Arkeoloji

Güneş Kursu Nedir

Güneş Kursu Nedir Güneş kursu, Alacahöyük kral mezarlarında bulunan ve güneş kültü ile ilgili olduğu kabul edilen sembollere verilen ad. Güneş kursları genel olarak dört tipe ayrılır. Birinci tipi içi baklava dilimli işlenmiş yarım daire şeklindeki kurslar temsil eder, ikinci tipte genellikle yarım daire, bazen de baklava dilimi biçiminde olan tunç, bakır ve gümüşten yapılmış kurslar yer alır. Daire ile çap arasına bir çift boğa boynuzu konmuş daire veya baklava ... Okumaya devam edin →

Gümüşkesen Mezar Anıtı

Gümüşkesen Mezar Anıtı Hakkında Bilgiler Gümüşkesen Mezar anıtı, Milâs’ın Gümüşlük mevkiinde Sodra dağı eteğinde, aynı adı taşıyan, mermer bir anıt. Bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Dik dörtgen bir mezar odasıyle bu odanın üstünde paye ve sütunların taşıdığı piramit gibi gittikçe daralan bir damı vardır. Anıt iki basamaklı bir krepis üzerindedir. Mezar odasının kapısı batıda dağ tarafındadır. Odanın içinde üst katın döşemesini destekleyen ... Okumaya devam edin →

Guzana – Tell Halaf

Guzana – Tell Halaf GUZANA. Esk. Coğ. Kuzey Mezopotamya’da eski bir il. Habur ırmağının sol kıyısında, Türkiye – Suriye sınırındaki Re’sül Ayn’ın güneybatısında bir beyliğin merkezi. 1899 Yılında tespit edildi. 1927-1929 Kazılarında höyükte anakaya üstünde kurulan şehirde Neolitik çağın kültür kalıntıları ortaya çıkarıldı. M. ö. V. bine tarihlenen ve Kuzey Mezopotamya, Kuzey Suriye ve Güneydoğu Anadolu’da gelişen kalkolitik ... Okumaya devam edin →

Gözlükule Höyüğü – Tarsus

Gözlükule Höyüğü – Tarsus GÖZLÜKULE Arkeol. Tarsus’un güneydoğusunda höyük (yüksl. 22 m: genişliği 300 m). Hetty Goldman’ın 1934-1938 ve 1947- 1949 yılları arasında yaptığı kazılar sonunda Gözlükule’de şu katlar ortaya çıktı: I. Neolitik çağ. Çukurova, Konya bölgesi ve Kuzey Suriye neolitik merkezleriyle büyük benzerlikler gösterir. M.ö. 5000 yıllarından kaldığı sanılır; II. Kalkolitik çağ. M.ö. 3000 yıllarında sona eren bu katta bazı ... Okumaya devam edin →

Tarihte Anadolu mezarlıkları

Tarihte Anadolu mezarlıkları Bu devirde Anadolu mezarları şehir içinde ve şehir dışındadır. Orta Anadolu’da bulunan mezarların hepsi höyüklerde, o zamanki kasaba ve köylerde, evlerin içinde, iki ev arasında meydan ve sokaklardaydı. Alişar mezarlarının, evlerin döşemeleri altında olduğu görüldü. Orta Anadolu’da, Kalkolitik çağda şehir içine ölü gömme âdeti, Bakır, ilk tunç, hattâ Hitit çağına kadar sürdü. Şehir içinde, gelişkin ve çocuklara belirli ... Okumaya devam edin →

İlk İnsanların ve Tarım

İlk İnsanların ve Tarım Geçen yüzyılın sonlarında Arkeolog V.V. Hvovko, Kiyev kenti yakınlarında eski bir köy bulmuştu. Daha sonra bunun gibi çok köyler bulundu. Bu köyleri, arkeologlar enine boyuna incelediler. Bu incelemelerden, çiftçilerin beş bin yıl önce nasıl yaşamış olduklarını şimdi iyice biliyoruz. Çevresi yüksek bir çitle çevrili köyün ortasında bir ağıl vardı. Alanın çevresinde de dört damlı, balçık toprak sıvalı ahşap evler yükseliyordu. Hatta ... Okumaya devam edin →

İlk İnsanların Aletleri

İlk İnsanların Aletleri – İlk İnsanların Kullandığı Aletler Yüzbinlerce yıl boyunca aletlerini taştan yapmış olan insan, nasıl oldu da, birdenbire madenden alet yapmayı öğrenebildi? Üstelik madeni nerede buldu? Ormanlarda ve ovalarda dolaşırken bakır parçalarına pek rastlamayız. Hele bakır külçe ender bulunur. Eskiden böyle değildi. Birkaç bin yıl önce külçe bakır şimdikinden daha sık bulunabilirdi. Bakır külçeleri ayaklarının altında yuvarlandığı ... Okumaya devam edin →

Kuyu Mezarlar – Oda Mezarlar

Kuyu Mezarlar – Oda Mezarlar Bu tipe, Anadolu’da yalnız Alacahöyük’te rastlanır. M. ö. üçüncü bin yıllarından kalmıştır. Burada ölüler büyük, dört köşeli, içi taşlarla çevrili, üzeri tahta direklerle örtülü çukurlara gömülmüştür. Bu türde Alacahöyük’te Bakır çağından kalma 13 mezar ortaya çıkarıldı. Bunların biçim bakımından, Anadolu ve hattâ bütün Onasya’da benzeri yoktur. Bakır çağı kültürünün, çeşitli dönemlerinden kalan ... Okumaya devam edin →

Gölbaşı Mezar Anıtı

Gölbaşı Mezar Anıtı Gölbaşı Mezar anıtı (Trysa heroon’u), eski Trysa şehrinde kesme taştan bir duvarla çevrili kutsal yer. Alanın ortasında ahşap evlere benzer anıt ve lahitler vardı. Burada yılın belli günlerinde kahramanlar için törenler yapılırdı. Anıt, Trysa şehri hükümdar ailesinindir. Kutsal alanı çeviren duvarın cephesinde ve bütün iç yüzünde çift süs kuşakîarıyle yapılmış heykeltıraşlık süsleri vardır. Kapı güneydedir ve şehre bakar. ... Okumaya devam edin →

Gordion Antik Kenti

Gordion Antik Kenti GORDİON. Esk. coğ. Frig devletinin başşehri; bugünkü Yassıhöyük. Sakarya’nın kenarında (Polatlı yakınında) boyutları 500 X 350 m olan alçak ve yassı bir tepenin üzerindedir. Kuzeydoğu Ege ve Marmara kıyılarından gelen Per s imparatorluğu çağma (M.Ö. VI.-V. yy.) ait olan Kral yolu buradan geçerdi. Büyük İskender de Pers imparatorluğunu ortadan kaldırmak için giriştiği harekette bu yolu takip etmiştir. Gordion adının Frig kralı Gordios’tan ... Okumaya devam edin →