Arkeoloji

Troas Antik Kenti

Troas, Anadolu’nun kuzeybatısında, bugünkü Çanakkale ilinin büyük bir bölümünü kaplayan antik bölge. Güneyde Ege Denizi, batıda gene Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı, kuzeyde Marmara Deniziyle çevrilidir. Batısında Kaz (İda) Dağı vardır. Adı, içinde yer alan ve Antik Çağın en ünlü kentlerinden biri olan Troya’dan gelir. İÖ 3. binyıldan beri Troya’da oturan yerli beylerin yönetiminde olan Troas’ı İÖ 13. yüzyıl ortalarına doğru Yunanistan’dan gelen ... Okumaya devam edin →

Traianus Forumu – Trajan Forumu

Traianus Forumu, Roma kentinde, İmparator Traianus’un İS 2. yüzyıl başlarında mimar Damaskoslu Apollodoros’a yaptırdığı forum. Mimar ve kuramcı Vitruvius’un IÖ 1. yüzyılda belirlediği (çok insan alabilecek, ama büyük bir topluluğu da yok etmeyecek büyüklükteki) ideal forum boyutlarına uygun olarak genişliği uzunluğunun 2/3’ü kadar ^yaklaşık 190 m x 280 m) yapılmıştır. Böylece 10 ha’ya yakın bir alanı kaplayan, bir pazaryeri, bir bazilikası ... Okumaya devam edin →

Troyalılar Kimdir

Troyalılar, adlarını Homeros’un İlyada destanındaki Eski Yunan ve Troyalı kahramanlardan alan iki küçük gezegenler (aste-roit) grubu. Troyalılar Güneş’in çevresinde, Jüpiter’in yörüngesindeki Lagrange noktalarında(*) dolanır. Bu noktalar eşkenar bir üçgenin bir köşesindeki küçük bir cismin, üçgenin öbür köşelerinde yer alan Güneş ve Jüpiter’in kütleçekimi etkisiyle, onlara göre hareketsiz kaldığı konumlardır. Kırk kadar Troyalı gezegen saptanmıştır; ... Okumaya devam edin →

Troya Antik Kenti

Troya, troia olarak da yazılır, truva olarak da bilinir, Anadolu Yarımadasının kuzeybatısında, Çanakkale’nin yaklaşık 30 km güneyinde, Çanakkale Boğazının Ege Denizine açıldığı noktadan 6 km kadar içerideki Hisarlık denen yerde höyük tipi yerleşme. 200 m uzunluğunda ve 150 m genişliğindeki höyük, ovadan 31 m, deniz düzeyinden ise 38,5 m yüksektir. Troya İÖ 3. ve 2. binyıllarda canlı bir kültür kenti, yerleşik tarım topluluklarını yöneten bir krallığın ... Okumaya devam edin →

Rusahinili – Toprakkale Antik Şehri

Rusahinili – Toprakkale Antik Şehri Toprakkale, Van’ın 2 km kadar doğusunda, Zim Zim Dağının güney uzantısı üstünde kale tipi yerleşme. Burada ilk kazı British Museum adına E. Clayton tarafından 1879-80’de yapılmıştır. Sonra sırasıyla 1898’de Alman C. F. Lehmann-Haupt ve W. Belek, 1912’de Rus İ. A. Orbeli, 1916’da Rus N. J. Marr, 1938’de Amerikalı K. Lake, 1959-77 arasında da A. Erzen kazı yürütmüşlerdir. Bu kazılardan edinilen bilgilerle Toprak-kale’nin, ... Okumaya devam edin →

Tlos Antik Kenti

Tlos Antik Kenti hakkında bilgiler. Tlos, Güneybatı Anadolu’da, Lykia bölgesinde antik kent. Kemer bucağının güney batısında. Düğer köyü yakınındadır. Henüz hiçbir kazıya sahne olmamıştır. Lykia dilindeki yazıtlarda adı Tlava ya da Tlave biçiminde geçer. Bölgenin en eski yerleşme yerlerinden biridir. Ama eski tarihine ilişkin çok az bilgi vardır. İÖ 2. yüzyılda Lykia Birliği’nde yer alan ve üç oy hakkı bulunan kentlerden biriydi. İS 2. yüzyılda yöredeki ... Okumaya devam edin →

Ahhiyawa

Ahhiyawa Batı Anadolu’da, olasılıkla, Akaların yaşadıkları eski Aiolia bölgesi Ahhiyawa’ya ilişkin en eski belgeler Şuppiluliuma’dan başlayan ve özellikle II. Murşili ile Muvvatalli dönemlerine tarihlenen Tawaklawas ve Mila-wata (ion kentlerinden Miletos) mektuplarıdır. Hitit kaynakları Ahhiyavva’nın zaman zaman kendi imparatorluklarıyla iyi ilişkiler kurduğunu, kimi zaman da Gediz ve Menderes Irmakları arasındaki Seha’yı işgal ettiğini yazar. Miken ve ... Okumaya devam edin →

Tiryns

Tiryns Yunanistan’da Argolis bölgesinde. Homeros dönemine tarihlenen mimari kalıntılarıyla ünlü antik kent. Yapılan kazılar, yörede Neolitik Çağdan beri yaşandığını ortaya çıkarmıştır, -ssos, -ttos, -inthos, -in-dos ve -enai gibi eklerle biten yer adları buraya İlk Tunç Çağının başlarında (Erken Heladik Dönem, İÖ y. 3000 – y. 2200) Yunan öncesi bir tarım topluluğunun göç ettiğini gösterir. Bu halk büyük olasılıkla Batı Anadolu’dan gelmişti. ... Okumaya devam edin →

Tilmen Höyük Hakkında Bilgiler

Tilmen Höyük Gaziantep Gaziantep’in İslâhiye ilçesinin 10 km kadar doğusunda, çok engebeli bir ovada yer alan höyük tipi yerleşme. Yaklaşık 25 m yüksekliğinde, 200 m çapında yuvarlak tabanlı bir tepedir. Batıya doğru 150 m uzunluğunda, 100 m genişliğinde bir uzantısı vardır. Burası belli zamanlarda höyükteki yerleşmenin genişlediği bir tür aşağı kent alanı olmuştur. Tilmen Höyük’ü 1959-64 ve 1969-71 arasında U. Bahadır Alkım kazmıştır. Dokuz sezon ... Okumaya devam edin →

Tilkitepe Höyüğü

Tilkitepe höyüğü , Tilkitepe hakkında bilgiler. Van’ın 4 km kadar güneyinde, Van Gölü kıyısından 1 km kadar doğuda yer alan höyük tipi yerleşme. Buradaki ilk kazı ve araştırmaları 1899’da Alman Walde-mer Belek yapmıştır. Daha sonra 1937’de Amerikalı Edward Bowen Reilly sondajlar, son olarak da 1939’da Amerikalı çift Kir-sopp ve Silva Lake kazılar gerçekleştirmişlerdir. Bu üç kazıdan elde edilen yayımlanmış ve yayımlanmamış sonuçlan İstanbul Alman ... Okumaya devam edin →