Biyoloji

Beyindeki Alfa Dalgaları

Beyindeki Alfa Dalgaları Nedir , Beyindeki Alfa Dalgaları Ne İşe Yarar Boston Çocuk Hastahanesi’nde Dr Frank Duffy’e getirilen, okuma yeteneği bulunmayan altı yaşındaki çocuğa sanıldığı gibi bir okuma testi yapılmadı. Onun yerine küçük hasta, başına 20 adet elektrot bağlanmış halde ses geçirmez bir kabinin içine oturturdu. Bu kabinde kaldığı sürenin bir kısmında gözleri kapalı, geri kalanında ise açıktı. Bir masal dinleyip, stroboskopik ışığı ... Okumaya devam edin →

Terliksihayvan

terliksihayvan, Holotrichia (tümkirpikli-ler) altsınıfının Hymenostomatida takımının Paramecium cinsini oluşturan, genellikle terliğe benzer, serbest yaşayan tekhücrelile-rin ortak adı. Tümü laboratuvarlarda kolayca üretilebilen sekiz türü tanımlanmıştır. Boyutları ve biçimleri arasında farklar bulunmakla birlikte çoğu bu cümlenin sonundaki nokta iriliğindedir. Terliksihayvanlar kirpik denen kısa ve ince kilsi yapılarla kaplıdır. Kirpiklerinin düzenli hareketi hem ... Okumaya devam edin →

Tek Hücreliler

Tek Hücreliler tekhücreliler (Protista), genellikle hayvanlar (Animalia) ve bitkiler (Plantae) âlemleri dışında bırakılan canlıları kapsayan üçüncü âlem. Tekhücreliler kategorisi bitki ve hayvan tanımlarının arasında kalan, özellikle tek hücreli algler ve protozoalar için geliştirilmiş ve terim ilk kez Alman zoolog Ernst Haeckel tarafından 1866’da önerilmiştir. “Protoctista” ile Protista az çok eşanlamlı terimlerdir. Ama her iki terimin de kullanımı belirsizlik ... Okumaya devam edin →

Denizlerde Besin Dağılım Çevresi

Denizlerde Besin Dağılım Çevresi Belirli bir besin zinciri çevresi içinde birlikte yaşayan deniz canlıları topluluğuna en güzel örnek olarak besin dağılım tabakasını gösterebiliriz. Bu tabakada en ufak zooplanktondan tutun da en büyük mürekkep balığına varıncaya kadar çeşitli deniz hayvanları bulunur. Böyle bir tabakanın varlığı ancak son yıllarda saptanabilmiştir. Saptanması deniz araştırmalarında ses titreşimi yansıma kaydedici aygıtın kullanılmaya başlamasıyla ... Okumaya devam edin →

Deniz hayvanları

Deniz hayvanları AKINTI HAYVANLARI – ÖZGÜR YÜZÜCÜLER – DİP HAYVANLARI Denizlerde yaşayan hayvanlar irilikleri ve boyları bakımından da zengin çeşitlilikler gösterir. Bunların arasında en ufakları zooplanktonlar, en irileri ise balinalardır. Balinalardan bazılarının boyları otuz metreyi geçer. Bu dev yapılı deniz memelileri, bundan 100 milyon yıl önce yaşamış ve karaların en büyük hayvanı olan dinazorlardan bile daha kocamandır. Denizlerde yaşayan hayvanları ... Okumaya devam edin →

Mikroplarla İlgili Deneyler

Mikroplarla İlgili Deneyler Bu deneyler mikropların nasıl ürediklerini ve ne gibi değişikliklere yol açtıklarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Deneylerde, özel bazı donanımlara gerek yoktur. Kullanılan her şey kolayca sağlanabilir. Bu deneylerde zararsız mikroplar kullanılmış olsa da yapılan her deney çok dikkatle sürdürülmelidir. Bir mikrobiyoloğun uygulayacağı önlemleri siz de göz önüne alın. Araç gereç ile işiniz bittiğinde ellerinizi yıkayın, ... Okumaya devam edin →

Geleceğimiz ve Mikroplar

Geleceğimiz ve Mikroplar Bilim adamları, yararlı mikroplardan faydalanmak ve zararlıları denetim altına almak için uğraş vermektedirler. Son yıllarda bilim adamları, tüm canlı hücrelerin nasıl görev yaptıklarına ve belirli nitelikleri başkalarına nasıl aktardıklarına ilişkin değerli bilgileri gene mikropları incelemekle elde etmişlerdir. Biyolog ve kimyacılar, mikropları, yaşamın gizlerini öğrenmekte kullanmaktadırlar. Yaşadığımız yüzyılda önemli bilimsel ... Okumaya devam edin →

Zararlı Mikroplar

Zararlı Mikroplar Mikropların çoğu yararlı ve zararsızdır. Ama hastalığa neden olan kimi zararlı tipleri olduğunu da unutmamalıyız. Bunlar geçmişte orduları yenen, kentleri mahveden öldürücü mikroplardır. Zararlı mikroplar hâlâ bizimle birlikte yaşamaktadırlar. Şu da var ki bilim adamları mikropların nasıl yayıldıkları ve ne biçim denetim altına alınabileceklerini bilmektedirler. Hastalık mikropları öteki mikroplara çok benzerler. Tüm mikroplar, yararlı ya ... Okumaya devam edin →

Su yosunları – algler

Su yosunları – algler Bitki mikroplarının en büyük grubu alga denilen su yosunlarıdır. Bunlar yeşil yapraklarda bulunan klorofil maddesini içermeleri yönünden öteki bitki mikroplarından ayrıdırlar. Algalar klorofil maddesine sahip olduklarından, başka yeşil bitkilerde olduğu gibi, kendi yiyeceklerini kendileri üretebilirler. Bu mikroplar güneş enerjisinin yardımı ile, karbondioksit gazını ve suyu, şeker üretmekte hammadde olarak kullanırlar. Ancak tüm deniz yosunları ... Okumaya devam edin →

Hayvan Mikropları

Hayvan Mikropları Hayvan mikropları, protozoa ya da “ilk hayvanlar” diye adlandırılanlar özel bir gruba girerler. Ama bazı mikroplar birbirlerinden öylesine büyük ayrıcalıkları gösterirler ki hepsinin aynı gruba girdiğine inanmak zordur. Protozoaların bir bölümünün nemli topraklar ya da hayvan bağırsaklarında barınmalarına karşın çoğu tatlı ya da tuzlu sularda yaşarlar. Mikroskop ile bir damla havuz suyunu incelerseniz, bu yaratıkların yüzlercesini yüzerken ... Okumaya devam edin →