Arkeoloji

HÜSREF PAŞA MEDRESESİ

HÜSREF PAŞA MEDRESESİ Eski Van’da Hüsrev Paşa külliyesi içerisinde, caminin kuzey tarafında yer almaktadır. Medrese’nin cami ile aynı tarihte yani 1567 yılında yapıldığı kabul edilmektedir.Oldukça harap durumda olan medrese, 1996 yılında Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam başkanlığında başlatılan bazı kazı ve restorasyon çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Avlunun etrafında ters U biçiminde sıralanan 16 medrese odalardan meydana gelmiştir. Birisi ... Okumaya devam edin →

YEDİ KİLİSE

YEDİ KİLİSE Erek Dağı’nın eteklerin¬de kurulmuş olan bu manastır, bugün Van Merkeze bağlı, Yukarı Bakraçlı köyünde yer almaktadır. Tamamı Warak Wank Manastırı olarak adlandırılan yedi ayrı kilise ve yapı¬dan oluşan kompleks, değişik zamanlarda birbirine eklenmiştir. Manastırı teşkil eden yedi kilisenin en eskisi St. Sophia kilisesidir. 8. yüzyılda inşa edilmiş olup, sadece apsisi mevcuttur. ikincisi bunun kuzey duvarına bitişik inşa edilmiş ve günümüzde ... Okumaya devam edin →

ADIR KİLİSESİ

ADIR KİLİSESİ Kilise, Van merkezine bağlı Yaylıyaka köyü döşeme mezrasına yakın Van Gölü içersindeki aynı isimli adada yer almaktadır. Ada’nın güney tarafına kurulmuştur. Manastır 1305 yılında yapılmıştır. Daha sonra 1621 yılında Aziz Georges Kilisesi, 1766 yılında ise jamaton ve şapel eklenmiştir. Yakınında bulunan sahildeki teknelerle ve Van İskelesi’nden kiralanacak teknelerle gezilip görülebilir. Okumaya devam edin →

ABBASAĞA CAMİİ

ABBASAĞA CAMİİ Eski Van’ın kuzeybatı tarafında, Horhor Cami ile Ulu Cami arasında yer almaktadır. Kitabesi bulunmadığından kim tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak mimari durumuna bakarak XVIII-XIX. yüzyıllara tarihlendirilmektedir. Enine dikdörtgen planlı caminin duvarları sağlam olup, üst örtüsü yıkılmıştır. Duvarlar altta taş, üstte kerpiçle yapılmıştır. Harime kuzey cephenin ortasına açılmış bir kapıdan ... Okumaya devam edin →

SİNANİYE CAMİİ

SİNANİYE CAMİİ Ulu Camii yakınlarındadır. Akkoyunlular zamanında yapıldığı sanılmaktadır. Yıkılmış olan minaresinde tuğla içinde gömme küçük çini çanaklardan meydana gelmiş süslemeler vardır. Kitabesine rastlanılmamıştır. Okumaya devam edin →

HOR HOR CAMİİ

HOR HOR CAMİİ Eski Van’ın Horhor bahçelerine yakın bir yerinde yer almaktadır. Kitabesi ve vakfiyesi bulunmadığından hangi tarihte ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Mimari özelliklerine bakarak XVIII. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Cami enine dikdörtgen planlı olup, güney ve doğu duvarları günümüze ulaşmıştır. Kıb1e duvarının ortasına yerleştirilmiş caminin taş mihrabı önemlidir. Dışa taşıntılı mihrap, dikdörtgen görünüşlü, istiridye ... Okumaya devam edin →

HÜSREF PAŞA CAMİ

HÜSREF PAŞA CAMİ Eski Van’ın Ortakapı mahallesinde bulunmaktadır. Cami medrese, türbe ve imaretten oluşan bir külliye içerisinde yer almaktadır. Cami giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre, Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567 tarihinde yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın eserleri arasında sayılmaktadır.Cami ve çevresinde Prof. Dr. A. Uluçam kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütmektedir. Kare planlı, üzeri kubbeyle örtülü caminin kuzeyindeki ... Okumaya devam edin →

KAYA ÇELEBİ CAMİ

KAYA ÇELEBİ CAMİ Eski Van’ın Ortakapı mahallesinde surlara yakırı bir yerde bulunmaktadır. Vakhyesine göre Kaya Çelebi Zade Koçi Bey tarafından 1660 tarihinde yapımına başlanmış, ancak Koçi Bey’in idam edilmesi üzerine 1663 yılında, Cem Dedemoğlu Mehmet Bey tamamlatmıştır. 1993 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu onarımlardan sonra, ibadete açılmıştır. Cami, kare planlı ve tek kubbeli harim ile kuzeyindeki beş gözlü son ... Okumaya devam edin →

HÜSREF PAŞA CAMİ

HÜSREF PAŞA CAMİ Eski Van’ın Ortakapı mahallesinde bulunmaktadır. Cami medrese, türbe ve imaretten oluşan bir külliye içerisinde yer almaktadır. Cami giriş kapısı üzerindeki kitabesine göre, Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa tarafından 1567 tarihinde yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın eserleri arasında sayılmaktadır.Cami ve çevresinde Prof. Dr. A. Uluçam kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütmektedir. Kare planlı, üzeri kubbeyle örtülü caminin kuzeyindeki ... Okumaya devam edin →

TİLKİTEPE

TİLKİTEPE Van Kalesinin 6 km. güneyinde, bugünkü havaalanı yakınındaki Tilkitepe höyüğü, yaklaşık yedi bin yıl önce kurulmuştur. Van Bölgesinin en eski tarihi hakkında bilgi veren Tilkitepe, bu dönemlerde Van Gölü’nün kuzeybatı kıyısında yükselen nemrut ve Süphan yanardağlarının eteklerinden çıkarılan ve güneyde kuzeybatı İran ve Mezopotamya’ya sevk edilen volkanik doğal camların işlendiği ve pazarlandığı önemli bir ticaret merkeziydi. Okumaya devam edin →