Elektrik – Elektronik

Dinamo Nedir – Dinamo Nasıl Yapılır

Dinamo Nedir – Dinamo Nasıl Yapılır Dinamo, hareket enerjisini elektriğe çeviren bir aygıttır. Günümüzde dinamoya daha çok üreteç (jeneratör) denir; çünkü elektrik üretir. Elektrik santrallarındaki jeneratörler birer dinamodur. Dinamo, hareket enerjisini elektriğe çevirme işini mıknatıslanmayla yapar. Hareket enerjisi, bir şeyin hareketinden doğan enerjidir. Bisikletteki dinamo, enerjisini arka tekerleğin hareketinden alır. Tekerlek döndükçe, dinamo da döner ... Okumaya devam edin →

Yarı İletkenler Nelerdir

Yarı İletkenler Nelerdir , Yarı İletkenler Kullanım Alanları Özdirenci metaller ile yalıtkanlarınki arasında bulunan, ayrıca çeşitli etkenlerin (sıcaklık, aydınlanma, elektrik alanı, katkılama) etkisiyle son derece değişen katı bileşikler. Yarı iletkenlerin sıcaklıkları artarsa özellikle özdirençleri azalır. Yarı iletken bir billurun (kristal) içine uygun bir katkı maddesinin girmesi (“katkılama” adı verilen işlem) özdirencini büyük ölçüde azaltabilir. ... Okumaya devam edin →

Yalıtkan Nedir

Yalıtkan Nedir ve Özellikleri Hakkında Bilgiler Isı, elektrik, ses, vb’ni iletmeyen cisim. SES VE TİTREŞİM YALITKANLARI Ses, iletilebilmek için bir destek gerektirir. Bir katı, bir sıvı ya da gazlı bir maddeden kaynaklanan bir titreşim olayı çoğu zaman hava aracılığıyla kulağa erişir. Vakum, yetkin bir yalıtkandır (vakumlu bir çan altındaki titreşimli bir diyapazonun sesi, çanın dışında duyulmaz). Biçim bozulmasına karşı az direnç gösteren ve alman titreşimlerin ... Okumaya devam edin →

Verici Nedir

Verici Nedir , Verici Nasıl Yapılır Elektromagnetik dalgalar aracılığıyla sinyal, ses ve görüntü iletmeye yarayan aygıtlara verilen genel ad. İki nokta arasındaki her radyoelektrik detim bir verici de bir alıcının kullanılmasını gerektirir. Verici iletilecek bilgiyi elektrik sinyalleri biçiminde (bunlar sözgelimi seslere ya da görüntülere denk düşerler) alır ve bilgi taşıyan yüksek frekanslı bir sinyal verir. Gerçekten de, bir vericinin ilk görevlerinden biri, bir ... Okumaya devam edin →

Üreteç Nedir

Üreteç Nedir Kimyasal, mekanik, termik, ışınsal, vb. enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren aygıt (jeneratör de denir). Bazı üreteçler doğrudan doğruya bir dönüşüm sağlarlar, ama çoğunlukla aracı olarak ısısal ya da mekanik (ya da ikisi birlikte) enerjilerin kullanılması gerekir. ELEKTROKİMYASAL ÜRETEÇLER Söz konusu üreteçler, içlerindeki kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü elektrokimyasal piller, akümülatörler ve yakıtlı pillerdir. Bu ... Okumaya devam edin →

Uzaktan Kumanda Nedir

Uzaktan Kumanda Nedir , Uzaktan Kumanda Nasıl Yapılır Bir tesisatın ya da bir aracın işleyişini uzaktan sağlamaya, değiştirmeye ya da durdurmaya yönelik sinyallerin üretilmesi. Uzaktan kumanda sisteminde mekanizmaların, hareketli cisimlerin ve daha genel olarak da herhangi bir işlevi olan (enerji üretimi, dağıtım, dönüştürüm) yapım organlarının çalıştırılmasını (harekete geçme, durma, ayarlama, vb.) sağlayan yöntemler ve araçlar kullanılır; ayrıca bu sistem ... Okumaya devam edin →

Elektronik Aletler

Elektronik Aletler Nelerdir – Elektronik Aletler Hakkında Bilgiler Elektronik, lamba, transistor, diyot, katot tüpü gibi birçok elemanda hareket halindeki elektrik akımıyla ilgili bilimdir. Belli işleri yerine getirecek devreler kurmak amacıyla çeşitli elemanlar biraraya getirildiğinde, elde edilen araca elektronik aygıt denir. Dünyamız, ister evde, ister sanayi ve ticaret alanında olsun çeşitli elektronik aygıtlara giderek daha çok dayanmaktadır. Aygıtların sayıca çok ... Okumaya devam edin →

Ampül Nedir – Ampül Çeşitleri

Ampül Nedir – Ampül Çeşitleri İçinde elektrik akımıyla akkor haline gelerek ışık verici bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam bir şifedir. Elektrik gücünü aydınlatma aracı olarak kullanmaya yarar. Edison’un bulduğu İlk ampulde iletken olarak kömürleşmiş pamuk kullanılmış, yanmasının önüne geçmek için de ampulün havası tamamen boşaltılmıştır (Bk. Edison). Bugünkü ampullerde ise tungsten teli kullanılmaktadır. 3200°’de eriyen ... Okumaya devam edin →

Amper Nedir – Amper Kanunları

Amper Nedir – Amper Kanunları Elektrik akımının şiddetini ölçmekte kullanılan bir birimdir. Bu birimi ilk bdlan Fransız bilgini Ampere olduğu İçin, onun adıyla anılır (Bk. Ampère). Amper aygıtı.—Akımların birbiri üzerindeki etkisini gösteren aygıttır. Ampermetre.— Elektrik akımının şiddetini doğrudan doğruya ölçmeye yarayan ölçü aletidir. Birçok çeşitleri vardır. Bunlardan döner makaralı aygıtlar alternatif akım ölçülerinde kullanılmaz. Bu ... Okumaya devam edin →

Videofon Nedir

Videofon Nedir videofon, videolu telefon olarak da bilinir, telefon hatları üzerinden aynı anda hem ses hem de video sinyallerini gönderen ve alan aygıt. Böyle bir aygıtta telefonun yanı sıra bir televizyon resim tüpü, bir kamera tüpü, bir hoparlör, mikrofonlu bir denetim birimi ve yardımcı devreler bulunur. Televizyonun telefona eklenmesi düşüncesi televizyonun daha ilk günlerinde gündeme geldi. İlk televizyonlu telefon uygulamasını 1936’da Alman Posta İdaresi başlattı. ... Okumaya devam edin →