Bilim – Teknoloji

Keşifler ve Bilim : 1750-1850

Keşifler ve Bilim : 1750-1850 XVIII. yüzyılda keşifler ve bilimdeki ilerleme, Avrupa’nın 1700 den önceki denizlerötesi yayılmasına ve Bilimsel Uyanışa dayanır. Bilim adamları ve kaşifler, Isaa? Newton ve René Descartes gibi XVII. yüzyıl devlerinin açtığı çığırları benimsiyor ve geliştiriyorlardı. Avrupa dışındaki dünya hakkında edinilen bilginin artması, bu dünyanın egzotik bitki ve hayvan örtüsünün yoğunluğuna ve çeşitliliğine duyulan ilgiyi daha ... Okumaya devam edin →

20. yüzyıl biliminin temeli

20. yüzyıl biliminin temeli XIX. yüzyılda bilimsel gelişmelerde önemli bir atılım görülmedi. Bununla birlikte, kimileri bilimsel alanda temel değişikliklere yol gösterici nitelikte buluşlar yapıldı. Termodinamik ve elektromagnetizm gibi yeni alanlar yeni enerji kavramları düşüncesini uyandırdı. Alman Kari Gauss (1777-1855) ve Georg Rienıann (1826-1866) gibi bilim adamlarının matematiksel çalışmaları, 1850’lerde tümüyle akademikdi ama 1920’lerde uzayın yapısını ... Okumaya devam edin →

Bilim ve teknoloji: 1500-1700 Yılları

Bilim ve teknoloji: 1500-1700 Yılları XVI. yüzyıl başlarında Avrupa Rönesansı iyice yoluna girmiş ve daha sonraki iki yüzyıl içinde, modern bilimin temelleri atılmıştı. Eski Yunan bilimi yaygınlaşmıştı ve antik görüş ve düşüncelerin eleştirel bir incelemesine yönelen araştırıcı bir anlayış ağır basıyordu. Bunun sonucu olarak »ski astroloji ve simya çalışmaları bir yana bırakıldı; bilim adamları ve filozoflar doğanın akıl yoluyla incelenmesi gerektiğini ... Okumaya devam edin →

Dalgıçlığın Tarihçesi

Dalgıçlığın Tarihçesi İnsanoğlu, deniz altındaki dünyayı keşfetmek için yüzyıllar boyunca çalıştı. Daha M Ö. IV. yüzyılda. Büyük İskender (358-323). geniş bir cam fıçı içinde denizin derinliklerine insan indirmiş ve ayrıca Tvre kuşatmasında (M.Ö. 334). askeri amaçlarla dalgıçlar kullanmıştı. İlk Dalma Aygıtları İlk emniyetli dalgıç hücreleri, XV. yüzyılda kullanılmaya başlandı. Bunların altı açıktı ve hava, bir hortumla suüstünden sağlanıyordu. ... Okumaya devam edin →

Videonun İcadı

Videonun İcadı ve Gelişimi , Videonun Tarihçesi Televizyon sanayiinin ilk günlerinde, programları hemen gösterecek biçimde kaydetmeyi olanaklı hale getirecek bir yönteme gerekseme vardı. Sinema filmi genellikle bu iş için uygun değildi, çünkü filmin develope , edilmesi zaman alıyordu. Ayrıca film tekrar kullanılamadığı için oldukça pahalıya malolmaktaydı. Mekanik bir televizyon tarayıcısını bulan tskoçyalı John Logie Baird (1888-1946), fotoğraf araçlarını kullanmadan, ... Okumaya devam edin →

Televizyonun İcadı ve Gelişimi

Televizyonun İcadı ve Gelişimi Televizyon, sabit yada hareketli cisimlerin kalıcı olmayan görüntülerinin elektrik yoluyla uzağa iletilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Televizyon başlangıçta, yalnızca eğlendirme amacıyla geliştirilmiş bir aygıt olduğundan, telgraf, telefon ve radyo gibi öteki haberleşme araçlarından ayrılır. Ancak bugün birçok yeni görevi ve amacı vardır.     Görüntünün Doğuşu Görüntüleri uzağa iletme fikri, iletilecek görüntünün ... Okumaya devam edin →

Radyonun İcadı ve Gelişimi

Radyonun İcadı ve Gelişimi – Radyonun Tarihçesi Radyo dalgalarının varlığı, bu dalgalar bulunmadan önce anlaşıldı. İskoçyalı kuramsal fizikçi James Clerk Maxwell (1831-1879), 1865’de gözle görülmeyen bir ışınım biçiminin varlığından sözetti. Ne var ki, kullandığı matematik öylesine karmaşıktı ki, bazı bilimciler kuramını kabul etmediler. Yaklaşık 25 yıl sonra ise deneyler, gama ve X ışınları ile gözle görülebilir ışık ve radyo dalgalarını ... Okumaya devam edin →

Telefonun İcadı ve Gelişimi

Telefonun İcadı ve Gelişimi Birbirlerinden bağımsız olarak ‘ çalışan kişilerin aynı soruna genellikle benzer çözümler getirdiği görülmüştür. 1876’da böyle oldu. Amerika’da yaşayan İskoçyalı ses fizyolojisi profesörü Alexander Graham Bell’in (1847-1922) elektrikli telefonun patentini almak için başvurması, benzer bir uygulamayı gerçekleştiren Şikago’lu Elisha Gray’in (1835-1901) başvurusundan, yalnızca birkaç saat önceye raslar. Patent, Bell’e ... Okumaya devam edin →

Telgraf Nedir – Telgrafın İcadı

Telgraf Nedir – Telgraf Nasıl Çalışır – Telgrafın İcadı Yüzlerce yıl yaya, at üstünde yada gemideki habercilerin yavaş ve güvenilmez seyahatlerine bağımlı kalan uzun mesafeli haberleşme, telgrafın bulunmasıyla dönüşüme uğradı. Semaforun basit biçimleri uzun zamandır kullanılıyordu, ama görüş uzaklığı ötesindeki yerlere mesajların ulaştırılabilmesi ancak elektriğin bulunmasından sonra mümkün oldu. 1753 yılında İskoçya-lı doktor Charles ... Okumaya devam edin →

İlk Doğu ve Batı bilimi

İlk Doğu ve Batı bilimi Modern incelemeler, Roma çağında, çeşitli uygarlıkların bir-birleriyle kaynaştığını gösteriyor. Roma İmparatorluğu, dış ticarete önem vererek, Avrupa’nın, Afrika’nın, Hindistan’ın ve Çin’in çeşitli uygarlıkları arasında bir bağ kurulmasını sağlamıştı. Roma teknolojisi İmparatorluğun çok geniş alanlara yayılması, barışın korunmasında, hükümet etme ve yönetimde büyük sorunlar ortaya çıkarıyordu. Romalılar ... Okumaya devam edin →