Ansiklopedi

Türk Bayrağı Anlamı ve Tarihçesi

Türk Bayrağı Anlamı ve Tarihçesi Hakkında Bilgiler 1937 yılına değin Türk bayrağı hiçbir yasa ve tüzüğe bağlı olmadan geleneksel şekilde kullanılıyordu. Ancak, yukarıda sözünü ettiğimiz Türk Bayrağı Kanunu ve daha sonra çıkarılan Türk Bayrağı Nizamnamesiyle bayrağın biçimi ve kullanış şekli belirlenmiştir. Yasaya ve tüzüğe göre Türk bayrağı al zemin üzerine beyaz renkte ay ve yıldız konarak yerli şaliden yapılır. (Süs için başka maddeler ... Okumaya devam edin →

Hacerül Esvet Taşı Nedir

Hacerül Esvet Taşı Nedir Hacerül esved (ar. Hacer-ül-Esved, «kara taş»), Kâbe’de bulunan ve müslümanlarca kutlu sayılan kara taş. Bugün, Kâbe’nin doğu köşesinde 1,5 m kadar yükseğe konulan bu taş oldukça parlak ve karadır. Yumurta biçiminde, hafif sarı ve kırmızı damarlı, 30 sm çapındadır. Bu taşın İslâmlıktan önce, Arapların taptığı taşlardan biri olduğu, Kâbe’ye burayı ilk yaptıran ibrâ- him tarafından konduğu söylenir. Bir yangın sonucu ... Okumaya devam edin →

Haccın Şartları ve Kuralları

Haccın Şartları ve Kuralları Hakkında Bilgiler Hac buluğâ ermiş, hür, kendinin ve hacda bulunduğu sürece bakmakla görevli olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olan her müslüman için farzdır. Haccı yapmak için, vücut sağlığı, yollarda geçen süre içinde güvenliğin sağlanması, zor ve baskının bulunmaması gereklidir. Hacı adayı kadın olursa kocasının veya bir mahreminin beraberinde bulunması gerekir. Hac görevinin yerine getirilmesi sırasında ... Okumaya devam edin →

Kur’an ve hadis’te Hac

Kur’an ve hadis’te Hac Haccın Medine’de farz olduğu konusunda değişik görüşler ileri sürülür. Bunlar arasında haccın hicretin 9. yılında farz olduğu inancı en uygunudur. Kur’anı Kerim’de haccın İslâm dini için gerekli olduğunu bildiren birçok ayet vardır. «insanlar içinde haccı ilân et. Gerek yaya, gerek uzak yoldan arık develere binerek sana gelsinler» (El-Hace, 27). Gerek bu ayete, gerek «Haccı da Umreyi de Allah için tam yapın…» diye başlayan ... Okumaya devam edin →

Güverte Nedir

Güverte Nedir GÜVERTE i. (ital. coverta, yüksek ve üstü örtülü’den). Deniz araçlarında ambar ve kamaraların üstünü örten düzlem: Vapur kalkıncaya kadar, güvertenin bir kösesinde oturduk (R. N. GÜntekin). Gene bir vapurun. güvertesinde İstanbuldan ayrılmıştım (Ş.S. Aydemir). [Bk. ansîkl.] Argo, üstünde barbut oynanan masa. || Güverte yolcusu, kamara bileti almayarak güvertede yolculuk yapan kimse. — dey. Güverte seyahati. Argo. Şoför muavininin arka bagajda ... Okumaya devam edin →

Sosyal Güvenlik Nedir – Niçin Gereklidir

Sosyal Güvenlik Nedir – Niçin Gereklidir Sosyal güvenlik, millî dayanışma ilkesinin, gelişmiş bir işbölümü içinde bulunan bir toplumda vaz geçilmez unsurlar haline gelmiş olan kişi ve aile teminatlarının düzenlenişine uygulanması için girişilmiş bir teşebbüs olarak ele alınmalıdır. Böylece, herkes, üçlü bir amaca ulaşacaktır: 1. sağlığını korumak veya gerekli bakım masrafları ne olursa olsun, hastalık veya kaza halinde sağlığına tekrar kavuşmak; ... Okumaya devam edin →

Gürz Nedir

Gürz Nedir GÜRZ Ateşli silâhların icadından önce, savaşlarda kullanılan bir çeşit silâh. (Topuz veya bozdoğan da denir.)  Arap Üzengiye çalmış Şah İsmail gürzü / Ağaçta bağlı duran kızda işte şimdi gözü (M. Â. Ersoy). || Gürz-i gi- rân, ağır topuz. Süvari ve piyadeler tarafından kullanılan gürz, bazen tamamıyle demirden, bazen de sapı ağaçtan, asıl silâh olarak kullanılan kısmı bakır, tunç veya pirinçten yapılır, üzerinde sivri çıkıntıları ... Okumaya devam edin →

Güreşin Tarihi

Güreşin Tarihi GÜREŞ i. (esk. türk. küreften). Spor, iki kişinin çeşitli oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmek için yaptıkları mücadele: Bu merasim de bitip, başlayacak derdi güreş / Çarpınıp çırpınarak çıktı nihayet iki eş (M. Â. Ersoy). Güreş, Türklerin geleneksel sporudur. (Bk. ansİkl.) Bazı hayvanların birbiriyle mücadelesi: Deve güreşi, horoz döğüşleri, eşek yarışları tertipliyorlar (Kemal Tahir). Aba güreşi, güreşçilerin sırtlarına ... Okumaya devam edin →

Gürcüce

Gürcüce Hakkında Bilgiler GÜRCÜCE i. (gürcü’den gürcü-ce). Gürcülerin konuştuğu dil. Gürcüce, svani, mingrelia dilleri ye Lazca ile birlikte Kafkas dil öbeğine bağlı Kartveli dalını meydana getirir. Kafkas dil öbeğinde eski edebiyat geleneği olan tek dil Gürcücedir. Hattâ bu dil svani ve mingrelia dillerini konuşanlar arasında da edebiyat ve bilim aracıdır. Gürcü dilindeki en eski yazılı metinler V. yy.a aittir. Aynı dönemde Ermeniceden yapılan Incil tercümelerine ... Okumaya devam edin →

Güney Arapça

Güney Arapça Hakkında Bilgiler GÜNEY ARAPÇA blş. i. Samı dillerin batı dalma bağlı arap dil grubu. iki ana bölüme ayrılan güney samî dillerden biri Güney Arapça?dır. Birkaç lehçenin birleşmesiyle geniş bir alana yayılan Güney Arapça: Himyeri (veya Yemen, Yoktan dilleri), Habeşistan samî dilleri (eski habeş veya ca’az düi, yeni habeş dili, Tigrinya, Tigre, Amhar, Gurage, Argobba, Harârî, Gafat) gibi dallara ayrılır. Bugün, Güney Arapça dendiği zaman himyerî ... Okumaya devam edin →