Coğrafya

Çölün Zenginlikleri

Çölün Zenginlikleri Çöller kurak ve çorak olmalarına karşın, insanlar için gene de değerlidir. Bazı yerlerinde arada bir kısa ömürlü, suları tuzlu nehir ve göller belirir. Bunlar buharlaşıp uçunca geriye tuz tabakaları kalır. Gerçi bu tuz katmanında hiçbir şey yetişmez ama, insanoğlu için yararlı ve gerekli bir maddedir. Çöl bölgelerinden endüstride kullanılan bazı tuzlar sağlanır. Ataca ma Çölü’nde endüstride ve yapay gübre yapımında kullanılan ... Okumaya devam edin →

Çölde Yaşayan İnsanlar

Çölde Yaşayan İnsanlar Çöllerde nüfus azdır. Bunun da önemli bölümü, ekin yetiştirmeye yeterli suyun bulunduğu vahalarda yaşar. Bazen insanlar çölde bir kuyu kazarak ya da bir akarsu ve gölden boru ya da kanallarla su getirerek bir vaha oluşturur. Çöl alanlarında göller oluşturmak için Nil nehrindeki Asvan yüksek barajı gibi barajlar kurulur. Yöredeki kurak toprak sulanır ve ayrıca baraj hidroelektrik enerji sağlar. Vahalarda büyük kentler de görülebilir. Bazıları, ... Okumaya devam edin →

Çöllerin Yayılması

Çöllerin Yayılması Günümüzde yeryüzündeki toprakların 1/3’ü çoraktır. Ama, bu oran hızla büyümektedir. Dünya nüfusunun % 14’ünü oluşturan 628 milyon insanın geleceğini, artan kuraklık: tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletlerde, “Çölleşme” konusunda düzenlenen toplantılarda verilen rakamlara göre 628 milyon insanın 50 – 78 milyonu, doğrudan doğruya çölleşme dolayısıyla üretimin düşmesi yüzünden aç kalacaktır. Çorak kuşak, ... Okumaya devam edin →

Çöl Nedir

Çöl Nedir Çöl sözcüğüyle insanın gözü önünde genellikle, ufka kadar uzanan uçsuz bucaksız kum tepeleri canlanır. Bir deve kervanının kızgın güneş altında, uzaklarda palmiye ağaçlarının oluşturduğu bir vahaya doğru ilerlediklerini düşlemek de olasıdır. Ama, tipik çöl görünümü bu değildir. Düşlediğimiz görünüme olsa olsa, Büyük Sahra’nın ya da Ortadoğu’nun pek az yerinde rastlanabilir.       SICAK, SOĞUK VE KURAK Kuşkusuz, ... Okumaya devam edin →

Hawaii Volkanları

Hawaii Volkanları Hakkında Bilgiler Hawaii kumsallarında tembel tembel güneşlenen turistler aslında Pasifik Okyanusunun en büyük salma bindiklerinin farkında değiller. Her yıl 8 cm sürüklenen adalar zinciri, okyanusun altındaki erimiş magma tabakasının katılaşmasıyla oluşmuş kaya sütunları üzerinde duruyor. 20 yıl süren araştırmalar sonucu bilim adanılan, Hawaii’nin dünyanın kaynamakta olan iç kısmı ile olağanüstü ilişkisini gösteren ilk haritayı yapmış ... Okumaya devam edin →

Gürcistan Coğrafi Özellikleri

Gürcistan Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgiler Fizikî Coğrafya, Gürcistan’da Alplerin ortaya çıkmasına yolaçan büyük toprak hareketleri döneminde oluşan birbirinden farklı üç ana bölge vardır; kuzeyde Büyük Kafkas sıradağları; merkezde tektonik bir çöküntü veya çukur; güneyde Transkafkas dağları. Genellikle Avrupa ile Asya arasında sınır olarak kabul edilen Büyük Kafkas sıradağlarının güney kanatlarının tamamı (doğudaki Diklos-Mta dağı dahil) Gürcistan’dadır. ... Okumaya devam edin →

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri Hakkında Bilgiler GÜNEYDOĞU ANADOLU bölgesi, Türkiye’nin en küçük coğrafî bölgesi; Birinci Türk Coğrafya kongresinin (1941) çizdiği sınırlar içinde 57 200 km2. (Türkiye’nin yüzde 7,6’sı; nüfusu da Türkiye’nin 5,7*si.) • Bölgenin sınırları. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yalnız Urfa ve Mardin ili toprakları bütünüyle yer alır; bunun dışındaki illerin ancak bir kısım toprakları bölge sınırları içine girer: ... Okumaya devam edin →

Güney Buz Denizi

Güney Buz Denizi Hakkında Bilgiler GÜNEY BUZ denizi, Atlas okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint okyanusunun güneyinde Antarktika kıtasını çevreleyen okyanus. Büyük Okyanusun güneyinde, Paskalya adasının doruğu ile ve bu doruğu güneybatıya doğru uzatan sırtla sınırlanan Bellinghausen oluğunun derinliği, 5 398 m’yi bulur. Kerguelen adaları «kıvrımı»nın ötesinde, Hint okyanusunun güneyinde başka bir havza 5 000 m’ye yakın derinliktedir. Ayrıca Atlas okyanusunun güneyinde ... Okumaya devam edin →

Güney Afrika Coğrafi Özellikleri

Güney Afrika Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgiler Fizikî coğrafya Yüzey şekilleri Güney Afrika cumhuriyeti toprakları, kenarları yüksek, iç kısımları ise kuzeybatı ve Kalahari çanağına doğru eğik geniş yaylalar meydana getiren eski arazi kratogeninden oluşmuştur. Kenarları dik vâ- dilerle yarılan bu yaylalarda, yer yer masa biçimi tümsekler ve kalıntı tepelerine (kopje) rastlanır; bunlar, aşınım yarıkları olan rfo/zga’lar tarafından oyulmuştur, yükseltileri ... Okumaya devam edin →

Gulf Stream Akıntısı Nedir – Özellikleri

GULF STREAM veya GOLFSTRİM («Körfez akıntısı»), Kuzey Atlas okyanusunda sıcak su akıntısı: Florida ile Küba arasında doğar, önce kuzeye, sonra kuzeydoğuya doğru akar. 1513’te Ponce de Leon’un bulduğu akıntıyı, XVIII. yy. sonunda Franli, sonra Maury ve özellikle amerikalı Pillsburg (1885-1889) inceledi. Gulf stream iki akıntının bileşmesiyle meydana gelir: Meksika körfezinden gelen Florida akıntısı; Büyük Antiller boyunca uzanan akıntı. Kıta kenarındaki suların ... Okumaya devam edin →