Arkeoloji

Fosiller Nasıl Oluşur

Fosiller Nasıl Oluşur Çok sayıda ve çeşitli fosillerin varlığı, jeologların yalnızca uzun süre önce yaşamış organizmalar konusunda bilgi edinmelerine değil, fosillerin oluştuğu dönemlerdeki jeolojik koşulları kavramalarına da yardımcı olur. Normal olarak, yaşayan bir organizmanın ölümünü, tümüyle yıkımı izler; dolayısıyla, eski kayalarda bulunan fosillerin bolluğu, çeşitli jeolojik zamanlarda yeryüzünü dolduran «yaşam biçimleri »nin bolluğuna tanıklık ... Okumaya devam edin →

Fosilleşme Nedir – Fosilleşme Nasıl Gerçekleşir

Fosilleşme Nedir – Fosilleşme Nasıl Gerçekleşir Fosilleşme, değişik biçimlerde gerçekleşir. Bazı fosiller, hayvanların yumuşak çamurda yada sonradan sertleşen öteki tortullarda bıraktıkları iz, yol yada kalıplardır ancak. Bazıları, hayvanların değişmeyen sert bölümlerinden (kabuklar, kemikler ve dişler gibi) oluşurlar. Bu bölümleri, bir tortu örtüsü çürümeye karşı korumuştur. Ender durumlarda tüm bir organizmanın korunmuş olduğu görülür. Sözgelimi, ... Okumaya devam edin →

Yazılıkaya

Yazılıkaya Nerede – Yazılıkaya nerededir YAZILIKAYA, arkeol., Hititlerin başkenti Hattuşa’nın (bugün Boğazköy) 1.5 km kuzeydoğusunda yer alan açık hava tapınağı. Değişik büyüklükteki iki doğal kaya yarığından oluşmuştur. Ana oda denilen bölüm 20 m genişliğinde bir girişle başlar ve giderek eni daralarak 5 m’ye kadar iner. Derinliği yaklaşık 30 m kadardır. Koridor biçimindeki yan oda ise 18 m uzunluğunda ve yaklaşık 4 m enindedir; yüksek ve dik ... Okumaya devam edin →

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzeleri İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul’ da, Gülhane Parkı ile Topkapı Sarayı arasında yer alan dünyaca ünlü müze. Türkiye’de modern anlamda inşa edilen ilk müze yapısı olması bakımından ayrı bir önem taşır. Yapımı 1891’de bitirilen müzenin mimarı Fransız Vallaury’dir. Cephe düzeni, kolonadlı girişleri ve bunların üstündeki alınlık gibi öğeleriyle Eski Yunan etkilerini yansıtan tarihselci bir anlayışla yapılmıştır. Türkiye’de ... Okumaya devam edin →

Jura Dönemi

Jura Dönemi Jura dönemi yaklaşık 180 milyon yıl önce başlamış ve 50 milyon yıl sürmüştür. Jura adı, bu dönemde Fransa, İsviçre ve Almanya’da oluşan Jura dağlarının adından alınmıştır. Jura dönemi günü-| müzde soyları tükenmiş olan dinozorların ve çok [sayıdaki öbür sürüngenlerin çağı olmuştur. İlkel [ kuşlarla memeliler de Jura döneminde ortaya çıkmışlardır. Bu dönem süresince Dünyanın hiç bir yerinde, hatta Kuzey ve Güney kutuplarında ... Okumaya devam edin →

İskenderiye Kütüphanesi Nerededir

İskenderiye Kütüphanesi Nerededir İskenderiye Kütüphanesi, Antik Çağın en ünlü kütüphanesi. Bir müze ve bir kütüphane bölümünden oluşan büyük bir araştırma kurumu niteüğindeydi. İÖ 3. yüzyılın başlarından beri Mısır’ın egemenüğini ellerinde tutan Ptolemaioslar tarafından kurulmuş ve korunmuştu. Kuruluş hazırlıklarını Atina’daki kütüphaneyi yakından tanıyan Phaleronlu Demetrios yapmıştı. Müze de kütüphane de bölümler halinde düzenlenmiş, ... Okumaya devam edin →

İskenderiye Feneri Özellikleri

İskenderiye Feneri Özellikleri İskenderiye Feneri, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri ve Antik Çağın en ünlü deniz feneri. Daha sonra inşa edilen bütün fenerlere örnek olmuştur. İÖ 280 dolaylarında İskenderiye limanındaki Pharos Adasında Knidoslu Sostratos tarafından II. Ptolemaios adına yapılmıştır. Üç katlı olduğu ve yüksekliğin 135 m’yi aştığı anlatılır. Yukarı doğru incelen fenerin alt katı kare, orta katı sekizgen, üst katı ise silindir biçimindeydi. ... Okumaya devam edin →

İskenderiye Müzesi Özellikleri

İskenderiye Müzesi Özellikleri Arapça MAZiFü L-BELEDîYEfL-isKENDERi, Mısır’da, İskenderiye’de bulunan Eski Yunan ve Roma yapıtları müzesi. 1892’de kurulan müze, 1895’te açılan Yeni Yunan üslubunda bir yapı içinde yer alır. İskenderiye’de bulunan yapıtların yanı sıra, Nil Deltasında, Yukarı Mısır’daki el-Feyyum’da ve Orta Mısır’da bulunan Ptolemaios ve Roma Dönemi ürünleri ile İskenderiye bölgesi ve Nil Deltasında bulunan Firavunlar döneminden ... Okumaya devam edin →

İskender Lahti Nedir

İskender Lahti Nedir – İskender Lahti Hakkında Bilgi İskender Lahti, İÖ 4. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı sanılan, adını üstündeki kabartmalar arasında bulunan Büyük İskender figüründen alan lahit. Osman Hamdi Bey’in 1887’de yaptığı Sayda (bugün Lübnan’da) kazılarında ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenmektedir. Kime ait olduğu bilinmemekle birlikte, İskender’in olmadığı kesindir. Lahit, yassı ... Okumaya devam edin →

Omurgasız fosiller

Omurgasız fosiller Kayalarda en çok omurgasızlara ait fosiller bulunur. Kambriyen devriyle 570 milyon yıl öncesi arasında yaşamış olan bu canlılar, mikroskopik yaratıklardan 2 m’lik yuvarlak kabukları olan kâfadanbacaklılara kadar değişmektedir. Eklembacaklılar ve Kabuklular İlk fosillerin bazıları Kambriyen devrinde yaşamış olan eklembacaklılara aittir. Bu eklembacaklı hayvanlar günümüzdeki böcekler, örümcekler, yengeçler ve İstakozlar gibi kitinli bir kabukla ... Okumaya devam edin →