Ekonomi

Teşviki Sanayi Kanunu 1927

Teşvik-i Sanayi Kanunu (1927) Cumhuriyet öncesi, Osmanlı Devletinin son yıllarında, 1913 de çıkarılan “Teşviki Sanayi Kanunu Muvakkati” isimli yasa ile sanayi alanında bazı atılımlar yapılmak istenmişse de devletin çökmek üzere oluşu ülkenin içinde -bulunduğu karışık ... Okumaya devam edin →

Teşvik Edici Ücret Sistemi Nedir

Teşvik Edici Ücret Sistemi Nedir , Teşvik Edici Ücret Sistemleri Hakkında Bilgiler İşçileri verimliliği artırmaya özendirmek amacıyla uygulanan ücret sistemidir. Teşvik edici ücret sistemleri 3 grupta toplanın • Parça başına ücret sistemi • Götürü ücret sistemi • Primli ... Okumaya devam edin →

Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Ortak Pazar

Avrupa Birliğinin Kuruluşu ve Ortak Pazar önceleri altı ülkeden, 1973’ten başlayarak da on ülkeden oluşan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Avrupa Birliğini kurma özleminin bir ürünü, belki de ilk adımıdır. Aslına bakılırsa, bu düşünce, Avrupa tarihinde ozanlar, düşünürler, ... Okumaya devam edin →

Ortak Pazarın Doğuşu ve Gelişimi

Ortak Pazarın Doğuşu ve Gelişimi Ekonominin gelişmesi ve halkın geçim düzeyinin yükselmesi yönünden çağdaş ekonomi biliminin daha üstün bulduğu geniş pazarlara daha önceki yüzyıllarda da rastlıyoruz. Ama o dönemlerde varılan sonuçlar bugün ulaşılanlardan çok geriydi, çünkü ... Okumaya devam edin →

Ortak Pazar Nedir

Ortak Pazar Nedir Türkiye’de son yirmi yıldır Ortak Pazar sözünü hepimiz sık sık duyuyoruz. Ortak Pazar’dan bu denli sık söz edilmesi, bir yandan Avrupa devletlerinin bir bölümünün bir araya gelerek siyasal, ekonomik ve parasal alanlarda bazı ortak uygulamalara giriştiklerini ... Okumaya devam edin →

Japonya’nın Ticarete Başlaması

Japonya’nın Ticarete Başlaması 1853 yılında, Pasifik Okyanusu’nda egemenlik kurmayı amaçlayan ABD, Matthew C. Perry adında bir subayın yönetiminde, Japonya’ya bir deniz filosu gönderdi. Filo, yabancıların girmesi yasak olan Japon sularına girdi ve Edo (bugünkü Tokyo) ... Okumaya devam edin →

Zaibatsu Nedir

Zaibatsu Nedir Japon sanayiinin harekete geçmesinde en büyük pay Zaibatsu denen büyük aile şirketlerin indir. Bu şirketler bir ya da birden fazla aileden oluşurdu. Japonya yöneticileri, yeni sanayiler kurma ve işletmeyi, hükümet tekeline almayı hiç düşünmemişlerdir. Böyle bir yöntem ... Okumaya devam edin →

Japon Sanayisinin Kökeni

Japon Sanayisinin Kökeni Çağdaş ekonominin temeli ağır sanayidir. Ağır sanayi, metaller, makineler, makine aletleri, gemiler, lokomotifler, demiryolları, elektrik kablosu, çelik, çimento ve bunun gibi şeylerin üretimi demektir. Gübre,patlayıcı madde, sanayide kullanılan kimyasal maddeler, ... Okumaya devam edin →

Japon Mucizesinin Sırları

Japon Mucizesinin Sırları DEVLET-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ Japonya’da devlet bürokrasisi, özel sektörü aşağılamayan, aksine onu özendirmek için elinden gelen her çabayı gösteren, anlayışlı, yardımcı, ileri görüşlü, bilgili kimselerden oluşur. Çok defa devlet^, yatırımları ... Okumaya devam edin →

Japon Kalkınmasının Tehlikeleri

Japon Kalkınmasının Tehlikeleri ABD’nin Japonya’yı işgali sırasında, birkaç büyük şirketin ekonomik ve siyasal yaşama egemen olmasını önlemek için yasalar çıkarılmıştı. Buna karşın eski Izibatsu artıkları, savaş öncesi şirketlere çok benzeyen bir biçimde ve gruplar ... Okumaya devam edin →