Bankacılık

Teminat Mektubu Limiti Nedir

Teminat Mektubu Limiti Nedir – Teminat Mektupları Limiti Nedir 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu; Bankaların, resmi daire ve kuruluşlara verebilecekleri teminat mektuplarını sınırlamıştır. Bu duruma göre bankalar ödenmiş sermaye ve yedek akçeleri toplamının % 50 ... Okumaya devam edin →

Tereke Nedir

Tereke Nedir Miras bırakanın ölümü sonucu mirasçılarına intikal’ eden özel hukuk ilişkilerine denilir. Günlük dilde “miras” sözcüğü de bu anlamda kullanılmaktadır. Tereke denildiğinde, genellikle miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçılarına geçen malvarlığı, ... Okumaya devam edin →

Teminat Mektubu Nedir?

Teminat Mektubu Nedir? Kamu veya özel bir kuruluşa ya da bir kişiye karşı bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi, bir taahhüdün yerine getirilmesi için müteahhit veya borçlu lehine bankanın belli bir para için kefilliğini taşıyan mektuba bu ad verilmektedir. Yargıtayın 3.10.1969 ... Okumaya devam edin →

Teminatlı Kredi Nedir

Teminatlı Kredi Nedir Karşılığında kredi alandan maddi veya gavrimaddi bir güvence alınmış olan kredi çeşidine “teminatlı kredi” denir. Gerek nakit, gerekse teminat ve kefalet mektubu şeklindeki kredilere mukabil herhangi bir teminat alınması yaygın bir uygulamadır. Teminat olarak ... Okumaya devam edin →

Teminat Kredisi Nedir

Teminat Kredisi Nedir Bankaların müşterilerine açtıkları kredilerden o müşterinin teminat mektubu olarak veya nakdi krediler dışında akseptasyon (kabul kredisi) yedieminlik gibi işlemlerde kullanabileceği kredilere bu ad verilir. Müşterilere tahsis edilen bu çeşit teminat kredilerine ... Okumaya devam edin →

Teminat Karşılığı Avans Nedir

Teminat Karşılığı Avans Nedir Teminat karşılığı avans, nakit, mal, kefalet, kambiyo senedi, hisse senedi, tahvil ya da buna benzer kıymetlerin güvence olarak alınması, karşılığında bankalardan kredi alınmasına imkan veren bir işlemdir. Teminat karşılığında verilen avansın ... Okumaya devam edin →

Teminat Cirosu Nedir

Teminat Cirosu Nedir Ticari bir senetle beliren hak ve alacağı bir başkasına rehnetmek maksadıyla yapılan ciro ‘teminat cirosu” ve “rehin cirosu” adını alır. Senet üzerinde rehin hakkının doğabilmesi için: ” a ödeyiniz. Bedeli teminattır, imza veya a ödeyiniz. ... Okumaya devam edin →

Teminat Akçesi Nedir – Ne demek

Teminat Akçesi Nedir – Ne demek Bir akdin gerçekleşmesi için, taraflardan birinin diğerine teminat niteliğinde vermekle yükümlü olduğu paradır. Pey akçesi terimi de eş anlamda kullanılır. Teminat akçesi; resmî alım ve satımlarda ve 2490 sayılı, Artırma, Eksiltme ve ihale ... Okumaya devam edin →

Blokaj Nedir

Blokaj Nedir Bankacılık terimi olarak, bir varlığın yetkili otoritelerin izni olmaksızın sahibi tarafından kullanılamaması demektir. Bloke bir varlık üzerindeki blokajın kaldırılması, yani yetkili otoritelerin izniyle kullanılabilir, dışarı transfer edilebilir duruma getirilmesi ... Okumaya devam edin →

Bankalar Yeminli Murakıplığı Nedir

Bankalar Yeminli Murakıplığı Nedir Bankalar Kanunu ile diğer kanunların bankalarla ilgili hükümlerinin uygulanmasını ve her türlü bankacılık işlemlerinin denetimiyle, bankaların varlıkları, alacakları, öz kaynaklan, borçlan, kâr ve zarar hesaplan arasındaki ilgi ve dengelerin ve ... Okumaya devam edin →