Biyografi

Ayetullah Sümer Kimdir

Ayetullah Sümer Kimdir (d. 17 Nisan 1905, İzmir – ö. 9 Mart 1979, İstanbul), ölüdoğa ve portreleriyle tanınan ressam. 1925’te gittiği Fransa’da bir yandan Marsilya Ticaret Oku-lu’nda eğitim görürken bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisinde Théophile Beren-ger’in atölyesine devam etti. 1927’de İzmir’e döndü ve ertesi yıl Türk Ocağı’nda ilk sergisini açtı. Aynı yıl devlet bursuyla Paris’e gönderildi ve orada P. Baudouin ile fresk çalıştı. 1933’te ... Okumaya devam edin →

Meriç Sümen Kimdir

Meriç Sümen Kimdir Meriç Sümen (d. 25 Mayıs 1943, Silivri, İstanbul), ilk Türk başbalerini, koreograf ve sanat yönetmeni. Bale çalışmalarına İstanbul’da Molly Lake ve Beatrice Appleyard ile başladı. 1961’de Ankara Devlet Konservatuvan Bale Bölümü’nü bitirerek Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne katıldı ve bir süre sonra başbale-rin oldu. 1961-71 arasında İngiliz Kraliyet Balesi, 1964’te Hollanda Kraliyet Balesi, 1966’da New York Kent Balesi, Washington Ulusal Balesi ... Okumaya devam edin →

Kemal Sülker Kimdir

Kemal Sülker Kimdir Kemal Sülker (d. 25 Kasım 1919, Antakya-1995), sendikacı, yazar. Türkiye’de sendikacılık konusundaki araştırmalarıyla tanınır. İlk ve orta öğrenimini Antakya’da ve İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1938’de İstanbul Üniversitesi Hûkuk Fakültesine girdi. İki yıl sonra hukuk öğrenimini yarıda bırakarak Edebiyat Fakültesine devam etti. 1943’te sosyalist düşünceleri nedeniyle kovuşturmaya uğradı ve İstanbul Sıkıyönetim ... Okumaya devam edin →

ikinci süleyman şah Kimdir

ikinci süleyman şah Kimdir Süleymanşah II, lakabı sultanü kâhIr tam adı rükneddîn süleymanşah (ö. 6 Temmuz 1204, Konya – Malatya arası), Anadolu Selçuklu hükümdarı (1196-1204). Kardeşlerinin yerel egemenliklerine son vererek devletin bütünlüğünü sağlamıştır. II. Kılıç Arslan’ın oğluydu. Babası, kendisinden sonra oğulları arasında çıkabilecek taht mücadelesini önlemek amacıyla 1185’te ülkeyi oğulları arasında paylaştırırken, onu da Danişmend ... Okumaya devam edin →

Süleyman Şah Kimdir

Süleyman Şah Kimdir – Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kimdir Süleyman şah I, tam adı rükneddîn süleyman ŞAH. KUTALMIŞOGLU SÜLEYMANŞAH Olarak da bilinir (ö. 5 Haziran 1086, Ayn Seylem, Halep yakınları, Suriye), Anadolu Selçuklu hükümdarı (1075-86). Anadolu’da Selçuklu fetihlerini batıya yayarak Nikaia’yı (İznik) ele geçirmiş ve Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurmuştur. Babası Kutalmış, Selçukluların atası Selçuk’un torunuydu. Süleymanşah, babasının ... Okumaya devam edin →

Süleyman Seyyid Hayatı ve Eserleri

Süleyman Seyyid Hayatı ve Eserleri Süleyman Seyyid (d. 1842, İstanbul – ö. 19 Eylül 1913, İstanbul), 19. yüzyılda Batı tekniklerini uygulayan ilk Türk ressamlardan. Resimle ilgilenmeye rüştiyede okurken başladı. 1865’te Mekteb-i Harbiye’den mezun olduktan sonra resim öğrenimi için Şeker Ahmet Paşa ile birlikte Paris’e gönderildi, orada Mekteb-i Osmani’ye devam etti. Bir süre Robert Flari ve Gustave Boulanger’nin atölyelerine, daha sonra altı yıl Cabanel’in ... Okumaya devam edin →

Müstakimzade Süleyman Sadeddin

Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi Kimdir Süleyman Sadeddin (müstakİmzade) (d. 1718, İstanbul – ö. 1787, İstanbul), ünlü kişilerin yaşamöykülerini anlattığı yapıtlarıyla tanınmış Osmanlı yazar. Öğrenimini tamamladıktan sonra Nakşi-bendiye tarikatına girerek şeyhliğe kadar yükseldi. Aynı zamanda usta bir hattattı. Yazdığı 150’ye yakın yapıttan birçoğu Resa-il-i Müstakİmzade başlıklı mecmualarda toplanmıştır. 1744’te yazdığı Devhatii’l-Me-şayıh ... Okumaya devam edin →

Süleyman Paşa Kimdir

Süleyman Paşa Kimdir Süleyman Paşa adıyla anılan 5 farklı kişi vardır.Bu kişilerin biyografisi aşağıdadır. Süleyman Paşa I, tam adı şücaeddîn Süleyman paşa (ö. y. 1340), yaklaşık 1309-40 arasında Candaroğulları beyi. Beyliğe bağımsızlığını kazandırmıştır. Candaroğullarımn kurucusu Şemseddin Yaman Candar’ın oğluydu. Babasının ölümünden sonra beyliğin başına geçti (y. 1309). Aynı yıl Kastamonu’yu alarak beyliğin merkezini Eflâni’den Kastamonu’ya ... Okumaya devam edin →

Süleyman Numan Paşa Kimdir

Süleyman Numan Paşa Kimdir Süleyman Numan Paşa (d. 1868, Selanik – ö. 20 Temmuz 1925, İstanbul), I. Dünya Savaşı’nda ordudaki bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı yaptığı başarılı mücadelelerle tanınan Osmanlı hekim. 1890’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye), 1894’te Berlin’deki Wilhelm Akademisi’ni bitirdi. İstanbul’a döndükten (1900) sonra Gülhane’de dahiliye kliniği muallimliği yaparken Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye’de (Sivil ... Okumaya devam edin →

Süleyman Nesib Edebi Kişiliği ve eserleri

Süleyman Nesib Edebi Kişiliği ve eserleri – Süleyman Nesib Edebi Kimdir Süleyman Nesib, asıl adı mehmed samî (d. 1866, İstanbul – ö. 28 Eylül 1917, İstanbul), Tevfik Fikret etkisiyle yazdığı şiirleriyle tanınmış Osmanlı şair. Şipka Kahramanı Süleyman Hüsnü Paşa’ nın oğluydu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Mekteb-i Mül-kiye-i Şahane’yi bitirdi (1899). Bursa ve Bağdat idadilerinde Fransızca öğretmenliği ve müdürlük. ... Okumaya devam edin →