Ekonomi

Uluslararası ekonomi: 1700-1800

Uluslararası ekonomi: 1700-1800 XVII. yüzyılda Avrupa ile dünya arasındaki ilişkiler, çeşitli Avrupa ülkeleri, bu ülkelerdeki tüccarlar ve çalışanlar için hayati önemde olan ticari bağları güçlendirdi. Ticari alanda İngiltere’nin, Hollanda’nın, Fransa’yı, Ispanya’yı geçerek üstün bir konuma ulaşması Amerika ve Asya ile yaptığı büyük çaptaki ticari anlaşmalarda ve ilişkilerde kendisini gösteriyordu. Aynı zamanda, özellikle Atlantik Okyanusunda Fransa ... Okumaya devam edin →

Üretim Fonksiyonu Nedir

Üretim Fonksiyonu Nedir üretim fonksiyonu, iktisatta, kullanılan üretim faktörlerinin miktarları ile elde edilen ürün miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren denklem. En etkin üretim yöntemlerinin kullanıldığı varsayımı altında, emek ve sermaye gibi üretim faktörlerinin değişik her birleşiminden elde edilebilecek ürün miktarlarını belirten üretim fonksiyonu, böylece çeşitli sorulara yanıt sağlar. Örneğin, belirli bir üretim faktörünün marjinal verimliliğini, ... Okumaya devam edin →

Ücret Kuramları

ücret kuramları, iktisat biliminin, emeğe yapılan ödemenin belirlenişini açıklamaya çalışan bölümü. David Ricardo ve öteki klasik iktisatçıların öne sürdükleri geçimlik ücret kuramı, Malt-hus’ün nüfus kuramına dayanır. Bu kurama göre, emeğin piyasa fiyatı her zaman geçim için gerekli asgari düzeye doğru eğilim gösterir. Emek arzı arttığında, ücretler düşer ve sonunda emek arzında bir azalışa neden olur. Ücret geçimlik düzeyin üzerine çıktığında ... Okumaya devam edin →

Ücret Nedir

Ücret Nedir ücret, genel anlamda, insan emeği karşılığında sağlanan gelir. Çalışma süresi, hizmet sözleşmesi ya da kadroya dayanarak yapılan ödemelerin yanı sıra serbest meslek sahiplerinin iş ya da hizmet karşılığında aldıkları bedelleri kapsar. Genel tanıma göre ücret kategorisi içinde yer alan aylık(*) daha çok hizmet karşılığında ve kadroya dayanılarak memurlara yapılan ödemeler için kullanılır. Dar anlamda işçilerin elde ettiği kazancı ifade eden ... Okumaya devam edin →

Büyük Bunalım

Büyük Bunalım Dönemi – Büyük Bunalım Sonuçları 1919-1938 yıllarında, Avrupa’yı sık sık tedirgin eden ve 1930’larda, dünyanın geri kalan bölümünü büyük ölçüde etkileyen bir ekonomik bunalım egemen oldu. Birinci Dün ya Savaşı, Amerikan Başkanı Warren Harding’in (1865-1923) ortaya attığı bir terimin («normalcy») belirttiği normal koşullara dönme girişiminin ortaya çıkmasına yol açtı. İngiltere’de savaştan hemen scnraki yıllarda, sanayi ... Okumaya devam edin →

Sterling Nedir

Sterling Nedir sterling, altın ve gümüş için kullanılan saflık standardı. Eskiden terim, İngiliz sikkesinin saflığını ya da standart ağırlığını belirtmek için de kullanılırdı. Sözcüğün kökenine ilişkin çeşitli görüşler vardır. Bunlardan birine göre “Easterlings”den (İngilizce east “doğu”), yani sikkelerin saflığını artırmak için II. Henry döneminde (1154-89) Almanya’nın doğusundan İngiltere’ye götürülen sikke basım ustalarından gelir. ... Okumaya devam edin →

Sterlin Bölgesi Nedir

Sterlin Bölgesi Nedir sterlin bölgesi, eskiden, döviz rezervlerinin büyük bölümünü İngiltere Merkez Bankası’nda tutan, karşılığında da Londra para ve sermaye piyasasına giren ülkeleri belirtmek için kullanılan terim. Eylül 1931’de sterlinin devalüasyona uğramasından sonra sterline göre parite ayarı yapmaya ve rezervlerini Londra’da tutmaya devam eden ülkeler sterlin bloku olarak anılmaya başladı. II. Dünya Savaşı’nın sıkı bir döviz denetimini gerekli kılması ... Okumaya devam edin →

Sterlin Nedir

Sterlin Nedir sterlin, Birleşik Krallık’ın para birimi. İlk kez 8. yüzyılda Sakson krallıklarınca gümüş sikke olarak basılmaya başladı. Bu dönemde bir libre gümüşten 240 sterlin basılıyordu. Norman İstilası’ndan (1066) sonra, hesapların daha kolay tutulması amacıyla bir sterlin 20 şiline ve 240 peniye bölündü. Ortaçağdaki Latince belgelerde sırasıyla libra, solidus ve denarius sözcükleriyle geçen librelik sterlin, şilin ve peni, sırasıyla£,i. ve d. ... Okumaya devam edin →

Ani Kuruluş Nedir

Ani Kuruluş Nedir Anonim ortaklıkların kuruluş türlerinden biridir. Ticaret Kanununun 277. maddesi uyarınca en az beş kişi bir araya gelerek anonim ortaklığın bütün sermayesini ve bu sermayenin karşılığını oluşturacak paylan bizzat taahhüt ederlerse, kuruluş ani olur. Tedrici kuruluşun aksine, ani kuruluşta, paylan taahhüt ettirmek amacıyla halka başvurulması söz konusu değildir. Ani kuruluş şu aşamalardan geçerek gerçekleştirilir: 1) Kurucular bir anonim ortaklık ... Okumaya devam edin →

Banco-Florin Nedir

Banco-Florin Nedir 17. yy’da kullanılmaya başlanmış bir hesap parası ve kaydı para dır.. 16. yy. sonlarında, hükümdarlar sık sık para ayarını bozmaktaydı. İçlerindeki altın ve gümüş miktarı birinden ötekine değişen ayan bozuk paralarla uluslararası ticaretin yürütülmesi güçleşmişti. Amsterdam Bankası, dış ödeme güçlüklerine çözüm getirmek amacıyla 1609’da kurulmuştur. Veznelerine getirilen ayan bozuk sikkeleri eriterek külçe değerlerini sahipleri ... Okumaya devam edin →