Arkeoloji

Tebeşir Dönemi – Tebeşir Devri

Tebeşir Dönemi – Tebeşir Devri Tebeşir dönemi, ikinci jeolojik zamanın son dönemidir. Bundan 130 milyon yıl ile 70 milyon yıl öncesi arasında yer alan dönemlerden biridir. Bu dönemde Dünyada çok fazla tebeşir oluştuğundan döneme bu ad verilmiştir. Tebeşir dönemi çok büyük değişikliklerin yer allığı bir dönemdir. Bu dönemde ovalık araziler gökmüş ve kara parçalarının büyük bölümlerini deniz suları basmıştır. Dönem ilerledikçe yerkabuğunun hareketi ... Okumaya devam edin →

Taşıl Fosil Nedir

Taşıl Fosil Nedir Taşıl, bugünkü jeolojik çağdan önceki çağlarda toprak katmanlarına gömülerek kalmış hayvan, bitki kırıntısı ya da izine verilen addır. Taşıllar tarihöncesi dönemde yeryüzünde yaşam olduğunu doğrudan doğruya gösteren bir kanıt oluştururlar. Birkaç tür taşıl vardır. En iyi bilinen tür bir canlının vücudunun sert bölümlerinin, yani kemiklerinin, dişlerinin ya da kabuklarının kalıntılarıdır. Öbür türler arasında, bir canlının ... Okumaya devam edin →

Silür dönemi

Silür dönemi Silür dönemi aşağı yukarı 435 milyon yıl önce başlamış ve sadece 30 milyon yıl sürmüştür. Silür dönemi, yeryüzü tarihinde çok kısa bir süre olmasına karşın, oldukça olaylı bir dönemdi. Bu dönemle karada ilk bitkiler ortaya çıkmıştır, ilkel balık biçimleri gelişmiş ve bunlardan daha gelişmiş hayvanlar ortaya çıkmıştır. Silür dönemindeki hayatın nasıl olduğunu belirten çok sayıda fosil bulunmuştur. Fosiller, ölmüş hayvan ve bitki ... Okumaya devam edin →

Şifa Kültü Nedir

Şifa Kültü Nedir şifa kültü, genellikle kötülük belirtisi olarak görülen bedensel ve ruhsal hastalıkların hekimlik dışı yöntemlerle önlenmesini ya da tedavisini vurgulayan ya da tek başına temel alan dinsel grup. Geniş anlamda bütün dinlerde ve halk kültürlerinde zihinsel ya da bedensel kusurları iyileştirmek için hekimliği dışlayarak ya da onun yanı sıra tanrısal güce başvurma geleneği vardır. İslam dışında hemen her din kurucusunun, peygamberlerin, ermiş ... Okumaya devam edin →

Ordovik Dönem Nedir

Ordovik Dönem Nedir Ordovik dönem, bundan 480 milyon yıl önce başlamış olan jeolojik bir dönemdir. 45 milyon yıl kadar sürmüştür. Bu dönemle ilgili bilgiler kayalardan ve kayalarda bulunan taşıllardan toplanmıştır. Ordovik dönemle ilgili ilk belgeler Batı Galler’de bulunmuştur. Ordovik dönem, adını bu bölgede 2 000 yıl kadar önce yaşamış olan Ordovikler kabilesinden almaktadır. Ordovik dönemin başlangıcında, tüm kıtalar Pangaea denilen bir tek kıta durumundaydılar. ... Okumaya devam edin →

Perm Dönemi Nedir

Perm Dönemi Nedir Perm, dönemi, yeryüzünün insanın oluşmasından da evvel geçirdiği çok eski dönemlerden biridir. Yaklaşık olarak 260 milyon yıl kadar önce başlamış ve 35 milyon yıl kadar sürmüştür. Bu dönem içinde yeryüzünün yüzeysel yapısı ve üzerinde bulunan canlı türleri büyük değişiklikler göstermiştir. Dünya Perm döneminde şimdikinden çok daha değişik bir görünümdeydi. Güney kutbunu, şimdi Gondvvanaland adı verilen büyük bir kara parçası ... Okumaya devam edin →

Paleontoloji Nedir – Paleontoloji Hakkında Bilgi

Paleontoloji Nedir – Paleontoloji Hakkında Bilgi Paleontoloji, taşılları ve taşılların içinde bulundukları kayaları inceleyen bilimdir. Taşıllar çok eskiden yaşamış olan hayvan ve bitkilerin kalıntılarıdır. Bunlar, canlı varlıkların öldükten sonra kum ya da çamurun altına gömülmesiyle oluşmuştur. Vücut hücrelerinin yerini madenler almıştır. Böylece bir zamanlar yaşamış olan bu yaratıkların vücutları taşıl biçiminde korunmuştur. Paleontolojinin ... Okumaya devam edin →

Üst Kambriyen Dönemi

Üst Kambriyen Dönemi Başlıca jeolojik zaman bölümleri, kural olarak, bu zamanlarda ortaya çıkmış olağanüstü olaylara dayanarak altbölümlere ayrılır. Prekambriyen zamanı, önemli olaylar açısından nispeten zengindi; ama bu olaylar büyük değişiklikler olmaktan çok, uzun süreli olma eğilimi göstermiştir. Dolayısıyle bir devrin tam olarak ne zaman bitip, ötekinin başladığını saptamak güçtür. Prekambriyen sırasında, biyolojik gelişmeler, canlı biçimlerin tüm ... Okumaya devam edin →

Ordovisyen ve Silüryen Devirlerinin Direyi

Ordovisyen ve Silüryen Devirlerinin Direyi Silüryen devrinin son bölümü önemli bir olayla nitelenir: Canlı varlıkların su altında kalan karalara yerleşmesi. O zamana kadar yaşam biçimleri, suyla çevrili bir ortamla sınırlı kalmıştı. Sözkonusu yaşam biçimleri, denizlerin her yanında çoğalıp, her yana dağıldılar. Bir dizi yapısal evrim geçirerek, farklı bölgelere uyarlandılar. Bazılarının hava solumaya başladıkları bile sanılır. Bununla birlikte sözkonusu ... Okumaya devam edin →

İkinci Zaman Nedir

İkinci Zaman Nedir Yer kabuğunun evriminin tarihi, ikinci zamanda önemli bir dönüm noktasına ulaştı. İkinci zamana, ara zaman anlamına gelen Mezozoik de denir; çünkü bu zamanda yaşayan organizmalar, daha önceki zamanların ilkelliği ile daha sonraki zamanın daha yüksek örgütlenmesi arasında yer alan nitelikleri taşırlar. Yalnızca 135 milyon yıl kadar süren İkinci zaman, günümüzden 205 milyon yıl önceki Permiyen devrinin sonuyla, günümüzden 70 milyon yıl önceki ... Okumaya devam edin →