Elektrik – Elektronik

Elektrik Nedir – Elektrik Nasıl Oluşur

Elektrik Nedir – Elektrik Nasıl Oluşur Sokaktaki adam için elektrik şimşek çakmasının nedeni yada televizyona ve çamaşır makinesine güç veren enerji biçimidir. Elektrikli trenlerde elektrik gücünün kullanıldığını bilir ve çevreyi saran teller yada elektrik kesintisi sırasında mum ışığında okuması zorunluluğu, ona elektriğe bağımlılığını hatırlatır. Oysa elektrik kullanımını gerektiren daha az bilinen gündelik işlemler de vardır. Bir kalbin atışı, ... Okumaya devam edin →

Elektromanyetizma Konu Anlatımı

Elektromanyetizma Nedir – Elektromanyetizma Konu Anlatımı Elektrik akımlarının manyetik alanlar oluşturmaları sonunda ortaya çıkan etkiye «elektromanyetizma» denir. Elektromanyetizmanın ortaya çıkışı, bazı durumlarda sakıncalıdır. Sözgelimi, gemilerdeki bazı gereçlerden yada kablolardan geçen elektrik akımının oluşturduğu manyetik alan pusulaları etkiler. Bu manyetik alanın etkinliği genellikle farkedilemeyecek kadar zayıftır. Ama bazen, örneğin büyük ... Okumaya devam edin →

Elektrik Akımı Konu Anlatımı

Elektrik Akımı Konu Anlatımı Elektrik akımı nedir? Elektriğin bir tel boyunca akması, elektrik akımı olarak bilinir. Burda iletici, teldir. Bir elektrik lambası ile bir pil arasında bağlantı kurulsa ve devre açılsa, elektrik akımının pilin bir kutbundan yola çıkarak tel boyunca lambaya doğru aktığı görülür. Lamba telini akım akkor haline getirecek ve parlatacaktır. İkinci bir tel yoluyla geri dönen akım, pilin öteki kutbuna iletilecektir. Devrenin kapatılması durumundaysa ... Okumaya devam edin →

Yarı İletkenlerin Özellikleri

Yarı İletkenlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları Bakır ve alüminyum gibi madenler elektriği iyi iletirler. Cam, kauçuk ve plastiklerin çoğu iletken değil, yalıtkandır. Ancak, germanyum ve silisyum gibi ne iyi ne kötü iletken olan maddeler vardır; bunlara yarıiletkenler denir. Bu yarıiletkenler, transistörlerin ve öteki katı yapılı aygıtların yapımında kullanılır. Akım Taşıyıcılar Bir yarıiletkendeki atomlar, elektronlarından bir tanesini kolayca yitirirler ve ... Okumaya devam edin →

Alternatif Akım Devreleri

Alternatif Akım Devreleri Konu Anlatımı – Alternatif Akım Devreleri Soruları Alternatif akım (AC) taşıyan elektrik devrelerinde yer alan fiziksel süreçler doğru akımdaki (DC) süreçlerden farklıdır. Bu süreçler, elektriğin bu iki tipi arasındaki farklılıkları yansıtır. Alternatif akım her çevrilmeden önce sıfıra gelerek, düzenli biçimde yönünü tersine çevirir (50 Hz. ve 60 Hz’lik sağlanan frekansa göre, Avrupa kentlerinde saniyede 100, Kuzey Amerika’da ... Okumaya devam edin →

Doğru Akım Devreleri

Doğru Akım Devreleri Bir elektrik devresi, bir elektrik akımının yönlendirildiği, değiştirildiği ve devreye sokulup çıkarıldığı bir Sistemdir. Devreler, akımın denetlenebildiği yollara göre, iki üç taneden yüzlercesine kadar farklı parçalar kapsayabilir; ama, bunların hepsi belirli özel nitelikleri içerirler. Bir Devrenin Oluşumu Bir devrenin birinci koşulu kusursuz bir yol oluşturmak zorunluluğudur; elektronlar, pekçok elektronun terkettikleri gibi akımın kaynağına ... Okumaya devam edin →

Transformatörler, Motorlar ve Dinamolar

Transformatörler, Motorlar ve Dinamolar Elektrik makinalarının en önemlileri ve etkililerinden biri olan transformatör, elektrik elde edilmesinde çok yaygın olarak kullanılır. Transformatör, elektrik santrallarında ve yan istasyonlarda kullanılır. Enerji istasyonlarında transformatörlerden, kuvvet .hatları üzerinden geçen voltaj arttırmada; yan istasyonlarda ise sanayide yada evlerdeki düzeye uygun olarak voltajı düşürmede yararlanılır. Transformatörler ayrıca alternatif ... Okumaya devam edin →

Anten Nedir – Anten Çeşitleri

Anten Nedir – Anten Çeşitleri Boşluktaki elektromanyetik dalgaları, bu arada radyo yayınlarını alan, ya da yayımlayan iletken tele ya da çubuğa “anten” denir. Anten, çekileceği yerin durumuna, güdülen amaca, ekonomik koşullara göre, çeşitli biçimlerde olabilir. En çok kullanılan antenler çok telli olanlardır. Antenin kullanılacağı yer elverişliyse, maliyetin yüksekliği düşünülmüyorsa, daha çok şemsiye, ya da huni biçiminde antenler kullanılır. ... Okumaya devam edin →

Transdüktör Nedir

Transdüktör Nedir Elektrikte, elektronikte ya da bu tekniklerin uygulamalarında kullanılan çeşitli aygıtların adı. Bilimsel Dil Komitesi’ne göre, bu terim “birçok sistem ya da ortamdan doğan enerjiyi alarak birçok başka sistem ya da ortamlarda, alınan enerjiyle aynı ya da farklı özellikte olan ama bununla uyumlu bir enerji oluşturan her ara sistem ya da düzeneği” belirtir. EDİLGİN TRANSDÜKTÖR – ETKİN TRANSDÜKTÖR Bir transdüktörün verdiği enerji yalnızca ... Okumaya devam edin →

Tristör Nedir – Ne işe Yarar

Tristör Nedir – Ne işe Yarar Genellikle alternatif bir kaynakla beslenen bir devre içinde, şiddeti ayarlanabilir tek yönlü (yani sürekli aynı yönde) bir akım elde etmek için kullanılan, yan-iletken gereçten yapılmış elektronik bileşen. YAPISI Bir tristor, bir P tabakasından sonra bir N tabakası gelecek biçimde (ve bunun tersi) yerleştirilmiş dört yarıiletken tabakadan oluşur. Bu farklı tabakalar, bütünün istenen özellikleri göstermesi için aynı monokristal içinde ... Okumaya devam edin →