Felsefe

Budizm tarihinde önemli yıllar

Budizm tarihinde önemli yıllar Eski zamanlara ait tarihler kesin değildir. Bilim adamları bu konuda uyuşmazlık içindedirler. Buda’nın doğum tarihi bile kesin olarak belli değildir. Bu nedenle, İ.S. 1000’den önceki tüm tarihlerin yaklaşık olarak verildikleri gözönünde bulundurulmalıdır. i.ö. 1500 : Ari kavimler Hindistan’ı işgal ettiler. Daha sonra, önderlerini tanrılaştırdıkları Hindu Dinini geliştirdiler. Kast sistemi toplum yaşamına sokuldu. İ.ö. ... Okumaya devam edin →

Günümüzde Budizm

Günümüzde Budizm Budizm, bugün dünyanın en büyük dördüncü dinidir. Hıristiyanlık birçok mezhepleriyle birlikte, dünyanın en yaygın dinidir ve yaklaşık 955 milyon bağlısı vardır. İslamiyet 528 milyonla İkincidir. Hinduizm 525 milyonla üçüncü ve Budist’ler yaklaşık 250 milyonla dördüncüdür. Budist’lerin büyük bölümü Asya’da yaşar. Ayrıca Avrupa’da 22.000, Güney Amerika’da 190.000, Okyanus’da (Pasifik Okyanusu Bölgesi) 16.000 ... Okumaya devam edin →

Zen Budizmi Nedir

Zen Budizmi Nedir ZEN BUDİZMI Zen, en tanınan Budist mezheplerinden biridir. Ayrıca, Budizm’in batı düşüncesine en çekici gelen biçimidir. Zen, Hindistan’dan kaynaklanmış ve Bodidarma adlı bir rahip tarafından altıncı yüzyılda Çin’e getirilmiştir. Çinliler buna “dalınç” anlamına gelen Ch’an adını verdiler. Japonya’ya girişleriyle de Ch’an, Zen biçimine dönüştü. Dalınç her zaman temel taşı olmuştur. Fakat Zen, bunun ... Okumaya devam edin →

Budizm Çeşitleri

Budizm Çeşitleri Buda’nın ölümünü izleyen ilk yüz yıl içinde önemli değişiklikler kendini göstermeye başladı. Bunların en önemlisi dinin iki ana kola ayrılması olmuştur. Bu parçalanmanın ne zaman gerçekleşmiş olduğunu kesin olarak saptamak olanaksızdır. Ama ikisinin ortaya çıkması arasında elli yıldan fazla bir süre geçmediği söylenebilir. Bir bakıma bu parçalanmanın beklenmesi doğaldı; çünkü kimse dini, Buda’nın kurmuş olduğu biçimde ... Okumaya devam edin →

Budizmin Yayılması

Budizmin Yayılması Hakkında Bilgiler Budizm,en basit insanı çağıracak kadar demokratik ve sade bir dindir. Bununla birlikte Sakyamuni’nin ölümünden sonraki iki yüz yıl boyunca, Budizm çok yavaş bir biçimde yayıldı. İlk yıllarda Budist’lerin çoğu Ganj Irmağı çevresinde yaşıyorlardı. Hindistan’da Mauryan İmparatoru Asoka’nın Budist olmasından sonra herşey değişti. İ.ö. 273 ile 232 yılları arasında yaşayan Asoka, Budizmin ilk günlerinde, ... Okumaya devam edin →

Budizm Felsefesi – Budizmin Özellikleri

Budizm Felsefesi – Budizmin Özellikleri Hakkında Bilgiler Buda, düşüncelerini Hinduizm’in üzerine oturtmuş ama kendi düşünce ve deneyimlerine uyması için değişiklikler yapmıştı. Herhangi bir şeyi, kendisine yaradığına inanıncaya kadar kabul etmedi. Bu yolda, herkesin izleyebileceğine inandığı uygulanabilir görüşler geliştirdi. Buda, Hindu dininin Yeniden Doğuş ve Yaşam Tekerleği düşüncesini kabul ediyordu. Karmaya ve bunun, insanlarının bu acılar ... Okumaya devam edin →

Kant – Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi

Kant – Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi), Emmanuel Kant’ın 1785’te yayımlanan eseri. Üç bölüme ayrılır: 1. alelâde ahlâk bilgisinden felsefî bilgiye geçiş; 2. basit felsefeden törelerin metafiziğine geçiş; 3. töreler metafiziğinden salt pratik aklın tenkidine geçiş. Kant’a göre, ancak iyi (ahlâkî) irade mutlak olarak iyidir, irade, duyarlığın etkisi altında mutluluk aramak ... Okumaya devam edin →

18. Yüzyıl Felsefenin Özellikleri

18. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri , 18. Yüzyıl Felsefesi Tarihi hakkında bilgiler XVII. yüzyılın sonundan beri felsefenin geleneksel verilerine karşı bir tepki ortaya çıkmıştı. 1715 dolaylarında klasik görüşler ve yeni yöntemler bir arada yaşıyordu; ülkelere ve dönemlerine göre, farklı olarak gelişecekti. İngiltere’de Berkeley, Almanya’da Leibnitz hâlâ katışıksız bir idealist geleneği temsil ederler; Fransa, Descartesçi felsefeyi izler ve akılcılık ... Okumaya devam edin →

17. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri ve Osmanlı

17. Yüzyıl Felsefesinin Genel Özellikleri ve Osmanlı Yeni kuşak, kendinden önce gelenlerin düzensiz, metotsuz ve ölçüsüzlük yüzünden gösterdiği çabaların karşılığını alamadığına inanıyor; her şeyden önce, doğru ile yanlışı ayırt etme olanağını verecek araçları bulmak istiyordu. Bu kuşak verimsiz zekâ oyunlarından bıkmıştı ve artık deneye yönelme eğilimi içindeydi. Böyle bir girişime önce İngiltere şansölyesi Bacon girdi. Bacon 1561’de doğmuş, ... Okumaya devam edin →

Davranış Nedir

Davranış Nedir , Davranışlar Hakkında Bilgiler Davranış, organizmanın, yaşamsal ortam değişikliklerine karşı verdiği yanıttır; bu kavram, dış ortamdaki fiziksel- kimyasal etkilerin tümünü içerdiği gibi, beden içinden gelen uyarılan da kapsar. Canlı bir varlığın davranışı, bir duyarlığın, daha doğrusıruyanları duyma ve bunlara karşı harekete geçme gücünün belirtisidir. Tıpatıp benzer bir durum karşısında tıpatıp aynı biçimde davranan iki hayvan ... Okumaya devam edin →