Coğrafya

Hawaii Volkanları

Hawaii Volkanları Hakkında Bilgiler Hawaii kumsallarında tembel tembel güneşlenen turistler aslında Pasifik Okyanusunun en büyük salma bindiklerinin farkında değiller. Her yıl 8 cm sürüklenen adalar zinciri, okyanusun altındaki erimiş magma tabakasının katılaşmasıyla oluşmuş kaya sütunları üzerinde duruyor. 20 yıl süren araştırmalar sonucu bilim adanılan, Hawaii’nin dünyanın kaynamakta olan iç kısmı ile olağanüstü ilişkisini gösteren ilk haritayı yapmış ... Okumaya devam edin →

Gürcistan Coğrafi Özellikleri

Gürcistan Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgiler Fizikî Coğrafya, Gürcistan’da Alplerin ortaya çıkmasına yolaçan büyük toprak hareketleri döneminde oluşan birbirinden farklı üç ana bölge vardır; kuzeyde Büyük Kafkas sıradağları; merkezde tektonik bir çöküntü veya çukur; güneyde Transkafkas dağları. Genellikle Avrupa ile Asya arasında sınır olarak kabul edilen Büyük Kafkas sıradağlarının güney kanatlarının tamamı (doğudaki Diklos-Mta dağı dahil) Gürcistan’dadır. ... Okumaya devam edin →

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri Hakkında Bilgiler GÜNEYDOĞU ANADOLU bölgesi, Türkiye’nin en küçük coğrafî bölgesi; Birinci Türk Coğrafya kongresinin (1941) çizdiği sınırlar içinde 57 200 km2. (Türkiye’nin yüzde 7,6’sı; nüfusu da Türkiye’nin 5,7*si.) • Bölgenin sınırları. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yalnız Urfa ve Mardin ili toprakları bütünüyle yer alır; bunun dışındaki illerin ancak bir kısım toprakları bölge sınırları içine girer: ... Okumaya devam edin →

Güney Buz Denizi

Güney Buz Denizi Hakkında Bilgiler GÜNEY BUZ denizi, Atlas okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint okyanusunun güneyinde Antarktika kıtasını çevreleyen okyanus. Büyük Okyanusun güneyinde, Paskalya adasının doruğu ile ve bu doruğu güneybatıya doğru uzatan sırtla sınırlanan Bellinghausen oluğunun derinliği, 5 398 m’yi bulur. Kerguelen adaları «kıvrımı»nın ötesinde, Hint okyanusunun güneyinde başka bir havza 5 000 m’ye yakın derinliktedir. Ayrıca Atlas okyanusunun güneyinde ... Okumaya devam edin →

Güney Afrika Coğrafi Özellikleri

Güney Afrika Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgiler Fizikî coğrafya Yüzey şekilleri Güney Afrika cumhuriyeti toprakları, kenarları yüksek, iç kısımları ise kuzeybatı ve Kalahari çanağına doğru eğik geniş yaylalar meydana getiren eski arazi kratogeninden oluşmuştur. Kenarları dik vâ- dilerle yarılan bu yaylalarda, yer yer masa biçimi tümsekler ve kalıntı tepelerine (kopje) rastlanır; bunlar, aşınım yarıkları olan rfo/zga’lar tarafından oyulmuştur, yükseltileri ... Okumaya devam edin →

Gulf Stream Akıntısı Nedir – Özellikleri

GULF STREAM veya GOLFSTRİM («Körfez akıntısı»), Kuzey Atlas okyanusunda sıcak su akıntısı: Florida ile Küba arasında doğar, önce kuzeye, sonra kuzeydoğuya doğru akar. 1513’te Ponce de Leon’un bulduğu akıntıyı, XVIII. yy. sonunda Franli, sonra Maury ve özellikle amerikalı Pillsburg (1885-1889) inceledi. Gulf stream iki akıntının bileşmesiyle meydana gelir: Meksika körfezinden gelen Florida akıntısı; Büyük Antiller boyunca uzanan akıntı. Kıta kenarındaki suların ... Okumaya devam edin →

Göl Nedir Nasıl Oluşur

Göl Nedir Nasıl Oluşur GÖL Topraklarla çevrili, oldukça derin ve geniş durgun su örtüsü. Yeşil kurbağalar öter göllerde / Kırıldı kanadım kaldım çöllerde (Halk türküsü). Akşam, yine akşam, yine akşam / Göllerde bu dem bir kamış olsam (Ahmed Hâşim). [Bk. ansİkl.] (Bk. gölcük ve ba- Taklik.) || Göl ayağı, göl suyunun fazlasını başka yere akıtan çay. || Göl başı, göle akıntısı olan çay. — Devi. huk. Göllerin geleneksel sınır çizgisi, akan sularda ... Okumaya devam edin →

Grönland Coğrafyası

Jeolojisi ve yüzey şekilleri bakımından Grönland’ın «prekambriyum kalkanı», Labrador, İzlanda ve Norveç gibi, çok eskiden Birinci zamanda kıvrılan ve sonra düzleşen topraklar grubuna girer, üçüncü zamanda 69° ve 70° enlemleri yakınında meydana gelen püskürük olaylarını, bir kıyıdan öbürüne uzanan kesiksiz çöküntüler ve bazalt yayılmaları (batı kıyıda Disko, doğu kıyıda Scoresby Sund) yansıtır. Tebeşir çağında, da bazı kıyı saçaklarında önemli ... Okumaya devam edin →

Göreme Nerededir

Göreme Nerededir GÖREME, yun. Korama. Esk. Coğ. Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesine 12 km uzaklıkta mağara, manastır ve kiliseleriyle ünlü tarihî ve arkeolojik bölge. Vadide, Erciyas dağı lavlarının meydana getirdiği tüf kaya kütleleri yağmur ve rüzgârlar etkisiyle aşınarak Peri bacaları adı verilen oluşumlar ortaya çıkmıştır. Bölgede ilk arştırma- îar XIX. yy.da batılı gezginlerce yapıldı. Bu araştırmalardan özellikle G. Jerphanion adlı fransız rahibinin ... Okumaya devam edin →

Göller Yöresi Nerededir

Göller Yöresi Nerededir GÖLLER yöresi, Akdeniz bölgesinin Batı (Antalya) bölümünün iç kesimi. Burada, yükseltisi 2 500 m’yi geçen dağlar arasında yer yer göller veya ovalarla kaplı çukur alanlar bulunur. Batıda Acıgöl ve Burdur gölü, birbirine paralel ye araları Söğüt dağlarıyle ayrılmış olarak sıralanır. Orta kesimde Eğridir gölü (kuzey parçasına Hayran gölü adi verilir), fazla suyunu Kovada gölü üzerinden Aksu aracılığıyle Akdenize yollar. Bu gölün ... Okumaya devam edin →