Biyografi

Halepli Bedrettin Kimdir

Halepli Bedrettin Kimdir HALEPLİ BEDREDDİN, arap yazar ve tarihçisi (Şam 1310- Halep 1377). Babası U- mar-ül-Dımaşkî, devrinin tanınmış hadis ve fıkıh bilginlerinden ve şairlerindendi. Oğlunun öğrenimiyle kendisi uğraştı. Hadis, fıkıh ve kıraat bilgini oldu. 1332’de hacca gitti. ... Okumaya devam edin →

Raffaello Hayatı ve Eserleri

Raffaello Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler Ghirlandaio ve Verrochio gibi yetkin ustalar kuşağının bir temsilcisi de Umbria bölgesinden, Urbino kasabasından gelen Perugino’dur. O dönemde Perugino çok sevilen bir sanatçıydı. Dükkanında çalışan çeşitli kalfalar arasında Raffaello ... Okumaya devam edin →

Michelangelo Buonarroti Hayatı ve Eserleri

Michelangelo Buonarroti Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler MİCHELANGELO BUONARROTİ (1475 – 1564) XVI. yüzyıl Rönesans resim ve yontusuna bunca ün katan bir başka büyük usta da Michalengelo’ dur. Leonardo da Vinci’den 23 yıl sonra doğmuştur. O da o dönemin sanatçılarının ... Okumaya devam edin →

Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri

Leonardo Da Vinci Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler LEONARDO DA VİNCİ (1452 – 1519) Leonardo, bir Toskano kasabasında dünyaya gözlerini açtı. Sanat yaşamına, Andrea del Verrachio’nun yanında çıraklıkla başladı. Verrachio çok ünlü bir yontucu ve ressamdı. Verrachio’ya ... Okumaya devam edin →

Hafız Osman Efendi Kimdir

Hafız Osman Efendi Kimdir HAFIZ OSMAN EFENDİ, türk hattatı (İstanbul 1642-ay.y. 1698). Köprülüzade Mustafa Paşanın himayesinde yetişti. Büyük Derviş Ali ve Suyolcuzade Mustafa Eyyübî Efendiden yazı dersi gördü. Aklâmı sitte’- den (altı çeşit yazı) icazet aldı. Nefeszade İbrahim ... Okumaya devam edin →

Hafız Şirazi Kimdir

Hafız Şirazi Kimdir HAFIZ Şirazlı (Şemseddin Muhammed, Hafızı Şirazî de denir), İran şairi (Şiraz, ? – ay.y. 1390). Nerede ve nasıl yetiştiği kesin olarak bilinmez. Çağdaşlarının yazılarından İsfahan’dan Şiraz’a göç etmiş Öahaeddin adlı birinin oğlu olduğu, şiirleri ... Okumaya devam edin →

Haile Selassie Kimdir

Haile Selassie Kimdir HAİLE SELASİYE I (necaşi Tafari makonnen, — adiyle taç giydi), [1892-1975] 1930’da Habeşistan imparatoru oldu. Necaşi Makonnen’in oğludur. 1917’de halası impa- ratoriçe Zauditu adına naiplik görevini yüklenmişti. Fransız misyonerlerinin elinde eğitim gördü. ... Okumaya devam edin →

İbrahim Hakkı Paşa

İbrahim Hakkı Paşa Kimdir İbrahim Hakkı Paşa, türk devlet adamı (İstanbul 1863-Berlin 1918). Sakızlı Mehmed Remzi Efendinin oğlu. Sıbyan mektebin de, Beşiktaş rüştiyesinde, Mektebi Mülkiye’- de okudu (1882). Hariciye Tahrirat kaleminde memur adayı oldu. Mabeyin mütercimi oldu (1884). ... Okumaya devam edin →

Hadrianus Kimdir

Hadrianus Kimdir – İmparator Hadrianus Kimdir Publius Aelius Traianus Hadrianus, Roma imparatoru (italiçai Betica 76-Baiae 138). Akrabasından Trajanus onu Roma’da yetiştirdi ve yeğeni Vibia Sabina ile evlendirdi. Senatoda uzun zaman çalışan Hadrianus, Suriye valisiyken Trajanus’un yerine ... Okumaya devam edin →

Hadım Sinan Paşa Kimdir

Hadım Sinan Paşa Kimdir HADIM SİNAN PASA, osmanlı sadrazamı (öl. 1517). Bosnalı dır. Saray ağası iken vezir oldu. Bosna beyliğinde bulundu. Çaldıran seferi sırasında Anadolu beylerbeyliğine getirildi. Ordu Çaldıran’a geldiği sırada, Karaman beylerbeyi ile birlikte ordunun sağ kanadında ... Okumaya devam edin →