Antropoloji

Gorgonların Hikayesi

Gorgonların Hikayesi Gorgonlar Yun. mit. Başları yaban domuzunun savunma dişleriyle donatılmış ve başlarının çevresinde yılanlar bulunan canavarlar. Yırtıcı tırnakları ve tunçtan kanatları olduğu öne sürülen bu canavarlar Batı dünyasının ucuna, Hesperidler ülkesi .dolaylarına sürülmüşlerdi. Daha sonraları ise Libya’da olduklarına inanıldı. Euryale, Sfheno ve Medusa adlarındaki bu üç kız kardeşin içinde yalnız Medusa tehlikeliydi. Çünkü kime baksa taş ... Okumaya devam edin →

Dil Nedir

Dil Nedir En geniş anlamıyla dil, düşünce anlatan bir işaretler dizgesidir (sistem). “İşaret” sözcüğünden burada, insanlar arasında iletişimi sağlayan her türden simgeyi anlıyoruz. Belirli bir simgeler dizgesi iletişim amacıyla kullanıldığında bir saymaca (itibari) dil yaratılmış olur, örneğin e) işaretleri dili, mimik dili, trafik dili, bayrak dili gibi, dilbilimin uğraştığı dal olan sözlü dil ise,bu işaretler biliminin yalnızca bir kolunu oluşturur. ... Okumaya devam edin →

Yabancı Ülkelerin Aile Yapısı

Yabancı Ülkelerin Aile Yapısı Bazı kimseler, aile temel biriminin, anne – baba, çocuklardan oluşan küçük ailelerden değil, anne- çocuk işbirliğinden doğduğuna inanmaktadırlar, örneğin, Güney Doğu Afrika’nın “Swazi” kabilesinde baba, yarım daire şeklinde, birbirine bitişik kulübeler kurar. Bunların ortasındaki kulübe, annesiyle beraber kendisine aittir, öteki kulübenin her birine, babanın eşleri, çocuklarıyle beraber yerleşirler. Tüm bu ... Okumaya devam edin →

Evlenme Nedir

Evlenme Nedir Dünya yüzeyinde aile kuruluşları, çeşitli değişiklikler gösterdiği gibi, evlenme şekilleri de çeşitlidir. Bazı toplumlarda evlilik durumu çok basit bir olaydır, kısa sürede gerçekleştirilir. Başka toplumlarda yıllarca sürebilir. Bir bölüm toplumlarda, kişiler yaşamlarında ancak bir kere evlenirler, bir daha evlenme hakları yoktur, öteki toplumlarda ise, kişiler istedikleri kadar evlenebilirler. Yakın zamanlara kadar evlenmeleri, anne – babalar ... Okumaya devam edin →

Gelecekte Aile

Gelecekte Aile Bazı araştırmacılara göre, gelecekte aile kuruluşları değişecek, hatta belki de ortadan kalkacaktır. Çünkü değişen yaşam koşulları altında, ailelerin yüz yüze geldiği sorunlar, sayılamayacak kadar çoktur. Bu sorunların içinde en önemlisi, boşanmadır. Japonya’da her on evlilikten biri, boşanma ile sonuçlanmaktadır. Rusya’da ise, her dört evli çiftten biri boşanmaktadır. Boşanma sorunundan daha beter olan evden kaçma olaylarına da en ... Okumaya devam edin →

Aile Bunalımları

Aile Bunalımları Aileler bazen son bulurlar, bazen parçalanırlar, bazen de büyük bunalımlar içine sürüklenirler. Aile içinde kavgalar, tartışmalar, boşanmalar, cinayetler, bu gibi durumlara neden olduğu gibi, savaşlar, depremler, ölümler, kazalar, büyük yangınlar, kıtlıklar, bulaşıcı hastalıklar da böyle bunalımları oluşturan önemli etkenlerdir. Sık sık tekrarlanan kavgalar ve tartışmalar, önemsiz bile olsa, ailede tatsızlık yaratır. Anne – babanın her ... Okumaya devam edin →

Aile kökleri ve soyadları

Aile kökleri ve soyadları Her ailenin bir kökü vardır, çoğu soyadları bu kökten çıkar, örneğin, bir ailenin dedesinin dedesi “Aydınoğulları” ndanmış diyelim. Bu aile reisi,soyadı olarak “Aydınoğlu” ismini alır ve oğuldan oğula bu soyadı sürüp gider. Baba soyadı ancak oğuldan oğula sürer. O ailenin kızları da önce bu soyadını alırlar ama, evlenince eşlerinin soyadını almak zorunda kaldıklarından, baba soyadını sürdürenler erkek ... Okumaya devam edin →

Ailenin görevi

Ailenin görevi – Ailenin görevleri nelerdir Aile birliği neden uzun yıllardan beri yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir? Ailemiz, her birimize ayrı ayrı nasıl yardımcı olmaktadır ?. Bu sorulara belli başlı beş çeşit yanıt verilebilir: Birincisi, ailemiz topluluğun cinsel eğilimine yön verir. İkincisi, doğuma yol açarak topluluğun genişlemesine yardım eder. Üçüncüsü, yeni gençlere yaşantıları boyunca örnek olur, nasıl davranmak zorunda olduklarını ... Okumaya devam edin →

Aile Nedir Neden Önemlidir

Aile Nedir Neden Önemlidir Yüzyıllar boyunca, insanlar aileler içinde yaşamışlardır. Fakat zamana ve yerleşim durumlarına göre, ailelerde değişmeler meydana gelmiştir. Bazen birkaç aile aynı çatı altında yaşamış, bazen de ayrı ayrı evlerde oturmuşlardır. Bazı aileler çok kalabalık olmuş, bazıları da birkaç kişiden oluşmuştur. Önce bir çatı altında yaşayan kalabalık bir ev halkını düşünelim; bu ev halkı birlikte çalışırlar, birlikte yer içerler, ... Okumaya devam edin →

Evlat Edinen Aileler

Evlat Edinen Aileler – Evlat edinme Bir kimse, annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, çocuklarıyla, dayısı, amcası gibi çok yakın akrabalarıyla evlenemez. Bütün dinler ve yasalar böyle evlenmeleri yasaklamıştır. Hatta, teyze ve amca çocuklarıyla evlenmek bile yasal ve dinsel bakımdan yasak değildir ama, mutlu sonuçlar vermez. Doğacak çocuklar hastalıklı, sakat, geri zekâlı, anormal olabilirler. En doğrusu, aile dışından yabancı kimselerle evlenerek kanı tazelemektir. ... Okumaya devam edin →