Arkeoloji

Fosillerin İncelenmesi

Fosillerin İncelenmesi – Kimyasal Fosil Maddeleri Yüzyıl öncesine kadar, laboratuvara kaya tabakasının içinde gelen fosiller, gözlem ve incelemeler için bu tabakadan büyük bir özenle ayrılırdı. îki yeni araştırma yöntemi geliştirilinceye kadar, çalışmalar bu yorucu biçimde sürdü. Önce, paleontologlar fosil oluşumunun kimyasal ve fiziksel bir süreç olduğu (ilk maddenin yerini yeni maddelerin alışı) ve hayvansal ve bitkisel bölümlerdeki değişik maddelerin ... Okumaya devam edin →

Devoniyen Dönemi – Devoniyen Devri

Devoniyen Dönemi – Devoniyen Devri Devoniyen devri, balıkların çoğalıp çeşitlenerek denizlere egemen olduğu önemli bir devirdir. Aynı zamanda da bitkilerin geliştiği, ilk ormanların ortaya çıktığı ve hayvanların karaya sağlam biçimde yerleştiği devirdir. Devoniyen devri 400 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl kadar sürdü. Birinci zamanın ilk üç devrinin (Kambriyen, Ordovisyen ve Silüryen) kapsadığı 155 milyon yıllık süre ile karşılaştırılırsa, ... Okumaya devam edin →

Ordovisyen ve Silüryen Devirleri

Ordovisyen ve Silüryen Devirleri Jeologlar genellikle bir jeolojik devrin ne zaman bitip, ötekinin ne zaman başladığım saptamada güçlük çekerler. Çoğunlukla bir devrin dönemleri, bazı bölgelerin su altında kalışı, ötekilerin de yükselişine göre belirlenmiştir. Jeologlar büyük bir bölgenin apansızın (jeolojik bir olay ne kadar «apansızın» olabilirse) su altında kaldığı yada deniz içinden büyük bir kara kütlesinin yükseldiği durumları, altbölümlemede bir ... Okumaya devam edin →

Kambriyen Dönemi

Kambriyen Dönemi Nedir Bilim adamları, 550-570 milyon yıl kadar süren ve nispeten yeni sayılabilecek Birinci zamandan başlayarak, yeryüzünün tarihiyle ilgili birçok gerçeği açıklayabilmektedirler: Yeryüzü şekillerinin görünümü; kıta sınırları; bitki ve hayvan toplulukları; sıradağların, geniş ovaların, çöl ve buzulların oluşumu. Bir anlamda, yeryüzünün yazılı tarihi Birinci zamanla başlar. Kayalarda yazılı olan bu tarih paleontoloji, jeoloji ve tabakabilim ... Okumaya devam edin →

Prekambriyen Dönemi Nedir

Prekambriyen Dönemi Nedir Son yirmi otuz yıldır bilim ve teknolojinin attığı dev adımlar, evren konusunda keşfedilecek çok az şey kaldığı izlenimini uyandırmaktadır. Ne var ki, bu düşünce gerçekten çok uzaktır; çünkü yeryüzünün tarihinin, özellikle en eski tarihinin incelenmesi, pek fazla olgu bilinmediğini ortaya koyar. Yeryüzünün nasıl oluştuğu, günümüzde hâlâ tartışma konusudur. Bir kurama göre, yeryüzü, sıcak yıldız gazından oluşan dev bir bulutun ... Okumaya devam edin →

Arkeozoik Dönem – Arkeozoik Devir

Arkeozoik Dönem – Arkeozoik Devir Yeryüzünün tarihinin çok ayrıntılı bir kaydı ancak 600 milyon yıl önce, Kambriyen devrinde başlar. Prekambriyen, iki döneme bölünmüştür: Arkeozoik ve Proterozoik dönemler. Arkeozoik (yada Alt Prekambriyen) dönem, en azından 3 milyar yıl önce başlamış ve yaklaşık olarak 1,5 milyar yıl, yani dünya tarihinin tüm geri kalan bölümü kadar sürmüştür. Bu dönemden günümüze kalan bazı fosiller, yalnızca yalın organizmaları ... Okumaya devam edin →

Bitki fosilleri Hakkında Bilgi

Bitki fosilleri Hakkında Bilgi Fosillerin ve fosilleşmenin süreci içinde, bitki fosillerinden hiç söz etmedik. Ne var ki, geçmişin bu kalıntıları, yeryüzünün paleontolojik tarihinde özel bir rol oynarlar. Kara ve denizlerdeki canlı bitkisel madde, her zaman hayvansal maddeden çok olmuştur. Geçmişte olduğu gibi, bugün de, bitkiler hiç değilse niceliksel bakımdan dünyaya egemendirler. Bu nedenle, kayalar arasında çok sayıda bitki fosiline raslanacağı düşünülebilir. ... Okumaya devam edin →

Sultantepe höyüğü

Sultantepe, Güneydoğu Anadolu’da Urfa’ya yaklaşık 12 km mesafede höyük. 1951-52’de İngiliz Arkeoloji Enstitüsü üyelerinden Seton Lloyd tarafından kazılmıştır. Sultantepe Höyüğü eskiçağda oldukça önemli bir coğrafi konuma sahipti. Mezopotamya’dan gelerek Anadolu’ya ulaşan tüm yolların kavşak noktası olan Harran Ovasında yer alır. Ovanın hemen hemen tüm höyükleri gibi Sultantepe’de de yerleşim çok erken çağlarda başlamış ve Roma Dönemine ... Okumaya devam edin →

Mağara Resimleri

Mağara resimleri Bundan iki buçuk milyon yıl önce Taş Devri insanı mağaraları barınak olarak kullanmaya başlamış ve duvarlarına resimler yaparak süslemiştir. Bu ilk sanat yapıtlarının en güzel örnekleri Alp dağlarındaki mağaralarda görülür. İlk insanların mağaraları süslemelerinin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Duvarlara resim yapmalarının tek nedeni oturdukları yerin daha güzel görünmesi değildir. Çünkü çoğu zaman bu resimler gözle görülemeyecek ... Okumaya devam edin →

Stratonikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi

Stratonikeia Antik Kenti Hakkında Bilgi Stratonikeia, bugün eskİhîsar, Güneybatı Anadolu’daki Karia bölgesinde Selevkos kralı I. Antiokhos’un kurduğu antik kent. Muğla-Milas Karayolu üzerinde, Yatağan’ ın Milas yönünde 12 km uzağındadır. Kentte 1977’den beri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi adına Yusuf Boy-sal kazı yapmaktadır. Bazı arkeolojik buluntulardan ve yazılı belgelerden aynı yerde Stratonikeia’dan önce de bir kentin bulunduğu ... Okumaya devam edin →