Astronomi – Uzay

Jüpiter’in Uydusu İo

Jüpiter’in Uydusu İo Dev gezegen Jüpiter’in yörüngesinde yabancı dünyaların en garibi bulunuyor. Dünyanın uydusu Ay’dan daha küçük olan İO’nun muazzam ısısının sırrı nedir? Dev gezegen Jüpiter yörüngesindeki 16 ya da daha fazla aydan biri, diğerlerine hiç benzememektedir. Bizim Ay’ımız büyüklüğündeki bu kızgın küre bilim kurgu filmlerinin çarpıcı görüntülerinden biriymişçesine, içindeki eriyik sülfürü yüzeyine fışkırtırken ... Okumaya devam edin →

Galaksiler – Gökadalar

Galaksiler – Gökadalar UZAYDAKİ PIRILTILAR Karanlık bir gecede gökyüzüne baktığımızda, uzaktan göz kırpan binlerce ışıklı nokta görürüz. Çıplak gözle yalnızca 6000 tanesini seçebileceğimiz bu gökcisimlerine yıldız denir. Yıldızlar evrende tek tek değil, gökada (galaksi) adı verilen takımlar halinde bulunurlar. Yeryüzüne, ısısıyla, ışığıyla hayat veren güneşimiz de bir yıldızdır. Güneş 100 milyar yıldızdan oluşan bir yıldız takımının ... Okumaya devam edin →

Michelson-Morley Deneyi

Michelson-Morley Deneyi Hakkında Bilgiler Eter kavramına karşı saldırılar 19. yüzyılın sonlarında kendini belirgin bir şekilde göstermeye başladı. Birçok bilim adamı eterin varlığını kabul etmek istemiyor ve daha başka bir açıklama bekleyişi içinde bulunuyorlardı. İşte tam bu sıralarda, yani 1887 yılında iki Amerikalı fizikçi Albert A. Michelson (1852 – 1931) ile Edvvard W. Morley (1838 – 1923) , bu görünmeyen eterin gerçekliğini sınama yoluyla gösterilebilecek ... Okumaya devam edin →

Güneş Saati Nedir – Tarihçesi

Güneş Saati Nedir – Güneş Saati Tarihçesi Hakkında Bilgiler Gnomonik’in alanı içine giren güneş saatleri’nin yapımı Anaksimandros’a (M. ö. VI. yy.) mal edilir; Herodotos ise âleti Kaldeliler’in bulduğunu yazar. Yer’in çevresinde, aralarında 15°’lik uzaklık olan ve biri gözlem yerinden geçen 24 yarı – meridyen çizilsin. Güneş, soldan sağa doğru yaptığı görünür günlük hareketinde, bu meridyen düzlemlerini birbiri ardınca geçer. Güneş ... Okumaya devam edin →

Güneşin Fiziki yapısı ve etkinliği

Güneşin Fiziki yapısı ve etkinliği Güneş, sıcaklığını ve ışığını bize gönderen kızıl derecede bir gökcismidir. Güneşin iç yapısı, etkinliğinin mekanizması, kimyasal yapısı, normal bir yıldızınki gibidir. Güneş enerjisinin kaynakları, hidrojeni helyuma dönüştüren termonükleer olaylarda toplanır. Yüzey sıcaklığının 5 750°C olduğu tahmin edilmiştir. Güneş’in etkinliği, ortalama olarak her 11,1 yılda bir en büyük değerine, bundan 4,6 yıl ... Okumaya devam edin →

Güneş olayları

Güneş olayları İlk bakışta, her yani eşit parlaklıkta ve göz kamaştırıcı olan Güneş’in ışıklı yüzey’i veya fotosferi gerçekte karışık bir yapı gösterir: bu yüzey, karanlık bir zemin üzerinde birçok parlak noktadan meydana gelen, düzensiz, benekli, karmaşık bir ağ görünüşündedir; pirinç taneleri denen bu parlak noktaların çapı 500 ile 800 km arasında değişir. Kolay gözlemlendiği için en çok göze çarpan olaylardan biri olan tekeler de, sürekli ... Okumaya devam edin →

Güneş Fırını Nedir Nasıl Çalışır

Güneş fırını, yüksek sıcaklıklar elde etmek için, Güneşin ışıma enerjisinden yararlanan âlet. (Lavoisier, merkeze doğru çevrilmiş 1,30 metre çapında bir yakınsak mercekle, buna benzer ilk düzeni yapmış ve böylece, ocağın içine yerleştirilmiş bir demir parçasını eritmeyi başarmıştır. Bugün, 3 000 C’lik yüksek sıcaklıklar elde etmeğe yarayan büyük yüzeyli parabolik aynalar kullanılır. Bu fırınlarda, magnezi, kireç veya toryum oksit gibi güç eriyen ... Okumaya devam edin →

Ayın Oluşumu nasıl oldu

Ayın Oluşumu Ayın oluşumu Dünyamızın yüzeyini etkilemeyen olaylardan biriydi. Eskiden birçok gökbilimci Ayın Dünyadan kopan bir parça olduğuna inanırlardı. Hatta bazıları Büyük Okyanus’un Ayın kopmasıyla oluşan çukuru kapladığını bile öne sürmüşlerdir. Fakat Ay üzerine yerleştirilen Apollo aygıtları bu tartışmaya bir son verdi. Ayın yapısının Dünyanınkinden çok farklı olduğu anlaşıldı. Bu belirgin farklılık Ayın hiç bir zaman Dünyanın ... Okumaya devam edin →

Dünyanın Başlangıcı

Dünyanın Başlangıcı Yeni oluşmuş Dünya nasıldı? Kızgın, kor halinde bir kaya kütlesi miydi? Yoksa sıcak değil de soğuk muydu? Belki de sıvı durumundaydı? Bu sorular Dünyamızı inceleyen yerbilimciler (jeologlar) için son derece önemlidir. Oluşumunu yeni tamamladığı sırada yeryüzünün genel görünümü üzerine bugün çoğu yerbilimciler görüş birliği içindedirler.Buna göre Dünyamız uzayda toz taneciklerinin bir bulut halinde bir araya gelmesi ile oluştu. Tanecikler ... Okumaya devam edin →

Toz Bulutu Teorisi – Kuramı

Toz Bulutu Teorisi – Kuramı Dünyanın kökenine ilişkin bu tür açıklama denemelerinden sonra, gökbilimciler başka kuramlar önerdiler. Tüm bu kuramlar başlıca iki ana grupta toplanabilir. Birinci gruba, doğal ya da evrimci olarak tanımlayabileceğimiz kuramlar girer. Bunlara göre gezegenler bir yıldızın çevresinde, onun oluşum süreci içinde, ya da yıldızın doğal yaşamının bir uzantısı olarak ortaya çıkarlar, örneğin Laplace’ın kuramı bu türdendir. ... Okumaya devam edin →