Ekonomi

Ekonomik Gerileme ve Patlama

Ekonomik Gerileme ve Patlama Adam Smith’in “Ülkelerin Zenginliği” adlı yapıtında koyduğu ilkelerden biri istem ve sunu yasası (Arz ve Taleb Kanunu) diye bilinen öğedir. Sadeleştirilmiş terimlerle kendisinin açıkladığına göre istem, bir ürünün sunusunu geçtiği zaman yani, istemi karşılayacak kadar mal bulunmazsa onu isteyenler birbirleriyle artırma yarışına girişmekte ve böylece fiyatlarda yukarı doğru çıkmaktadır. Bunun tersi durumunda bir ürünün ... Okumaya devam edin →

Ekonomide Üretim Nedir

Ekonomide Üretim Nedir İŞ BÖLÜMÜ Adam Smith iş bölümüne örnek olarak iğne üretimini göstermiştir. Aslında, bu örneği ele almasının geçerli bir nedeni vardı; çünkü, 1700 yıllarında dokuma endüstrisinin gelişmesi iğne ve dikiş için büyük çapta bir istem yaratmış bulunuyordu. Böylece geçmişte uygulandığı gibi artık iğnelerin el ile üretilmesi yetersiz bir duruma gelmiş ve çok sayıda toptan üretim yöntemleri geliştirmeyi zorunlu kılmıştı. Adam Smith, ... Okumaya devam edin →

Büyük Buhran Nedir

Büyük Buhran Nedir Keynes’in ekonomik kuramlarının denenmesine 1930’lardaki büyük ekonomik buhran fırsat sağladı. 1929 Ekim’inde, önce ABD’de, sonra da dünya’nın öteki ileri ülkeleri borsalarında hisse senetleri ve tahvil piyasasının yıkılmasından sonra tüm dünyada yıkıcı bir ekonomik gerileme kendini gösterdi. Şurasını belirtmek gerekir ki, genel olarak inanıldığı gibi 1929’daki hisse senedi ve tahviller piyasasının yıkılması ... Okumaya devam edin →

Altın Standardı Nedir

Altın Standardı Nedir 1970 yılının başlarına değin Amerikan ekonomisinin dünya ekonomisi karşısında durumu o derece baskın ve üstün görünümde idi ki, parası öteki tüm ülke paralarının değerlerinin saptanmasında bir para ölçüsü olarak kabul ediliyordu. Amerikan dolarının bu gücü nereden geliyordu? Bunun bir nedeni, doların altınla desteklendiği ve isteyenin 35 dolar karşılığında ABD hâzinesinden bir ons (28,5 gram) altın alabilmesiydi. Altın standardı, ... Okumaya devam edin →

Paranın Amacı Nedir

Paranın Amacı Nedir Burada paranın varlık nedeni üzerinde uzun açıklamalara girmeye gerek görmüyoruz. Ancak, paranın bir kolaylık ve uygunluk aracı olduğunu, ortaya çıkmasının nedeninin de sadece buna dayandığını bilmeniz şimdilik yeterli olacaktır. Kısaca para, insanlar arasında mal değiştirimi ve alış — verişini kolay şekle indirgeyen bir buluş olarak bizim için uzun yüzyıllar değerli bir mal olmuş ve öyle görülüyor ki, bir süre daha bu niteliğini koruyacaktır. İnsanlar, ... Okumaya devam edin →

Ekonomide Para Nedir

Ekonomide Para Nedir Diyeceksiniz ki, “Paranın ne olduğunu bilmeyen var mı?” Soruyu, bir de başka açıdan yöneltin; “Paranın en iyi tanımı nedir?” Ekonomistlerin her biri buna başka tanımlarla yanıt verecekler ve büyük bir olasılıkla bunları kendileri de doyumlu bulmayacaklardır. Çünkü, paranın en iyi anlatımı soyut tanımlamalarla değil, somut kullanımı içinde ortaya çıkabilir. Demek istediğimiz, para konusunun göründüğünden çok daha karmaşık ... Okumaya devam edin →

Ekonominin Önemi

Ekonominin Önemi Nedir – Ekonominin toplumsal yaşamdaki önemi nedir Eskiden beri insanı öteki canlılardan ayırmak için çok çeşitli tanımlar yapılagelmiştir; kimi düşünür onu “Düşünen hayvan”, kimi “Gülen hayvan”, kimi de “Alet yapan hayvan” şeklinde tanımlamıştır. Bu tanımlamalar arasında belki gerçeğe en yakın olanı,sonuncusu, yani insanın alet yapma yeteneğine sahip bir yaratık oluşudur. Çünkü, insan alet yapmaya ... Okumaya devam edin →

Tekel Nedir

Tekel Nedir tekel, ikame edilemeyen bir mal ya da hizmet üreticisinin piyasayı tek başına denetlemesi. Bu durumda, üretici malının fiyatını rekabetten çekinmeden en yüksek kârı elde edecek biçimde belirleyebilir. Mutlak tekel durumu tam rekabetin karşıtı olan durumu belirtir. Tam rekabetin bulunduğu piyasalarda bir malın çok sayıda üretici ve alıcısı vardır. Üreticilerden her biri piyasanın görece küçük bir payına sahiptir. Bu nedenle, üretim miktarını değiştirmek ... Okumaya devam edin →

Tekelci Rekabet Piyasası Nedir – Özellikleri

Tekelci Rekabet Piyasası Nedir – Özellikleri tekelci rekabet, çok sayıda bağımsız alıcı ve satıcının bulunmasına karşın ürün farklılaştırması. pazarın coğrafi açıdan parçalanması gibi etkenlerden dolayı rekabetin tam olmadığı piyasa yapısı. Tekelci rekabet kuramı ilk kez ABD’li iktisatçı Edward Hastings Chamberlin’in Theory of Monopolistic Competition (1933; Tekelci Rekabet Kuramı) ile İngiliz iktisatçı Joan Robinson’ in Economics of Imperfect Competition ... Okumaya devam edin →

Tekelci Kapitalizm Nedir

Tekelci Kapitalizm Nedir tekelci kapitalizm, Marksist iktisatta, kapitalizmin serbest rekabet dönemini izleyen aşaması. 19. yüzyılın ilk üç çeyreğine damgasını vuran serbest rekabet kapitalizminin ardından, yaklaşık 1875’ten başlayarak gelişmiş sanayi ülkelerinde görüldüğü kabul edilir. Serbest rekabetçi piyasa ekonomisinin ürünü olduğu gibi kapitalizmin bazı özelliklerinin değişmesini de ifade eder. Kapitalist rekabet ve birikimin niteliği kullanılan teknolojinin ... Okumaya devam edin →