Bilim – Teknoloji

İlkel Teknoloji

İlkel Teknoloji Teknoloji tarihinde ilk olay, belki de bir milyon yılı aşkın bir süre önce kaba bir taş baltanın yapılmış olmasıdır. Tarih öncesi teknolojinin bir başka önemli başârısı da, tahta araç ve silah uçlarının sertleştirilmesi amacıyla ateşin kullanılmasıdır. On binlerce yıl önceden, Yontmataş devrinin sonundan kalma, insan elinden çıkmış taş, boynuz, kemik ve tahta eşyalarda da yüksek bir ustalık düzeyine erişildiği görülür. Cilalıtaş Teknolojisindeki ... Okumaya devam edin →

Simya ve Akıl Çağı

Simya ve Akıl Çağı İnsanoğlu eski zamanlarda çeşitli maddeleri işleme konusunda pratik bir bilgi kazanmıştı, ancak (bugün teknoloji olarak adlandırılan) zanaatlar aşağılık görülüyordu. Bu tutumun bir nedeni, böyle işlerdeki çalışma koşullarının kötü olmasıydı. M.Ö. 1500’den kalma bir Mısır yazıtı, madencilerin «bayat balık gibi koktuklarını» belirtir. Simya ve Rönesans M S. II. yüzyılda Roma İmparatoru Diocletianus (245-313) sahtekârlığı ve enflasyonu ... Okumaya devam edin →

Asya ve Ortaçağ Bilimi

Asya ve Ortaçağ Bilimi M S. V. yüzyılla birlikte, uzun süredir hasta olan Roma İmparatorluğu, Batı Avrupa üzerindeki egemenliğini yitirdi. Roma imparatorluğu, aşırı genişliği, vatandaşlarının «uysallığı» ve Asya’daki güçlü yeni halkları Roma’nın geniş sınırlarına doğru iten nüfus patlaması yüzünden yıkıldı. Batı Roma İmparatorluğunun yokoluşundan sonra varlığını bir süre daha koruyan Doğu Roma İmparatorluğu ise, VII. yüzyıla kadar gelişmesini ... Okumaya devam edin →

Tarihöncesi ve Eski Bilim

Tarihöncesi ve Eski Bilim Yaklaşık iki milyon yıl önce, insanın ataları silah ve araç olarak taşları kullanıyordu. Çevreye egemen olma ve bu amaca uygun araçlar geliştirme gereksemesi, ilkel bir bilim gerektiriyordu. O zamandan bu yana bilim, teknoloji ve uygarlık karşılıklı ilişki içinde gelişmiştir. Tarihöncesi insanın Bilimi Yaklaşık yarım milyon yıl sonra, ilk aracı kullanan bu insanların torunları, araç yapımında daha bilinçli hale gelmiş, özellikle kesici ... Okumaya devam edin →

Antik Yunanda Bilim

Antik Yunanda Bilim – Eski Yunanda Bilim Yunan biliminin ilk kıpırtılarına M.Ö. VIII. yüzyılda Homeros’un şiirlerindeki yıldız betimlemelerinde ve küresel bir evren kavramının öne sürülmesinde raslanır . Öteki uygarlıklar gökyüzünün kubbeye benzer yarıküresel görünümüyle yetinmekteyken, simetrik biçimlere olan düşkünlük, Yunanlıları küresel evren kavramına götürmüştür. Evren İncelemeleri Adlarını bildiğimiz İlk Yunan bilim adamları (Thales, ... Okumaya devam edin →

Tübitak Nedir

Tübitak Nedir Bilimsel ve teknik araştırmalar yapmakla yükümlü kurum. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 278 sayılı yasayla, “Türkiye’de müspet bilimler alanında temel ve uygulamalı araştırmaları geliştirmek, teşvik etmek, düzenlemek ve koordine etmek”, amacıyla kuruldu (24 Temmuz 1963). Başbakanlığa bağlı bilimsel bir kurum olan TÜBİTAK’ın mali ve yönetimsel özerkliği ve tüzel kişiliği vardır. Kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ... Okumaya devam edin →

Silahın İcadı ve İlk Silahlar

Silahın İcadı ve İlk Silahlar İnsanlar yiyecek bulabilmek ve kendilerini koruyabilmek için daima silaha gereksinme duymuşlardır. İlkel insan, büyük bir olasılıkla, çevresinde bulduğu taş ve sopalarla (1) bu gereksinmesini karşılıyordu. Bu tür savunma araçları yakın mesafeler için yeterli olabilirdi ama, eski çağların dev büyüklükteki yırtıcı hayvanlarını yada düz tabanlı bir antilopu bu silahlarla avlamak veya uzaklaştırmak mümkün değildi. Zamanla el yeteneği ... Okumaya devam edin →

Ateşli Silahların İcadı ve Tarihçesi

Ateşli Silahların İcadı ve Tarihçesi Ateşli  Silahlar, hangi çağdan olursa olsun, ilke olarak benzeşirler. Bir patlamayla merminin fırlatıldığı bir boru yada namlu, bir ateşleme aracı ve bir ateşleme kontrol sisteminden oluşurlar. Ateşli silahlardaki ilerleme, kilit ustaları tarafından yapıldığı için, adına «kilit» denen ateşleme mekanizmalarındaki gelişmeyle sağlanmıştır. Ateşleme Sistemlerinin Gelişmesi İlk ateşli silah, piyade el tüfeğiydi. Piyade tüfeği, ... Okumaya devam edin →

Köpek Balığını Durdurmanın Yolları

Köpek Balığını Durdurmanın Yolları Daha çok Kızıldeniz’de bulunan bir tür dilbalığı “Musatabanı”, azgın köpekbalıklarının çenelerini kilitliyor. Bu oldukça değişik görünümlü yassı balığın kendisine bir saldın anında yaydığı süt kıvamındaki sıvı madde Kızıldeniz’in köpekbalıklarının anında felç olmasını sağlıyor. Böylece katılıp kalan köpekbalıkları, çenelerini kımıldatamadıkları içinavlarını da parçalayıp yutamıyorlar. Deniz ... Okumaya devam edin →

Taramalı Elektron Mikroskobu Nedir

Taramalı Elektron Mikroskobu nedir , Taramalı Elektron Mikroskobu Nasıl Çalışır Değerli madenden ince bir zırh tabakası ile korunan bir toplu iğne Elektron Tarama Mikroskopunun (Scanning Electron Microscope) altına tutulur. Her biri, bir öncekinden beş kez daha büyültülmüş bir dizi mikrograf, çubuk şeklinde bir sürü bakteriyi meydana çıkarır. Bu bakteriler öylesine küçüktür ki, cümlemizin sonundaki nokta işareti bile onların 250.000 adedini barındırabilir. Optik ... Okumaya devam edin →