiye duyulan sevgi») sözcüğünden türemiştir. Bu yüzden, başlangıçta, yaşamım matematikten gökbilime, müzikten tıbba kadar uzanan geniş alandaki araştırmalara adayanlara «filozof» (düşünür), uğraştıkları işe de «felsefe» denilmiştir. Ama İ.S. III. yy’dan başlanarak, felsefe terimi, daha genel kanıtlarla ilgilenen bir çalışma ve araştırma çeşidini belirtmeye başlamış, daha ... Okumaya devam edin →

Faşizmin Tarihi

Faşizmin Tarihi – Faşizmin Tarihsel Gelişimi Faşizm terimi dar anlamıyla, Mussolini’nin İtalya’da 1922 – 1945 yılları arasında kurduğu tek parti diktatörlüğüne, ulusçu duygunun yüceltilmesine ve bir meslek örgütleri düzeninin oluşturulmasına dayalı rejimi belirtir. Geniş anlamıyla da günümüzde, demokratik bir rejimin yerine otoriter bir rejim getirmeye yönelik bütün öğretilere «faşist» denmektedir. Faşizmin, gerçek anlamıyla diktatörlükten farkı, ... Okumaya devam edin →

Toplumbilim ve etkileri

Toplumbilim ve etkileri XX. yüzyılda toplumbilim ve etkileri II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda toplumbilim, kuramsal bir sistemden hükümetler ve sanayi tarafından kullanılabilecek pratik bir araç haline geldi. Böyleyken, toplumbilim, kökenlerinden uzaklaşmadı. Toplumbilim, toplumu ekonomik ve toplumsal bakımdan bölen sanayi güçlerini açıklamak ve bunlara karşı çıkmak isteğinden yola çıkmıştı. Modern toplumbilimciler eşitsizlikleri azaltma ve toplumsal bütünleşmeyi ... Okumaya devam edin →

Tasım Mantığı – Tasım Kuralları

Tasım Mantığı , Tasım Kuralları , Tasım Kuramı hakkında bilgiler tasım kuramı, tasim mantigi olarak da bilinir, verilmiş öncüllerden doğru sonuçlar çıkarmak amacıyla, mantıksal terimlerin, yöneten deyim ve yapıların biçimsel analizi. IÖ y. 350’de Aristoteles’in Arıalytika prote-ra’sında (Ön Analitikler) geliştirilmiştir. Biçimsel mantığın en eski dalıdır. Çağdaş tasım kuramının iki inceleme alanı vardır: Aristoteles’in ele aldığı koşulsuz (kategorik) ... Okumaya devam edin →

Tasım Nedir

Tasım Nedir tasım, KIYAS olarak da bilinir, mantıkta, iki öncül ve bir sonuçtan oluşan tümdengelimli geçerli kanıtlama. En genel biçimi, her birinin iki kez kullanıldığı üç terimli koşulsuz tasımdır: “Her insan ölümlüdür; hiçbir tanrı ölümlü değildir; o halde hiçbir insan tanrı değildir.” Bu tür tasımlardaki kanıtlamanın geçerliliği, öncüller ortaya konduktan sonra, çelişkiye düşmeden sonucun doğru olmadığının ileri sürülememesine dayanır. Okumaya devam edin →