Biyografi

Francesco Guicciardini Kimdir

Francesco Guicciardini Kimdir Francesco Guicciardini , İtalyan siyaset adamı ve tarihçisi (Floransa 1483-Arcetri 1540). Piero Guicciardini’nin üçüncü oğlu. Ferrara, Padova ve Pisa’da hukuk öğrenimi yaptı (1501-1506), sonra Floransa’da avukatlık mesleğine atıldı. Cumhuriyet hükümeti tarafından Ispanya’ya, Katolik Fernando’nun yanına elçi olarak tayin edildi (1512). 1514’te Floransa’ya döndü, Medici’lerin ve papa Leo X’un gözüne girdi, Lorenzo’nun ısrarıyle ... Okumaya devam edin →

Jules Guesde Kimdir

Jules Guesde Kimdir Jules Guesde, fransız siyaset adamı (Paris 1845 – Saint – Mandé 1922). Guesde adiyle gazeteciliğe başladı (1867). Montpellier’de, Jakoben eğilimli Les Droits de VHomme (İnsan Hakları) adlı gazeteyi çıkardı (1 haziran 1870). İmparatorluk hükümetini savaş istemekle suçladı ve altı ay hapis cezasına çarptırıldı (temmuz). Sedan savaşından sonra serbest bırakıldı. Commune’ü (Paris komünü) savunduğu için tutuklanınca İsviçre’ye ... Okumaya devam edin →

Bertrand du Guesclin Kimdir

Bertrand du Guesclin Kimdir Bertrand du Guesclin , fransız savaşçısı (La Motte – Broons, Dinan yakınlarında 1315 veya 1320 – Chateauneuf-de-Randon 1380). Soylu, fakat yoksul bir ailenin oğluy- dü. Bretagne savaşında Charles de Blois’mn saflarında çarpıştı ve Ingilizlere karşı bir çete savaşına girişti. 1357’de şövalye unvanı alarak Fransa kralının hizmetine girdi ve Pontorson kumandanı oldu. Buch derebeyi- nin kumandasındaki Novarre’lıîarı Cocherel’- ... Okumaya devam edin →

Otto von Guericke Kimdir

Otto von Guericke Kimdir Otto von Guericke , alman fizikçisi (Magdeburg 1602-Hamburg 1686). Önce hukuk, sonra matematik ve mekanikle uğraşarak mühendis oldu. 1646’dan sonra otuz yıl süreyle doğduğu şehrin Belediye başkanlığını yaptı. 1650’ye doğru bir hava boşaltma makinesi icat etti ve boşluğun etkileri üzerinde deneyler yaptı. Boşlukta sesin yayılmadığını, yanan cisimlerin söndüğünü ve hayvanların öldüğünü gösterdi. 1654’te Regensburg diyeti önünde ... Okumaya devam edin →

Ziya Gökalp Hayatı ve Eserleri

Ziya Gökalp Hayatı ve Eserleri Ziya Gökalp , türk sosyologu, yazar ve şairi (Diyarbakır 1876 – İstanbul 1924). Çermik’ten gelerek Diyarbakır’a yerleşen bir aileden; bu şehirde, Vilayet meclisi üyeliği yapmış ve Diyarbekir gazetesinin Başyazarlığında bulunmuş Mehmed Tevfik Efendinin (1851-1890) oğlu, Diyarbakır’da Mercimekörtmesi ilkokulunda (1883- 1886),’Mektebi Rüşdiyeyi Askeriye’de (1886- 1890) okudu. Bir yıl kadar amcası müderris Husifo Efendiden ... Okumaya devam edin →

Hermann Göring Kimdir

Hermann Göring Kimdir Hermann Göring, alman Reich mareşali (Rosenheim 1893-Nürnberg 1946). 1914’te piyade teğmeniydi, 1915’- te hava sınıfına geçti, çarpışmalarda 22 uçak düşürerek büyük başarı kazandı. 1918’- de Richthofen’in yerine geçti, onun yönettiği av filosunun kumandanı oldu. 1920’de ordudan ayrıldı. İ922’de Nazi partisine girdi, Hitler’in en yakın arkadaşıydı. 1923’te S. A. (Stumabteilung [Çarpışma grubu]) şefiyken yaralandı. Bir süre ... Okumaya devam edin →

Abdülbaki Gölpınarlı Kimdir

Abdülbaki Gölpınarlı Kimdir Abdülbaki Gölpınarlı , türk edebiyat tarihçisi ,(İstanbul 1900-İstanbul 1982) Şeyhülmuhabirin ve Baba diye anılan gazeteci Ahmed Agâh Efendinin oğlu. Yusufefendi ilkokulunu, özel Menbaülirfan idadisinin rüştiye kısmını bitirdi; Gelenbevî idadisinde okurken babasının ölümü üzerine öğrenimini bırakarak aynı okulun rüştiye kısmında tahrir ve hitabet öğretmenliğine başladı. Mütareke yıllarında Alaca’da (Çorum) Kenzülirfan ... Okumaya devam edin →

Fahrettin Kerim Gökay Hayatı

Fahrettin Kerim Gökay Hayatı Fahrettin Kerim Gökay, türk hekimi, ve siyaset adamı (Eskişehir 1900-İstanbul 1987) Eskişehir’de manifatura ticareti yapan Hacı Abdülkerim Efendinin oğlu, ilk öğrenimine Eskişehir Liva idadisinde başladı (1910-1915). İstanbul’da Menbaül idadisini (1916), İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi (1922). öğrenciliği sırasında Talebe Cemiyeti başkanlığında bulundu. Aynı yıllarda Eskişehir’de milliyetçi ve halkçı Ahrar gazetesini ... Okumaya devam edin →

Heinz Guderian Kimdir

Heinz Guderian , alman generali (Kulm an der Weichsel, bugünkü Chelmno 1888- Schwangau, Füssen yakınları, Bavyera 1954). Bir subayın oğluydu. 1907’de Harp okulunu bitirdi, Birinci Dünya savaşı patladığı sırada Berlin Harp akademisinde öğrenciydi. Savaşa kıta muhabere subayı olarak katıldı. 1922’de Ulaştırma birliğine geçti. Zırhlı taşıtlar ve tanklar konusunda uzmanlaşarak en büyük tank teknisyenlerinden biri oıdu. 1929’dan sonra tanklarla toplu halde hücuma ... Okumaya devam edin →

Gudea Kimdir

Gudea, M.ö. III. binyılda Mezopotamya’da hüküm süren Lagaş sitesi kralı. Ur ve Nippur şehirlerine hâkim oldu; Elam ülkesinin bazı bölümlerini nüfuzu altına aldı. Gudea’nın on beş kadar heykeli bulundu, bunların on ikisi Louvre müzesindedir. Koyu yeşil dioritten oyulmuş olan heykeller Gudea’yı ayakta ve oturur durumda gösterir. Heykelin adı ile adandığı tanrının adı, elbise kısmına çivi yazısı yazılmıştır. (l) Gudea devri, M.ö. 2050 yıllarında Güney ... Okumaya devam edin →