Biyografi

BARIŞ MANÇONUN HAYATI

BARIŞ MANÇONUN HAYATI 1943’te Moda’da dünyaya geldi. – 1958’de Galatasaray Lisesi orta sona giderken 15 yaşında ilk grubunu kurdu: “Barıs Manço ve Kafadar”.Bu aynı zamanda müzik kariyenin ba$langıcı oldu.ilk sahne deneyimini ya$adı.Bu grupla 1960’a kadar beraber çalı$tı. – 1960’ta Harmoniler grubunu kurdu. – 1962’de ilk 45’liğini çıkardı.1984’e kadar 33 adet 45’lik çıkardı. – 1963’te ... Okumaya devam edin →

Hacı Bektaş Veli’nin Çağdaşları

Hacı Bektaş Veli’nin Çağdaşları : Hacı Bektaş Veli’nin Suluca Karahöyük’te yaşadığı dönem, Anadolu’nun karışıklık ve sıkıntılarla dolu bir devri olmasına rağmen, aynı zamanda Baba İlyas, Mevlâna, Ahi Evren ve Yunus Emre gibi Türk düşünce hayatını zamanımıza kadar etkileyen büyük insanların yaşadığı bir dönemdir. Bu büyük insanların herbiri, bir başka yönden halkın maneviyatını yükseltmek, birlik, beraberlik duygularını ayakta tutmak için ... Okumaya devam edin →

İBN HALDUN HAYATI

İBN HALDUN YAŞAMI Yaşamı İbn Haldun, hicri 732, milâdi 1332 de Tunus’ta doğdu. Ailesi Hadramut’tan İspanya’ya göç ederek gelmiştir. İbn Haldun felsefe, tarih ve zamanında geçerli öteki ilimleri tahsil etti. Tarih eserinde Mes’udî’nin fikirlerinin etkisi görülür. Ancak kendisi bu konuda yeni araştırma yöntemleri getirmiştir. İlk kez sosyoloji ve tarih felsefesi yapmıştır. İbn Haldun’un, Tarih’ine yazdığı “Mukaddime” adlı eserde tarih felsefesinin ... Okumaya devam edin →

YAKUP KADRi KARAOSMANOĞLU’NUN HAYATI VE EDEBi KİŞİLİĞİ

Yirminci yüzyil edebiyatinin büyük romancisi 27 Mart 1889’da Kahire’de dogdu. Manisa’nin taninmis bir ailesi olan Karaosmanogullari’ndan Abdülkadir Bey’in ogludur. Ortaokul ikinci sinifina kadar Manisa’da okudu. 1903’de Izmir Idadisi’ne (Lisesi’ne) girdi. Sonra ailesiyle birlikte gittigi Misir’da, Fransiz koleji’ne devam etti (1906-1908). Istanbul’a gelerek Fecr-i Ati topluluguna katildi (1909). Bir yandan gazete ve dergilere ... Okumaya devam edin →

HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN IŞIK FELSEFESİ

HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN IŞIK FELSEFESİ: “Işık” sözcüğü tasavvufi bir terİm olarak ilk kez Hacı Bektaş-ı Veli tarafından “iç dünyası aydınlık veli” anlamına kullanılmıştır. Bu konuda Kaygusuz Abdal “Gaybi” sohbetnamesinde şöyle demektedir: “Ve dahi ışık tabiren evvel Hacı Bektaş,ı Veli vaz’eylemiş. Hakikatten haberdar olmayanlar zulmetde ve özünden âgâh olanlar nûr-ı Hakk’la aydınlıkda ve ışıklık’da ... Okumaya devam edin →

HACI BEKTAŞ’I VELİ’NİN HAYATI

HACI BEKTAŞ’I VELİ’NİN HAYATI 13. Yüzyılın ilk yarısında gerek Moğol istilasının etkisiyle, gerekse başka nedenlerden dolayı Horasan’dan kalkıp Anadolu’ya gelen, Anadolu Aleviliğinin oluşumunda büyük çabalar harcayan, daha sonraki yıllarda “Horasan Erenleri” diye anılan Türkmen babaları arasında Hacı Bektaş Veli önemli bir yer tutar. Hacı Bektaş Veli’nin doğum tarihinde olduğu gibi ölüm tarihinde de görüş ayrılıkları vardır. Bektaşi kaynakları ... Okumaya devam edin →

NİZAMÜLMÜLK’ÜN HAYATI

NİZAMÜLMÜLK’ÜN HAYATI Hasan b. Ali b. İshak Tusi 1018 yılında Tuş’ta doğmuştur. Gazne devletine bağlı Horasan Umumi valisinin yanında ilk idarecilik hayatına başladı. 1040 Dandanakan savaşından sonra Selçuklu hizmetine girmiştir. Alparslan’ın Selçuklu Sultanı olmasıyla vezirliğe getirilmiştir. Halife Kaim b? Emrillah tarafından Nizamülmülk lakabı takılmıştır. Alpaslan ve Melikşah’ın vezirliğini yapmış kurduğu idari teşkilatla devletin sağlam temelleri ... Okumaya devam edin →

CAHİT ARFIN HAYATI

CAHİT ARF’IN HAYATI 1910`da Selanik`te doğan Cahit Arf Yükseköğrenimini Paris`te, Ecole Normale Superieure`de tamamladı.Galatasaray Lisesi`nde matematik öğretmeni, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi`nde doçent adayı olarak çalıştı.1938 yılında Göttingen Üniversitesi`nden doktorasını aldıktan sonra da İstanbul Üniversitesi`ndeki görevini sürdürdü.1943`te profesör, 1955`de ordinaryüs profesör oldu. Bu arada Maryland Üniversitesi`nde ... Okumaya devam edin →

thomas edison ingilizce hayatı

Thomas Edison was an inventor. He was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio. His father was a jack-of-all-trades, his mother was a former teacher. Edison spent three months in school, then his mother taught him at home. At the age of 12 he sold fruit, candy, and papers on the Grand Trunk Railroad. In 1862, he became a telegraph operator. Exempt from military service because of deafness, he was a telegrapher until he joined Western Union Telegraph Company in Boston in 1868. Probably Edison’s ... Okumaya devam edin →