Bilim – Teknoloji

Kilit Nedir – Kilidin Tarihçesi

Kilit Nedir – Kilidin Tarihçesi Hakkında Bilgiler   KİLİTLER VE ANAHTARLAR Sahip olduğumuz şeyleri korumak için kilit ve anahtar kullanırız. İnsanoğlu çocukluğunda başlar bunları cebinde taşımaya… Oyuncak bir kutunun, kumbaranın, okul çantasının anahtarlarıdır başlangıçta taşıdıkları… Zamanla artan anahtarları bir arada bulundurabilmek için bir anahtarlık gerekir. İnsanlar, anahtarları, kilitleri çok eski zamanlardan beri kullanırlar. Koruyacak ... Okumaya devam edin →

Güdümlü Mermi Nedir

Güdümlü Mermi Nedir «Güdümlü mermi çağı» 1944’te Almanların uyguladığı bir teknikle başladı: gerçekten V2 silâhı, bugünün güdümlü mermileriyle aynı özellikleri taşıyan özitişli ilk mermidir. 1945’ten itibaren güdümlü mermilerin önemi o derece arttı ki, bunların yapımında usta olan milletin dünyanın kaderine hâkim olacağı ileri sürüldü. 1945’te Amerikalılar ve Sovyetler, Peen- münde’deki (bu mermilerin denendiği yer) alman teknisyenlerinin ... Okumaya devam edin →

Telefonun İcadı ve Gelişimi

Telefonun İcadı ve Gelişimi Telefon, günlük hayatta en çok alıştığımız aygıtlardan biridir. Dünyanın her tarafında milyonlarca ev, mağaza, işyeri ile fabrikada ve kuşkusuz kent sokaklarında uygun yerlere konulmuş telefon kulübelerinde telefon bulunmaktadır. Kimse dünyada tam olarak kaç adet telefon olduğunu bilmez; ama bu sayının 275 milyonu aşkın olduğu kestirilebilir. Yalnız İngiltere’de 15 milyonun üzerinde telefon vardır. Türkiye’de ise bu sayı ... Okumaya devam edin →

Gönye Nedir

Gönye Nedir GÖNYE i. (yun. gonia, açı’dan). Teknol. Kesişen iki düzlemin meydana getirdiği dik açıyı denetlemeğe ve dik açı çizmeğe yarayan, dik açı yapacak şekilde birbirine eklenmiş iki parçadan meydana gelen âlet. ||. Dik açılı dirsek, iki düzlemli dik açı ¡Gönye meydana getiren duvarlar. || Kâğıt üzerine dikme, dik açı ve paraleller çizmeğe yarayan, maden, tahta veya plastikten yapılmış, açılarından biri dik üçgen biçiminde âlet. || Gönye – ... Okumaya devam edin →

Makine – İnsan : Cyborg

Makine – İnsan : Cyborg Amerikalı bilimci Wienerin 1961 yılında Amsterdam Bilim Kongresi’ne sunduğu yapay kol, kongre üyeleri ve dünya kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştı. Neydi bu kolun özelliği? Gerçek bir insan koluymuşçasına kasılıp bükülebilmesi ve kolu kesik bir insanın kaslarına bağlandığı zaman gerçek bir kolun yapabileceği tüm eylemleri gerçekleştirebilmesi! Wiener çalışmalarının asıl hedefinin, bu yapay organı beyinden gelen emirlerle ... Okumaya devam edin →

Sibernetik Nedir – Konu Anlatımı

Sibernetik Nedir – Konu Anlatımı İnsanlar, bundan bin yıl sonra Amerikan, Fransız ve Sovyet devrimlerini belki de güçlükle anımsayacaklar. Oysa Birinci ve İkinci Sanayi Devrimleri, insanlık tarihili yepyeni bir yöne çeviren temel dönüşümler olarak anılacaktır. On dokuzuncu yüzyılda gerçekleşen Birinci Sanayi Devrimi’ nin özünde, insan gücü yerine mekanik güçlerin kullanılması düşüncesi yatıyordu. Bir başka deyişle, çarkların döndürülmesi ve ağır ... Okumaya devam edin →

Araştırma Nedir

Araştırma Nedir ARAŞTIRMA, bir konu üzerinde yapılan bilimsel çalışma. Araştırma çalışması bilimsel amaçla yapılabileceği gibi, pratik amaçlar gözönünde tutularak da yürütülebilir. Çoğunlukla ikisinin birbirinden değişik olduğu düşünülürse de aslında bilimsel amaçlı araştırmalar da pratiğe hizmet eder, uygarlığın ilerlemesine, dolayısıyla insan yaşamının gelişmesine katkıda bulunur. Örneğin belli bir bölgedeki bitki türlerinin saptanması amacıyla ... Okumaya devam edin →

Telefonun Tarihçesi

Telefonun Tarihçesi telefon, sesin elektrik sinyallerine dönüştürülerek bir tel aracılığıyla ya da telin yanı sıra radyo dalgalarından da yararlanılarak uzaklara iletilmesinde kullanılan aygıt. Telefon sözcüğü. Yunanca tele (uzak) ve fone (ses) sözcüklerinden türetilmiştir. Bu terim İ7. yüzyıl sonlarında (günümüzde çocukla- nn uyguladıkları) ipli telefon için, daha sonra megafon ve konuşma borusu için kullanıldı; günümüzde ise yalnızca sözlü iletişimi ... Okumaya devam edin →

Teknoloji Nedir – Teknoloji Tarihi

Teknoloji Nedir – Teknoloji Tarihi Hakkında Bilgiler teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamaları. Yunanca tekhne (sanat, zanaat) ve logos (söz, sözcük) sözcüklerinden oluşturulan teknoloji terimi, Eski Yunan’da “sanatlar üzerine konuşma” anlamına geliyordu. Zaman içinde anlamı değişen sözcük, bilimsel araştırmalardan elde edilen somut ve yararlı ... Okumaya devam edin →

Derin su ısıölçeri – İpin ucundaki termometre

Derin su ısıölçeri – İpin ucundaki termometre Deniz suyu ısısının ölçümünde kullanılan ters dönen termometrelere ek olarak, fizikçi denizbilimcilerin su sıcaklığını ölçmede kullandıkları iki tip termometre vardır. Bunların her biri bir tür batitermograftır; başka bir deyişle, derin sularda ısı kaydedici termometrelerdir. Aslında batitermograf sözcüğü, üç Yunanca sözcüğün biraz değiştirilerek birleştirilmeleriyle oluşturulmuştur. Bati: derinlik, ... Okumaya devam edin →