Edebiyat

Ünlü Türk Destanları

Ünlü Türk Destanları ALP ER TUNGA DESTANI Bilinen en eski Türk destanlarından biridir. Çok eski çağlarda yaşadığı kabul edilen, ama yaşamıyla ilgili kesin bilgiler elde edilemeyen bir Türk hakanının ululuğu, erdemleri, yiğitliği üzerine yazılmıştır. Tamamı günümüze kadar gelmemiştir. Kutadgu – Bilig ve Divan-ı Lügat-üt Türk’te bu destandan söz edilmektedir. YusîtfrKİSeglennde adı belgülüg Tonga Alp Er idi kutı belgelüg Bedüg bilgi birle Öküs ... Okumaya devam edin →

Gürcü Edebiyatı

Gürcü Edebiyatı Gürcü edebiyatı tarihi, komşusu Ermenistan’da da olduğu gibi bölgenin IV. yy.da hıristiyan olmasıyle başlar. Hıristiyanlığın yerleşmesiyle kutsal kitapları anadile aktarmak, dolayısıyle bir alfabe yapmak ihtiyacı doğdu. İncil V. yy. Ermenicesinden çevrildi. Kısa bir süre sonra Resullerin İşleri kitabiyle Mezmurlar da çevrildi. Sonraları Nyssa’lı Gregorios, Nazianzos’lu Gregorios, loannes Khrysostomos, Büyük Ba- süeios gibi yunanlı «kilise ... Okumaya devam edin →

Güney Afrika Edebiyatı

Güney Afrika Edebiyatı Hakkında Bilgiler İngilizce edebiyat Bu edebiyat Thomas Pringle’ın (1789-1834) ülkede altı yıl kaldıktan sonra 1828 ve 1834’te yayımladığı şiirlerle başlar. Bunlar arasında en tanınmışları A Far in the Desert (Çölde, Uzakta) ve Bechuana Boy’dur (Beçuana’lı Çocuk). Şiirin bundan sonraki temsilcileri Víctor Sampson, William Scully, A. V. Hail, A. S. Cripps, Kingsley Fairbridge ve 1925’te bir antoloji yayımlayan F. C. Slater’dir. The Flaming ... Okumaya devam edin →

Güneş Dil Teorisi Nedir

Güneş Dil Teorisi Nedir – Güneş Dil Teorisi Hakkında Bilgiler Güneş-Dil teorisi, Atatürk tarafından dilin türeyişi, felsefesi, psikolojisi ve sosyolojisi alanında ortaya atılan teori (1935). Teoriye göre tarihten önceki bir çağda ilk insanlar güneşi her şeyin aslı olan varlık diye düşünmüşler ve Güneş’e ağ adını vermişlerdir. Güneş-Dil teorisini öne sürenler de, Güneş’ten hareket ederek zihinlerde yaratılan genel kavramları altı grupta toplamıştır: ... Okumaya devam edin →

Edebiyatta Gül

Edebiyatta Gül Dünya edebiyatında genel olarak sevgiliyi temsil eden gül, Doğu’da, özellikle türk, arap, fars ve hint edebiyatlarında geniş bir yer tutar. Doğu’da gül konusunu ilk defa işleyen İran ve hint edebiyatıdır. Birtakım eski çin şiirlerinde, minyatürlerinde görülen gül, Divan edebiyatında bazen genç bir delikanlı şeklinde canlandırılır. Eski roma ve yunan şiirinde de gülün sevgili, güzel anlamında kullanıldığı görülür. Gül, türk edebiyatına ... Okumaya devam edin →

Gurabahane-i Laklakan – Ahmet Haşim

Gurebâhâne-i Lâklakan, Ahmed Hâşim’in Akşam gazetesinde yazdığı fıkra ve nesirlerinden 29’unu biraraya toplayan kitabı (1928). Ahmed Hâşim daha önceleri Dergâh dergisinde yayımladığı mensur şiirlerinden farklı olarak, bu nesirlerde somut konuları ele alarak işledi. Alain’in «propos»larında gözettiği özgün düşüncelere benzer bir sonuca varmayı denedi. Çokluk fıkra türü içinde kalan bu yazıların edebî üslûbu, başlıca özelliğini teşkil eder. Şiirlerinde ... Okumaya devam edin →

Gurbet Nedir

GURBET i. (ar. gurbet). Yabancı memleket: Niçin, kalkıp da İstanbul’dan buraya gelmiş? Bu gurbet elinde, bu sıkıntılara katlanmış (Y. K. Karaosmanoğlu). Kısmetimiz kalkmış diyerek buralardan / Bir gurbet yolculuğu niyetine… (C. S. Tarancı). || Kendi memleketinden uzakta yaşama, memleketten ayrı olma: Sanki birkaç senelik bir gurbetten değil de, iki ayrı hayatın arasındaki boşluktan gibi hatırlardı (A. H. Tanpınar). Çünkü ayrılık, hasret ve gurbet, bizim kenar ... Okumaya devam edin →

Gölgeler – Ahmet Muhip Dıranas

Gölgeler – Ahmet Muhip Dıranas Gölgeler, Ahmet Muhip Drânas’ın 3 perdelik oyunu. 1946’da İstanbul Şehir tiyatrosunda temsil edildi. Kitap halinde de basıldı (1947). C.H.P. Tiyatro Eserleri yarışmasında ikincilik kazandı (1947). Eser, umutlarıyle gerçek hayatları birbirini tutmayan bir ailenin dramını canlandırır. Kahramanlar arasında eski sevgilisini – unutama- yan baba, tedirgin eşi, zengin nişanlısını sevmeyen kızı, uçarı oğul, kambur komşu, ev hizmetlerini ... Okumaya devam edin →

Göç Destanı Nedir – Özellikleri

Göç Destanı Nedir – Özellikleri Göç destanı, bir türk destanı. Mannes’çilik inanışlarının etkisi altında meydana gelmiştir. Kahramanı Bögü (Bökü) Tigin’in 760-780 yıllarında Uygur hakanı olan tarihî kişi olduğu öne sürülür. Çeşitli kaynaklara göre, Göç destanı özetle şöyledir: Uygur ülkesinde Hulin (Ho 1in) dağından doğan Selenge (Selenga) ve Tuğla (Togla) ırmakları arasındaki bir ağacın üstüne gökten mavi bir ışık iner. Olayı halk ... Okumaya devam edin →

Göl Saatleri – Ahmet Haşim

Göl Saatleri – Ahmet Haşim Göl Saatleri, Ahmed Hâşim’in ilk şiir kitabı (1921). Dergâh yayınları arasında çıkan kitapta Göl Saatleri dizisi şiirleri (Mukaddime, öğle, öğleden sonra v.d.), Göl kuşlan dizisi şiirleri (Siyah Kuşlar, Mehtapta Leylekler, Karanlıkta Beyaz Kuşlar v.d.), serbest müstezat nazımlan (Yollar, O Belde v.d.) ile 1908-1911 yılları arasında yazılmış çeşitli şiirler yer almaktadır. Bütün bu şiirler dil ve anlatım bakımından Fecriati ... Okumaya devam edin →