Bilim – Teknoloji

Okyanus araştırmaları ve uydular

Okyanus araştırmaları ve uydular Okyanus araştırmalarında kullanılan en yeni araç türü, yapay uydulardır. Bunun için bilim adamlarının da, astronotların da aygıtlarla birlikte uzaya gitmeleri gerekli değildir. Bazı aygıtlar insansız da kullanılabilir ve toplanan veriler çözümleme ve inceleme için, elektronik aygıtlarla dünyaya geri gönderilir. Bu aygıtlar radar, kızılaltı ya da bilinen fotoğraf tekniklerini kullanan düzenlerdir. Bilimciler, uydulardan resim çekerek ... Okumaya devam edin →

Deniz araştırma platformları

Deniz araştırma platformları DALABİLİR ARAÇLAR Denizbilim araştırmaları, deniz platformları adı verilen araçlarla yürütülür. Aslında bu bir donanım gemisidir. Ama böyle bir gemi ki yapılış biçimi ve içinde taşıdığı donanım, döşem ve aygıtlarıyla eskiden deniz araştırmalarında kullanılan bir geminin dört yılda gördüğü işi şimdi iki-üç ayda yapabilir. Üstelik günümüzde denizbilim araştırmaları yalnız su üstü platformlarıyla yapılmakla kalmayıp, ... Okumaya devam edin →

Deniz Bilimciler Su Örneklerini Nasıl Toplar

Deniz Bilimciler Su Örneklerini Nasıl Toplar NANSEN ŞİŞELERİ VE HİDROGRAFİK OLTA Kimyacı bir denizbilimci bir su örneği almak istediğinde, “örnek su $i$esi” denilen bir aygıt kullanır. Bunlardan en çok kullanılanı, her iki ucunda da birer supap bulunan “Nansen Şişesi”dir. Bu şişe bir supapa tutturulmuş olup, örneğin, örnek alınacak derinliğe salınır. Kablo Üzerinde kayabilen bir ağırlık aracılığıyla, şişenin (resimde görüldüğü gibi) ... Okumaya devam edin →

Deniz Bilimi Nedir

Deniz Bilimi Nedir Sıcak bir günde kıyıdan bakıldığında denizle ufkun birleştiği çizginin ansızın gizemli biçimde kabarıp yükseldiğini ve bir süre sonra korkunç bir dalganın size doğru yaklaştığım görürsünüz. Gelen dalganın bir başka garip yam daha var; bilinen dalgalar gibi ardından onu izleyen başka dalgalar yok! Eni kilometrelerce, tek başına ilerleyen bir dalga büyük bir gürültüyle limanların, evlerin üzerinden geçerken gemileri de yüzlerce metre içerlere ... Okumaya devam edin →

18. Yüzyıl Bilim Adamları ve Bilimsel Gelişmeler

18. Yüzyıl Bilim Adamları ve Bilimsel Gelişmeler Eleştiri anlayışının ve akılcılığın zaferi, bilim hareketleri için de güçlü bir uyarıcı oldu. Newton kısa sürede İngiltere’ye bütün görüşlerini kabul ettirmiş, fakat Avrupa, Descartes teorilerine bağlı kaldığı sürece bu bilim hareketine ayak uyduramamıştı. Dortous de Mairan sesin yayılmasını açıklamak için tamamıyla Newtoncu bir teoriyi benimsemişti. Fakat, Fransa’da Newton’un zaferini sağlayan asıl ... Okumaya devam edin →

Bilimsel Gelişmeler ve Osmanlı

Bilimsel Gelişmeler ve Osmanlı Modern felsefenin kurucuları Bacon ve Descartes’ı harekete getiren metot ve gözlem gerçekleri, XVII. yüzyılda müspet bilimin doğuşuna temel olmuştu. İnsan bilgisinin her dalı bu yüzyılda olağanüstü bir zenginliğe ulaştı. Astronomi XVI.yüzyılda Kopernik’in buluşuyla büyük bir adım atmıştı. Galilei bu sistemi yeni bir buluş olan teleskobun verdiği imkânlarla yeniden kurdu ve tamamladı. Galilei yaptığı tüm gözlemlerden, dünyanın ... Okumaya devam edin →

Denizbilim Nedir

Denizbilim Nedir Coğrafyacıların çok çeşitli anlamlarda kullandıkları denizbilim terimi, en yaygın kullanımıyla denizleri, deniz sularını, deniz diplerini, denizlerde yaşayan bitki ve hayvan organizmalarını inceleyen bilim dalını belirtir. Denizlerin dalgalar, gelgitler, akıntılar gibi yüzeysel hareketlerini ve kıyılarını tanıma çabalarıyla daha tarih öncesinde başlayan denizbilim, yeryüzünün bütünüyle tanınmasından sonra, ancak XIX. yy’da gerçek bir bilim ... Okumaya devam edin →

Ulaşım ve İletişim Teknolojisi Tarihi

Ulaşım ve İletişim Teknolojisi Tarihi Hakkında Bilgiler Hareket ve genişleme olmaksızın yaşamdan söz edilemez. Birey olarak her canlı varlık, yiyecek bulmak için bir dizi hareketler zincirine girişmek ve çoğu kez başkaları için yiyecek olmaktan kendini sakınmak zorundadır. Hareket, yaşam sürecinin parçası-olan her etkinlik ve bu süreçteki gereksinmelerinin doyumu için zorunludur. Toplumsal yapı içinde yer alan her canlı varlık, çevre ve iklimle ilgili ayrı ayrı ... Okumaya devam edin →

Teknolojinin Gelişimi

Teknolojinin Gelişimi Bilimsel düşüncenin tarihinde, araştırma için kendi içinde yok olma uğruha doğal olayları incelemek, daha açık bilgi edinmek arzusu için ileri atılmak, az görülür bir olaydır. Çoğunlukla başka etkenler de vardır, insanlar her zaman doğal dünyayla ilgili bilgi edinmek gereksinmesini duymuşlar ve çoğu kez bu merakı haklı göstermek için uygulamada birçok neden bulmuşlardır: önce doğanın içinde saklı bulunan tehdit ve tehlikelerden sakınmak, ... Okumaya devam edin →

Çalışan Robotlar

Çalışan Robotlar Bugün yararlanılan robotların çoğu ya bir fabrikada yinelenen görevleri yapmakta ya da uzay araştırmalarında kullanılmaktadır. Endüstride kullanılan en basit robot,mekanik bir koldan başka birşey değildir. Bu tip bir robot, işlenecek malzemeyi makineye verir. Sonra işlenen malzemeyi kaldırır. Bunun için mekanik kol malzemeyi,ya iki metal parmağı ile, ya mıknatısla, ya bir kancayla ya da emmeyle (örneğin camı, plastiği, metali) alır. Daha gelişkin ... Okumaya devam edin →