Ansiklopedi

Derginin Özellikleri

Derginin Özellikleri Bir basın aracı olarak dergilerin diğerlerine kıyasla daha çok yararları vardır. Ününü gösterebilir, uzun metinlere yer verebilir ve kuponlar, ek ilan sayfaları verinin örnekleri gibi seçenekleri kullanabilirler. Ayrıca buna ek olarak dergilerin kendine özgü özellikleri de bulunur. Olağanüstü genel baskılara olanak veren kaliteli kağıda basılırlar. Ayrıca özel kişisel ilgi alanlarına diğer basın araçlarının yapmadığı ölçüde değinirler. ... Okumaya devam edin →

Dergi nedir – Derginin Tanımı

Derginin Tanımı Dergi süreli yayınların gazete dışındaki en önemli türüdür. Eski dildeki adıyla “Mecmua” derlemek, toplamak anlamlarını taşıyan kelimelerden almıştır adını. Ülkemizde mecmua ya da dergi kavramı, kitaba yakın olan ve yılda en çok 3-4 kez yayınlanan “ruvue”, “Rewiew”lerden gazeteye yakın olan ve haftada ya da 15 günde bir yayınlanan “magazine” kadar tüm süreli yayınları kapsayacak şekilde algılanmakta ve kullanılmaktadır. Okumaya devam edin →

Gazetenin Özellikleri

Gazetenin Özellikleri Gazete reklamcılığının en önemli özelliği onun güvenilirliğidir. Çoğu televizyon, radyo ve dergi reklamları temelde eğlence aracı olacak biçimde sunulmaktadır. İnsanlar gazetelerde okuduklarına inanma eğilimi taşırlar. Çünkü bu aracın başlıca görevi haberleri nesnel olarak vermektir. Gazete reklamcılığının diğer üstünlükleri arasında iyi erişim ve sıklık ile esneklik, kullanışlılık da yer alır. 1.3.1. Erişim ve Sıklık Gazeteler ... Okumaya devam edin →

Gazete nedir – Gazetenin Tanımı

Gazetenin Tanımı İtalyanca “gazetta sözcüğünden gelen ve Fransa’da ilk kez 1631’de yayınlanan “La Gazetta” nedeniyle de yaygınlık kazanan gazete, çağdaş toplumların kitle iletişiminin en önemlilerinden biridir. Gazetenin önemi; basılı yazı ve resimleri kolayca yazdığı kadar, saklanabilir olmasından da doğmaktadır. Gazetenin bir çok tanımı yapılmıştır. Ünlü gazetecilerin tanımlarından bazıları şunlardır; • Gazete, insan davranış ve düşüncelerini ... Okumaya devam edin →