Biyografi

Hacı Adil Arda Kimdir

Hacı Adil Arda Kimdir Hacı Adil Arda ,siyaset adamı (Lofça 1869-istanbul 1935). 1889’da Yemen’de gümrük memuru olarak devlet hizmetine girdi. 1892-1904 yılları arasında İstanbul Gümrük Müdürlüğü’nde çalışırken İstanbul Hukuk Mektebi’ni de bitirdi (1903). 1904’ten sonra Selanik Gümrük Müdürlüğü’nde görev aldı, ikinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Selanik Rüsumat Nazırı, 1909’da Edirne Valisi oldu. 1910’da ittihat ve Terakki ... Okumaya devam edin →

Nezihe Araz Kimdir – Hayatı ve Eserleri

Nezihe Araz Kimdir – Hayatı ve Eserleri Nezihe Araz , yazar (Konya 1922- İstanbul 2009). Ankara Üniversitesi DTCF Fo,.,oloji ve Felsefe Bölümü’nü bitirdi (1946), gazeteciliği seçerek Hayat dergisiyle Ha va -dis ve Yeni Sabah (1957-1962) gazetelerinde çalıştı. Yeni İstanbul gazetesinde başladığı fıkra yazarlığını (1970) günümüzde Güneş, Milliyet gazetelerinde sürdürüyor; Meydan Larousse ve Türkiye 1923-1973 ansiklopedilerinin yayın kurullarında sorumluluk ... Okumaya devam edin →

Reşit Rahmeti Arat Kimdir

Reşit Rahmeti Arat Kimdir Reşit Rahmeti Arat dil bilgini, öğretim üyesi (Kazan’da Üçüm 1900- İstanbul 1964). Müderris Abdürreşit ismetullah’ın oğludur. İlk ve ortaokulu Kazan yöresindeki Kızılyar’da izledikten sonra, Rus gimnazını bitirdi (1921), Berlin Üniversitesi’nde Felsefe ve Türkoloji okudu W. Bang’ın yanında doktora yaparak (1927) Türk dili tarihi dalında uzmanlık kazandı. Berlin Üniversitesi Doğu Dilleri Okulu’nda Kuzey Türkçesi okutmanı ... Okumaya devam edin →

Tevfik Rüştü Aras Kimdir

Tevfik Rüştü Aras Kimdir Tevfik Rüştü Aras, siyaset adamı, diplomat (Çanakkale 1883-istanbul 1972). Üsküp idadisi’nden sonra Beyrut ve Paris Tıp fakültelerini bitirdi. Selanik’te umum sağlık müfettişliği ve İstanbul’da doktorluk yaptı, ittihat ve Terakki Fırkası’na girdi. 1914-1918 yılları arasında İzmir’de askeri doktor olarak çalıştı. Mütareke döneminde Yüksek Sağlık Kurulu’nda (Meclis-i Ali-i Sıhhî) üyelik yaptı, ilk Büyük Millet Meclisi ... Okumaya devam edin →

İlhan Tekeli Kimdir – Kitapları

İlhan Tekeli Kimdir – Kitapları İlhan Tekeli (d. 6 Kasım 1937, İzmir), kent ve bölge plancısı, toplumbilimci ve tarihçi. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) İnşaat Fakültesi’ni 1960’ta yüksek mühendis olarak bitirdi. 1964’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) şehir ve bölge planlama dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1963’te İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Dairesi’nde ... Okumaya devam edin →

Doğan Tekeli Eserleri ve Kitapları

Doğan Tekeli Eserleri ve Kitapları Doğan Tekeli (d. 4 Aralık 1929, Isparta), mimar Sami Sisa (d. 1928) ile birlikte gerçekleştirdiği akılcı ve işlevci doğrultudaki yapıtlarla tanınan mimar. 1952’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmir Belediyesi danışman mimarlığına atandı. 1954’te Metin Hepgüler ve Sami Sisa ile birlikte İstanbul’da bir büro kurdu. Bu büro, çeşitli mimarlık yarışmalarında 20 kadarı birincilik ... Okumaya devam edin →

Şerif Tekben Kimdir

Şerif Tekben Kimdir Şerif Tekben (d. 1908, Edirne – ö. 13 Eylül 1983, İstanbul), köy enstitüleri üzerine çalışmalanyla tanınan eğitimci ve yazar. 1928’de Edirne Öğretmen Okulu’nu bitirdi. Sekiz yıl köy öğretmeni olarak çalıştı. Gazi Terbiye Enstitüsü’nden (bugün Gazi Eğitim Enstitüsü) mezun olduktan sonra ilköğretim müfettişi oldu (1938). Kuruluşunda görev aldığı Akçadağ Köy Enstitüsü müdürlüğüne getirildi (1942). Dicle Köy Enstitüsü’nün ... Okumaya devam edin →

Vedat Tek Kimdir

Vedat Tek Kimdir , Mimar Vedat Tek Kimdir Vedat Tek (d. 1873 – ö. 1942, İstanbul), I. Ulusal Mimarlık akımının önde gelen temsilcilerinden biri olmuş Türk mimar. Mekteb-i Sultani’nin (bugün Galatasaray Lisesi) ikinci sınıfından ayrılarak Paris’e gitti (1888). Burada Monge Okulu’nu bitirdikten sonra Julian Akademisi’nde resim eğitimi gördü ve bir başka okulda mühendislik derslerini izledi. Ardından Paris Güzel Sanatlar Yüksekokulu’nda mimarlık okudu. Yabancı ... Okumaya devam edin →

Ahmet Ferit Tek Kimdir

Ahmet Ferit Tek Kimdir Ahmet Ferit Tek (d. 1877, Bursa – ö. 26 Kasım 1971, İstanbul), gazeteci, yazar ve siyaset adamı. İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’yi (sonradan Kara Harp Okulu) bitirdi (1895). Erkâm-harp (kurmay) yüzbaşı olarak göreve başladıktan hemen sonra, Jön Türk olduğu gerekçesiyle kovuşturmaya uğradı ve Trablusgarp’a sürgün edildi. Bir yıl sonra bağışlandı ve rütbesiz olarak Trablusgarp’ta görevlendirildi. Daha sonra Fransa’ya kaçarak II. Abdülhamid’e ... Okumaya devam edin →

Suavi Tedü Kimdir

Suavi Tedü Kimdir Suavi Tedü (d. 22 Şubat 1915, İstanbul -ö. 26 Mart 1959, İstanbul), özellikle jön rollerinde başarı kazanmış sinema ve tiyatro oyuncusu, yönetmen. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nü (bugün Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi) bitirdikten sonra bir süre Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde (bugün Mimar Sinan Üniversitesi) öğrenim gördü. 1936’da Şehir Tiyatrosu’na bağlı Tiyatro Meslek Okulu’ nun sınavını kazanarak bu okula girdi. 1937’de ... Okumaya devam edin →