Eğitim

Öğrenme Yöntemleri ve Teknikleri

Öğrenme Yöntemleri ve Teknikleri Duygularımız ve öğrenme yolları Hiç sınıfa girip de, sakın öğretmen beni derse kaldırmasın, diye içinizden dua ettiğiniz oldu mu? öğretmeninize ders üstüne sorular soracak olursanız, sınıftaki arkadaşlarınız size “kafasız”, “budala” diyecekler diye korkuya kapıldınız mı? Hemen hemen herkes okul günlerinde “anlama” ya da “anımsama” güçlükleriyle karşılaşmıştır. Rahatça öğrenebilmek ... Okumaya devam edin →

Akşam Okulu Nedir

Akşam Okulu Nedir Akşam-Gece Okulları yaşları öğrenim çağının üstünde olan ya da çalışma koşulları nedeniyle gündüzleri öğrenimlerini sürdüremeyen kişiler için açılmış okullar. Akşam-gece okullarının çoğunda öğrencilere çalışma yaşamına yönelik bir eğitim verilir. Bir mesleğin ya da sanatın öğretildiği bu okullarda pratik öğrenim yöntemleri uygulanır. Türkiye’de Akşam-gece okulları üç ayrılmıştır: Akşam-erkek sanat okulları Genellikle ... Okumaya devam edin →

Yükseköğretim Nedir – Yükseköğretim Kurumu

Yükseköğretim Nedir – Yükseköğretim Kurumu YÜKSEKÖĞRETİM, belli amaçlar doğrultusunda öğrenim görüp eğitilen kişilere, örgün öğretimin ilk-orta basamaklarından sonra, verilmesi gereken seçkin uzmanlık öğretiminin tümü. Türkiye’de, genel kültür kazandırma amacındaki lise ve dengi meslekî-teknik öğretim kurumları-nı bitirmiş olmanın verdiği hakla toplumun yetke tanıdığı uzmanlık işlerinin bilgi ve becerilerini edinmek isteyenlerin gidebileceği ... Okumaya devam edin →

Toronto Üniversitesi

Toronto Üniversitesi Kanada’nın Ontario eyaletinde karma yükseköğretimi kurumu. Ülkenin en eski ve en büyük üniversitelerinden biridir. İngiliz üniversite sistemini örnek alan federe, bağlı ve kurucu yüksekokullar ile daha çok Amerikan modeline dayanan fakülte, okul, enstitü, merkez ve bölümlerden oluşur. Bunların hepsi Kanada’ya özgü ve karmaşık bir yapıyla birbirine bağlıdır. Üniversitenin kökeni Anglikanlar tarafından Yukarı Kanada’da 1843’te ... Okumaya devam edin →

Afrikada Eğitim

Afrikada Eğitim Eğitim. Afrika’da eğitimin gelişmesi,1950 sonlarından başlayarak bağımsızlık hareketleri doğrultusunda gerçekleşti. Bağımsız devletlerin kurulması, eğitim bütçelerinin oluşturulmasında ve dış ülkelerden teknik ve mali yardım sağlanmasında etkin rol oynadı. Çok büyük siyasal karışıklıklar olmazsa Afrika’da eğitimin gelişmesi sürebilir. Tarihsel gelişim sürecinde eğitim, aile, köy ve boy içersinde etnik ve kültürel farklılıklar ... Okumaya devam edin →

Sorbonne Üniversitesi

Sorbonne Üniversitesi Sorbonne, Paris’te edebiyat, fen fakültelerini, Chartes okulunu, ayrıca bu fakültelere bağlı bazı enstitüleri biraraya getiren yükseköğrenim kurumu, aynı zamanda Paris akademisinin yönetim merkezi. Bu kurum adını, kurucusu Robert de Sorbon’-dan alır. Başlangıçta kolejdi, yani yoksul öğretmen ve öğrenciler için yatılı okuldu. Burada ilâhiyat öğretilirdi. 1257’de kurulan Sorbonne, bağışlarla zenginleşti, Guillaume de Saint – Amour ve ... Okumaya devam edin →

Mesleğe seçme tekniği

Mesleğe seçme tekniği önce, iş veya yerin ayrıntılı bir incelemesini gerektirir. Böylece, yerine getirilecek görev, yerine getirme şartlan ve ayrıca bu görevin sağladığı avantajlar hakkında bilgi edinilir. Seçme faaliyeti, yapılacak işin bütün gerektirmelerine (bunîaı zihnî, ahlâkî, karaktere değgin veya el maharetine ilişkin kabiliyetler olabilir) uygun düşen bir testler bataryasının hazırlanmasına dayanır. Bu faaliyet, aynı zamanda, işletmenin, çevre faktörlerini ... Okumaya devam edin →

Salerno okulu

Salerno okulu IX. yy.dan beri var olan ve Ortaçağ boyunca görevini başarıyle sürdüren ünlü tıp okulu. Kurucuları arasında Afrikalı Constantinus yer almaktaydı. Constantinus, tıp okutmakta büyük başarı kazandıktan sonra Monte-Cassino manastırına çekildi. Salerno okulunun öğretim üyeleri arasında birçok yüksek rütbeli din adamı vardı; Salerno başpiskoposu Romualdo Guarna ve Trotula adlı kadın hekim de bunlar arasındaydı, öğretim üyelerinden Giovanni da Milano ... Okumaya devam edin →

Pertevniyal lisesi

Pertevniyal lisesi, İstanbul’da Aksaray semtinde Valde camii yanında lise. Bugün lisenin bulunduğu yerde, Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Sultanın, kocası Mahmud II adına yaptırdığı Mahmudiye mektebi vardı (1872). İki katlı olan bu binanın alt katında sübyan mektebi yer alıyor, üst katta rüştiye öğretimi yapılıyordu. Aksaray yangınında (1911) bina harap oldu; okul Sineklibakkal yakınında bir konakta öğretime devam etti. 1930’da mütevelli Osman Bey tarafından ... Okumaya devam edin →

Alman Lisesi

Alman Lisesi, Türkiye’de Almanca öğretim yapan özel okul. 1868’de İstanbul’da Alman Mektebi İdare Cemiyeti tarafından kuruldu. Önceleri yabancı uyrukluların alındığı okulda 24 öğrenciyle öğretime başlandı. 1879’dan sonra Almanca bilmeyenler de kurslardan geçirilerek okula alındı. 1882 de anaokulu bolümü açıldı ve öğrenci sayısı 600’e ulaştı. Bugünku okul binası 1903 te tamamlandı. Wilde, okula diploma verme hakkı tanındı. 1. Dünya Savaşı sonunda ... Okumaya devam edin →