Ekonomi

Tefecilik Nedir Nasıl Yapılır

Tefecilik Nedir Nasıl Yapılır tefecilik, yasal sınırın üzerinde aşırı faiz alarak borç para verme işi. Kuran’da riba olarak nitelendirilen katlamalı faiz işleminin haram sayılması nedeniyle, eski İslam toplumlarında yasal olarak faizle borç vermeye yalnızca riba kapsamına girmeyecek dar sınırlar içinde izin veriliyordu. Bu çerçevede getirilen çözümlerin ticari ilişkilerde yetersiz kalması, zamanla murabaha)*) olarak bilinen bir tefecilik türünün doğmasına yol ... Okumaya devam edin →

Teminat Nedir

Teminat Nedir Bir hakla güvence (emniyet) altında bulundurmak , demektir. Geniş anlamıyla teminat, bir borç için alacaklıya verilen garantiyi veya karşı lığı ifade eder. Diğer yandan borcun ödenmesinin veya bir taahhüdün yerine getirilmesinin, aksi halde hak sahibinin uğrayacağı zararın karşılanması için verilen garanti veya karşılıklara “teminat’’ denilir. Teminat, şahsî (gayrımaddi) veya aynî (maddî) olabilir. 1) Şahsi Teminat: Bu teminatta bir kimse borçlunun ... Okumaya devam edin →

Reklam üzerine çeşitli görüşler

Reklam üzerine çeşitli görüşler 1962’de Amerika Reklam Ajansları Birliği (en tanınmış ulusal reklamcılık kuruluşu) insanların reklamlar üzerine neler düşündüklerini meydana çıkarmak için büyük bir araştırma yaptırdı. Har- ward Üniversitesi profesörleriyle birlikte ülkenin en iyi araştırmacılarından bazıları bu çalışmalara katıldı. Sonuçta şunlar saptandı: Reklam, insanların yakındığı, ama fazla ciddiye almadığı üç önemli konudan biridir ... Okumaya devam edin →

Reklam Çağrıları ve Çağrı Teknikleri

Reklam Çağrıları ve Çağrı Teknikleri İnsanların reklamlara beklendiği gibi tepki göstermeleri için acaba reklamcı ne yapmalı? İlkin reklam, okurun ya da izleyicinin dikkatini çekmeli, önerilen şeye karşı ilgi yaratmalı. Ürün için bir istek doğurmalı. Ve o kişiyi zamanı geldiğinde harekete geçirmeli. Reklamcılığın benimsediği temel öğelerden biri, insanların bir şeyi mutlaka bir nedenle yaptıkları düşüncesidir. Gerçi insanlar bazen bunların farkında değillerdir ... Okumaya devam edin →

Reklam Araştırması Nedir Nasıl Yapılır

Reklam Araştırması Nedir Nasıl Yapılır Birçok reklam kampanyası, araştırma sonuçları üzerine kurulur. Birçok araştırma çeşidi vardır ve bunlar çoğu kez birbirlerinin sınırları içine girerler. Bazen tüketici araştırması da denilen piyasa araştırması; ürünü kimin satın aldığını, kimin kullandığını, o ürünün niçin ve nasıl kullanıldığını, bir defada ne miktarda alındığını ve kullanıldığını, hangi zaman aralıklarıyla ve nereden alındığını, ... Okumaya devam edin →

Reklam Ajansı Nedir – Ne İş Yapar

Reklam Ajansı Nedir Ne İş Yapar Kamu kuruluşları, özel okullar, yardım dernekleri, siyasal örgütler, üreticiler ve satıcılar gibi çeşitli reklam verenlerden bütçeleri kısıtlı olanlar reklamlarını kendileri yaparlar. Büyük kuruluşlar ya da büyük çapta reklam yaptıranlar; yaratıcılık, yapım, programlama ve reklam kampanyalarının etkinliğini denetleme işini reklam ajansı denilen firmalara verirler. Böylece, reklam ajansının müşterisi olurlar. Ajans, müşteri ... Okumaya devam edin →

Reklamcılık Hakkında Bilgiler

Reklamcılık Hakkında Bilgiler Uygun reklam aracını seçmek, reklamcının en önemli kararlarından biridir. Gazeteler büyük kitlelere seslenirler, oldukça ucuz araçlardır; reklamcıya sesleneceği kitleyi coğrafi yönden saptama olanağı verirler. 24 saatte bir (ya da her hafta) çıktıkları için, öteki reklam araçlarından daha esnektirler; reklamlar kısa sürede programlanabilir ve değiştirilebilir. Bununla birlikte reklamcı, gazetede yayımlanan resimlerin dergilerdeki resimler ... Okumaya devam edin →

Reklam Çeşitleri – Reklam Türleri

Reklam Çeşitleri – Reklam Türleri Reklamlar çeşitli biçimlerde sınıflandırılabilir. Sınıflandırmalar, reklamların nasıl kullanıldığı konusunda bize büyük ölçüde bilgi verirler . REKLAM ARACINA GÖRE SINIFLANDIRMA Bir araç, reklamın ve öteki bilgilerin iletilmesine yarayan ortamdır. Reklam araçlarını dört ana gruba bölebiliriz: Basın, yayın, açık hava ve direkt mektup. Gazete ve dergilere, radyo ve televizyona kitle aracı diyebiliriz. Çünkü bunlar geniş ... Okumaya devam edin →

Türkiye’de Reklam Tarihi

Türkiye’de Reklam Tarihi – Türkiye’de Reklamcılık Tarihi Eğer Osmanlı İmparatorluğu döneminde tellalların, bazı bildirileri sokaklarda bağırarak duyurmaları ilan ve reklam sayılmazsa Türkiye’de çağdaş anlamıyla ilk ilanın 1864 yılında “Tercüman-ı Ahval” gazetesinde yayımlandığı söylenebilir. Ondan sonraki dönemde, Avrupa gazetelerinden esinlenerek ilk ölüm ilanları “Ceride-i Havadis” gazetesinde çıkmıştır. Daha ... Okumaya devam edin →

Reklamın Tarihçesi

Reklamın Tarihçesi – Reklamın Tarihsel Gelişimi Reklamcılığın, ne zaman, nasıl başladığını öğrenmek için reklam araçlarının tarihçesine bakmak gerekir. Reklam, her şeyden önce duyuru demektir. Bu açıdan ilk reklam aracının insan sesi olduğu söylenebilir. Eski zamanlarda köy çığırtkanları ya da tellallar, bağırarak bildiri yayarlardı. Panayırlarda, pazarlarda satıcı çığırtkanların, mallarını satmak için bağırarak duyuruda bulunmaları bir çeşit ... Okumaya devam edin →